حزب کمونیست ایران

فراخوان به تظاهرات اعتراضی در شهر لاهه هلند

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – کمیته هلند به همراه فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) هلند طی انتشار فراخوانی مشترک از کلیه ایرانیان آزادیخواه مقیم هلند خواستند تا در آکسیونی که روز شنبه 23 نوامبر در حمایت از مبارزات مردم ایران در شهر لاهه برگزار می گردد شرکت کنند.

در این فراخوان آمده است، تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – کمیته هلند و فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) هلند  از کلیه سازمانها و احزاب چپ و همچنین شهروندان مقیم این کشور خواسته اند تا روز شنبه 23 نومبر ساعت 2 تا 4 بعدازظهر همگام و یک‌صدا، به اعتراض علیه سرکوب‌گری‌های افسارگسیخته‌ی رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی ایران و به حمایت از اعتراض و مبارزه‌ حق‌طلبانه‌ی فرودستان و مردم آزادیخواه برخیزند.