حزب کمونیست ایران

نامه‌ فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه به‌ وزیر خارجه در رابطه با زندانی کردن آقای ثقفی و هاله صفرزاده

جناب  وزیر امور خارجه فرانسه ژان ایو لودریان، فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری خبردار شد که سه معلم در ایران دستگیر شده‌اند. هاله صفرزاده و علی‌رضا ثقفی دستگیر و رسول بداقی احضار شده‌اند. بداقی هفت سال در زندان بوده است و اسماعیل عبدی سال‌هاست که زندانی‌ست.
نیروهای امنیتی چند معلم دیگر را احضار کرده‌اند.اقدامات سرکوب‌گرانه اخیر در حالی صورت می‌گیرند که جنبش معلمان ایران چندین روز اعتراضی را برای افزایش حقوق و بازنشستگی‌ها سازماندهی و سندیکای ما از آن پشتیبانی کرد. ماموران امنیتی با فرا رسیدن اول ماه مه و دوم ماه مه که در ایران روز معلم است دست به این اقدامات می‌زنند. چگونه می‌توان پذیرفت که این اقدامات برای ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟ فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری که عمیقاً به آزادی‌های اساسی، دمکراتیک و سندیکایی پایبند است جرم‌انگاری سندیکالیسم را محکوم می‌کند. فدراسیون نگران معلمان دستگیر و احضارشده در ایران است و مخالف هرگونه اقدامی‌ست که ابراز عقیده را برنمی‌تابد. ما از شما می‌خواهیم تا دست به ابتکار بزنید و به مقامات ایران بگویید که از تعقیب فعالان سندیکایی و سیاسی دست بردارند.

جناب وزیر، احترامات ما را بپذیرید.
کلمان پوله دبیر اول فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری