حزب کمونیست ایران

ششمین شب ناآرامی‌های فرانسه

ناآرامی‌ها و خشونت‌های شهری در اعتراض به کشته شدن ناهل،‌ نوجوان عرب‌تبار ۱۷ ساله‌ای که در حومه پاریس به ضرب گلوله پلیس جان باخت یکشنبه شب نیز در شهرهای مختلف این کشور ادامه یافت.

معترضان به خشونت‌های پلیسی در حالی برای ششمین شب متوالی به خیابان آمدند که دولت فرانسه دهها هزار پلیس و نیروی ویژه امنیتی را به همراه خودروهای سبک زرهی در پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر این کشور مستقر کرده بود. بر اساس آمار موقتی که وزارت کشور فرانسه در اختیار رسانه‌ها قرار داده ۷۱۹ تن دیگر از معترضان که دولت فرانسه آنها را آشو‌بگر و یا نوجوانان متاثر از محتوای تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی لقب داده طی ناآرامی‌های یکشنبه شب دستگیر و بازداشت شدند.