حزب کمونیست ایران

روزنامه کیهان زبان حال علی خامنه ای

روزنامه کیهان با سردبیری بازجو – خبرنگار شریعتمداری یکی از خشن ترین و پلیدترین رسانه های امینی ایران است که مدیر مسئول آن مستقیما از سوی علی خامنه ای تعیین میگردد . ستون نویسان و مسئولین اصلی این روزنامه بیش از انکه در پوشش رسانه ظاهر شوند ، بلندگو و سخنگوی خشن ترین و مرتجع ترین بخش حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که مستقیما به بیت رهبری علی خامنه ای مربوط اند .
آنچه در اطاق فکری و رهبری جناح غالب و حاکم جمهوری اسلامی میگذرد در سرمقاله ها ، اخبار ، گزارشات و تحلیل های روزنامه کیهان خود را نشان می‌دهد . شریعتمداری و روزنامه کیهان که تا دو ماه قبل در فکر تداوم ولایت فقیه در صورت مرگ علی خامنه ای بودند ، در یک چرخش صدو هشتاد درجه ای دارد بخش محافظه کار و سنتی جامعه را از فردای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی می ترساند .
رسانه امنیتی کیهان چیزی برای دفاع از جمهوری اسلامی را در سرمقاله خود نیافته و بر روی وحشت افزایش از سرنگونی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری می‌کند .
این روزنامه با پیش‌بینی اتفاق‌هایی که قرار است بعد از «براندازی» روی دهد، تاکید کرد «فردای پس از جمهوری اسلامی، جهنم است.» این نشریه حکومتی در ادامه با اشاره به خیزش انقلابی مردم بر علیه رژیم اسلامی نوشت: اگر این طیف به قدرت برسد، با شعار حجاب اختیاری، در نهایت «بی‌حجابی اجباری» را دنبال خواهد کرد…بلکه یکی از اهداف اصلی در این فتنه، تجزیه ایران و تکه‌تکه کردن کشورمان است.»
دست گذاشتن بر روی حساسیت‌های اقشار مختلف جامعه از جمله تجزیه، دین، حجاب و… ازحربه‌های قدیمی رسانه‌های حاکميت برای توجیه سرکوب خونین اعتراضات است.چهل و سه سال است که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به جهنمی واقعی برای اکثریت مردم آن تبدیل شده است. اما اینک روزنامه کیهان وانمود می‌کند که گویا شرایط بهشتی در کشور حاکم است و با سرنگونی جمهوری اسلامی دروازه های جهنم بر روی مردم باز می شوند !
سناریو و نقشه رژیم برای بقا از سویی سرکوب و جنایت است و از سویی دیگر ترساندن مردم از تجزیه ایران. لغو حجاب اجباری و قانونی شدن هم جنس گرایی .
در سطر سطر روزنامه های حکومت ، در برنامه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ، در تبلیغات شفاهی اخوندها و در منبرها ، سیاست حکومت برای بقا ترساندن بخش محافظه کار و مذهبی جامعه است .
حاکمیت خوب میداند اکثریت مردم خواهان تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند . حاکمان نگران ریزش در اقشار محافظه کار و مذهبی – سنتی جامعه هم هستند و سیاست ترس از نوگرایی را در آن بخش جامعه دامن می زنند .
طی دو ماهه گذشته ما با شکست و ناکامی سیاستهای ارتجاعی و سرکوبگرانه حکومت اسلامی روبرو بودیم . در ماههای آینده هم با گسترش و تعمیق مبارزات با ریزش بیشتر از پایه های سنتی حکومت روبرو خواهیم شد و روزنامه بدنام و امنیتی کیهان هم پاسخگویی تحریکات و نفرت پراکنی علیه مردم خواهد بود . مسئولین مرتجع و امینی این رسانه حکومتی باید به نقش فعال خود در جنایات رژیم علیه مخالفین و معترضین جواب بدهند .