حزب کمونیست ایران

فراخوان تظاهرات مقابل سفارت رژیم در کپنهاگ دانمارک

تشکیلات خارج از کشورحزب کمونیست ایران کمیته دانمارک طی انشار فراخوانی، از کلیه انسانهای مبارز و آزادیخواه ساکن این کشور خواست تا در آکسیونی که در دفاع و پشتیبانی از مبارزات اخیر مردم ایران در روز شنبه 23 نوامبر برگزار می گردد شرکت کنند.

در این فراخوان از جمله آمده است،همچنان که میدانید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران به وحشیانه ترین شیوه به مردم معترض و خواهان زندگی انسانی حمله ور شده و با تمام قوا به سرکوب تظاهرات برحق مردم شتافته است. در جریان حملات نیروهای رژیم شمار بسیار زیادی از مردم معترض جانباخته و یا شدیدا زخمی شده اند.  برای همبستگی با قیام کارگران و مردم انقلابی ایران ما نیز باید خارج از کشور را به میدان پشتیبانی سراسری این حرکت عظیم اجتماعی تبدیل کنیم.  در این فراخوان از انسانهای مبارزو آزادیخواه ساکن این کشور و ‌تمامی احزاب چپ‌ و‌کمونیست و ‌مترقی  درخواست شده که به پشتیبانی مردم‌ معترض شتافته و روز شنبه 23 نوامبر ساعت 14 الی 16 مقابل سفارت رژیم را به میدان اعلام همبستگی  با جنبش اعتراضی مردم ایران تبدیل کنند.