حزب کمونیست ایران

صد روزی که مردم به اندازه سالها تجربه  کسب کردند

تاریخ انقلابات سیاسی و  تحولات اجتماعی به ما می آموزد که  روزها و هفته هایی در زندگی جوامع پیش می آیند که در آنها مردم به اندازه دهها سال تجربه می اندوزند. از قتل حکومتی ژینا امینی دختر جوان کردستانی در تهران تا امروز حدود صد روز میگذرد. رویدادهای این سه ماه و ده روز، کردستان ، ایران و حتی بخش‌های زیادی از جهان را تحت تاثیرات عمیق و جدی قرار داده است.

در این صد روز شعار زن . زندگی . آزادی که از کردستان برخاست به موتور محرکه جنبشی پیشرو و آزادیخواهانه ای تبدیل شد که بیشترین بخش‌های مردم  این جامعه را  در مقابل رژیم اسلامی ایران قرار داد . زنان و جوانانی به میدان آمدند که علاوه بر خواست سرنگونی جمهوری اسلامی ایران ، روشن ترین و انسانی ترین افق های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را در مقابل مردم ایران قرار دادند .

گذر از جمهوری اسلامی در حین عبور از جهان کهنه و پیوستن به کاروان آزادی و برابری و رفاه، هدفی است که از انقلاب مشروطیت و در طی صد و هیجده سال گذشته  چند نسل برای تحقق آن تلاش و فداکاری کرده اند و امروز می رود که حاصل شود.

نفی استبداد، تامین برابری زن و مرد، احترام و التزام به حقوق اولیه انسانها، جدایی دین از دولت و از آموزش و پرورش، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، برسمیت شناختن حق تشکل و اعتراض، برچیدن نهایی زندان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام، ترویج علم و پیشرفت و مخالفت با خرافه و نهادهای متکی بر جهل و عقب افتادگی، از حداقل های خواست‌ها، شعارها، مطالبات و آرزوهای میلیونی فوری مردم است .

در صد روز مردم قدرت اتحاد و یکپارچگی خود را تجربه کردند. حکومت را در عرصه هایی که به نماد و پرچم جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، از جمله حجاب اجباری، تقدس روحانیت، قدرت نهاد مذهب  ناچار به عقب نشینی و شکست کردند .

در این صد روز زنان، جوانان و مردم مبارز با بهره گیری از تجارب گذشتهِ مبارزاتی و استفاده از میدیا و رسانه های اجتماعی میلیونها نفر را در داخل و خارج کشور در مقابل ارتجاع مذهبی قرار دادند. شعارهای ترقی خواهانه توانست حمایت میلیونها و شاید میلیاردها نفر از مردمِ هم سرنوشت جهان را جلب کند.

صد روز مبارزه به مردم نشان داد که گذر از وضع موجود و بنا نهادن نظمی دیگر و جهانی بهتر اگر چه از مسیر پر فراز و نشیبی می گذرد و در واقع راه میانبری برای رسیدن به آن وجود ندارد،  اما امری امکانپذیر است.

در این صد روز، اتحاد مردم  تجربه شد، امید در دل شکوفا گردید و ناامیدی و آشفتگی در صفوف حاکمان و مزدوران حکومتی از پرده بیرون افتاد.

روشن است که تجارب این صد روز آسان و بدون هزینه بدست نیامدند . متاسفانه بیش از پانصد نفر با قتل حکومتی در خیابان‌ها و در زندان‌ها جان باختند. بیش از بیست هزار نفر زندانی و بخش عمده آنها شکنجه شدند. هزاران تن مجروح شدند و خانواده های بسیاری با مشقات و فاجعه روبرو شدند. اما در عین حال در این صد روز شاهد همبستگی مردم هم سرنوشت از کردستان تا بلوچستان، زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان،  هنرمندان و روشنفکران، نویسندگان و ورزشکاران، پزشکان و پرستاران و غیره بودیم و این نیروی عظیمی است که توان پیروز شدن را دارد. این صد روز به همه نشان داد که سرنگونی حکومت اسلامی حتمی و اجتناب ناپذیر است و مردم شریف و آزاده  بیش از پیش به کسب آزادی، برابری و عدالت اجتماعی نزدیک شده اند.

در آستانه صدمین روز انقلاب زن. زندگی. آزادی، سر تعظیم در مقابل جان باختگان، خانواده های محترم زندانیان سیاسی فرود می آوریم و برای مجروحین آرزوی بهبودی سریع داریم .