حزب کمونیست ایران

مردم کردستان و بلوچستان، توطئه های رژیم را نقش بر آب می کنند

هر روز ابعاد جدید و تکان دهنده ای از آنچه که در جمعه خونین، هشتم مهرماه در زاهدان اتفاق افتاده است آشکار می شود. گزارش می رسد که قبل از پایان مراسم نماز جمعه پاسداران مسلح رژیم در پشت بامها سنگر گرفته و آمادهِ براه انداختن حمام خون بودند. یک شاهد عینی می‌گوید «علاوه بر حضور گسترده نظامیان در سطح شهر و جلوگیری از شکل گیری هر تجمعی در خیابان‌ها ماموران با لباس بلوچی به مردم حتی در صف نانوایی تیراندازی می‌کنند … مغازه‌ها را آتش می‌زنند… بعضی از ترسِ بازداشتِ سایر جوانان و مردان، جنازه کشته شدگان خود را به خانه برده‌اند تا شناسایی نشود.»
همه شواهد حاکی ازآن است، همه آنچه روز جمعه در زاهدان اتفاق افتاد و در استان سیستان و بلوچستان در جریان است، سناریوئی از پیش طراحی شده بوده است. تبلیغات رژیم در مورد رویدادهای سیستان و بلوچستان در جهت همان تبلیغاتی است که در مورد کردستان در رسانه های وابسته به رژیم دامن زده می شود.
جمهوری اسلامی با طرح ریزی این توطئه، همزمان چند هدف را دنبال می کرد: اول سوق دادن احزاب مسلح به سمت رویاروئی های مسلحانه در مناطقی مانند کردستان و بلوچستان،احتمالاً برای منطقه خوزستان هم توطئه های مشابهی را در سر دارد. ملیتاریزه کردن این مناطق و حاشیه ای کردن جنبش توده ای جاری. دوم، ایجاد تفرقه در مبارزات همبسته مردم ایران و ترساندن مردم از انقلاب و از سوریه ای و لیبی شدن ایران. سوم، سوق دادن توجه مردم به سوی خطراتی که گویا از آن سوی مرزها تمامیت ارضی ایران را تهدید می کند.
در کردستان انتشار ویدئو های جعلی از حضور پیشمرگان در شهرها طی دو هفته گذشته، حمله موشکی و پهبادی به مراکز سیاسی، مطرح کردن خطر تجزیه ایران در تبلیغات رسانه ای رژیم، اجزای این سناریوی برنامه ریزی شده هستند. همین سناریو با ویژگی هائی منطقه سیستان بلوچستان بود که به کشتار بی پروای نزدیک به صد تن از مردم بیدفاع و صدها مجروح در زاهدان منجر شد.
اما سطح آگاهی مردم در کردستان، بلوچستان و در همه ایران و شناختی که از رژیم جمهوری اسلامی و جنایات و فریبکاریهایش دارند، این توطئه را پیشاپیش با شکست روبرو ساخته است. جرقه جنبش سراسری این دوره با مرگ مظلومانه ژینا از کردستانِ انقلابی زده شد. احزاب سیاسی فعال در کردستان با تشویق مردم به اَشکال تودهگیر مبارزه و مقاومت و بویژه با فراخوان اعتصابات عمومی و اجتناب آگاهانه از درگیریهای مسلحانه، پیوندهای خود را با مبارزات سراسری مردم ایران محکم تر کردند. ملیت و مذهب نتوانست شکافی در صف متحد مردمی که در جوار همدیگر می زیستند، ایجاد کند. کشتار بیرحمانه مردم زاهدان هم هدف جنایتکارانه رژیم را برآورد نکرد. فعالان و پیشروان جنبش های اجتماعی و مترقی در این منطقه، مبلغ و مروج همبستگی با جنبش سرنگونیخواهی در سراسر ایران هستند.
مردم کردستان و بلوچستان، زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان و میلیونها مردم به ستوه آمده ایران از حکومت اسلامی، دوش به دوش هم مبارزان خود تا سرنگونی انقلابیِ جمهوری اسلامی از طریق یک قیام کوبندهِ توده ای را ادامه  خواهند داد .