حزب کمونیست ایران

مبارزات معلمین امید به تغییر انقلابی را تقویت میکند

طی دو هفته اخیر معلمان در شهرهای مختلف دهها گردهمایی اعتراضی در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار کردند. مطالبه مشخص این دوره آنها اجرای «طرح رتبه بندی مشاغل» بر اساس 80 درصد حقوق هیئت های علمی دانشگاه ها بود. معلمین بازنشسته نیز به اکسیون ها پیوستند. آنها ضمن پشتیبانی از مطالبه معلمین شاغل خواست افزایش حقوق و همسان سازی آنها را مطرح نمودند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در تداوم آن گردهمایی های اعتراضی فراخوانی برای گردهمایی های مبارزاتی در روز شنبه سوم مهر را مطرح کرد. معلمین و بازنشستگان آموزش و پرورش در 35 شهر، واقع در 18 استان، به این فراخوان جواب مثبت دادند. شورا طی قطعنامه ای ضمن تکرار مطالبه رتبه بندی بر برخی دیگر از مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته تاکید کرد که میتوان آنها را چنین خلاصه کرد:

اجرای کامل و بدون تبعیض فوق‌العاده ‌ویژه برای تمام فرهنگیان، پرداخت حقوق بازنشستگی، توجه ویژه به درخواست‌های کارنامه سبزها و ایجاد امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی، ایجاد بستری امن برای بازگشایی مدارس در این اوضاع کرونا، توقف پولی و خصوصی‌سازی آموزش، توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی و پرهیز از امنیتی کردن مراکز آموزشی.

در گردهمایی روز سوم مهر چند معلم فعال مبارزات مستمر معلمین و پشتیبانی کارگران و پیشروان جامعه از مطالبات مطرح شده آنان را یادآوری کردند. معلمان معترض در اصفهان بصورت دسته جمعی سرود “همراه شو عزیز” را خواندند. معلمین مبارز در سایر تجمعات شعارهایی چون «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «طرح رتبه‌بندی حق مسلم ماست» و «نه تسلیم نه سازش، رتبه بدون خواهش» را سر دادند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه سوم مهر با پشتیبانی کامل از مطالبات و مبارزات معلمین اطلاعیه ای صادر کرد. در اطلاعیه آمده است:

“معلمان امروز صدای اعتراض ما کارگران و همه مردم هستند. تحصیل رایگان برای همه کودکان، تجهیزات لازم برای آموزش مجازی از جمله اینترنت و تلفن هوشمند رایگان برای همه معلمان و همه دانش آموزان و تاکید بر ایجاد هر چه سریعتر شرایط امن جهت شروع آموزش در مدارس، از جمله واکسیناسیون رایگان همه معلمان و کودکان بالای ۱۲ سال و قرار دادن ماسک و مواد ضد عفونی کننده به رایگان در اختیار دانش آموزان و رعایت فاصله گذاری و اختصاص هر نیمکت به یک دانش آموز همگی خواسته های مسلم ما کارگران و ما مردم است و به مساله جان و زندگی فرزندانمان مربوط است”.

رژیم به جای توجه کردن به مطالبات برحق و حداقلی معلمان و بازنسشتگان ادارات آموزش و پرورش و نفوذ آنها در جامعه با تهدید، آوردن نیروهای سرکوب به محل گردهمایی ها و دستگیری سخنگوی کانون فرهنگیان استان گیلان، عزیز قاسم زاده، سعی در ترساندن معلمین مبارز و مردمان پشتیبان آنان کرد. این اقدامات با اعتراض رسانه ای و نوشتاری شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان و سندیکاهای کارگران شرکت واحد و هفت تپه مواجه گردید. سندیکاهای نامبرده نوشتند:

” روز یکشنبه چهارم مهر ماه، آقای عزیز قاسم‌زاده عضو کانون صنفی معلمان گیلان، یکروز پس از تجمع سراسری معلمان در منزل خود بازداشت شده است.

پیش از ایشان نیز تعداد 15 زن و مرد از فعالان معلمان در شهرهای مختلف به دلیل فعالیت صنفی و اعتراض به وضع موجود در راستای بهبود معیشت، بازداشت و زندانی شده‌اند”.

سندیکاهای مذکور ضمن مکتوب کردن نام کنشگران دستگیر شده ادامه دادند:

” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پرونده سازی، اخراج، تهدید، ارعاب و بازداشت و زندانی کردن معلمان را قویا محکوم می‌کند و خواهان لغو تمامی احکام ظالمانه‌ای است که بر علیه فعالین صنفی معلمان صادر شده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمامی معلمان در بند و دیگر زندانیانی هستیم که برای داشتن معیشت بهتر و داشتن یک زندگی شایسته زندانی شده‌اند.”

مبارزات کارگران، معلمین و بازنشستگان در شب تاریکی که جمهوری اسلامی با تشدید فقر، کشتار ناشی از کرونا و بگیر و ببند بوجود آورده چون مشعل هایی فروزان هستند. معلمین مبارز شاغل و بازنشسته، که خود بخشی از طبقه کارگرند در چند سال گذشته در کنار به میان کشیدن مطالبات معیشتی، با محکوم کردن دستگیری ها و طرح آزادی معلمین زندانی، زندان و قوه قضایی از پایه های استمرار عمر رژیم مستبد اسلامی را به چالش کشیده اند. معلمین مبارز به این ترتیب امید به تغییر انقلابی در جامعه را تقویت کرده و میکنند. آنها، به طور مشخص تر، در کنار سایر کارگران نظیر نفتگران، رانندگان واحد و کارگران هفت تپه با مطرح کردن مبرمیت واکسیناسیون رایگان و همگانی خود را به عنوان حامیان پیگیر سلامت اقشار گوناگون در جامعه تثبیت کرده اند.

این اقدامات مبارزاتی سبب میشود تا مردم تشنه سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت بیشتری از خواست صنفی و سیاسی معلمان نیز به عمل آورند.