حزب کمونیست ایران

هشدار سازمان دیدبان حقوق بشر به دولت ترکیه

سازمان دیدبان حقوق بشر،روز جمعه ٥ آبان ماه تاکید کرده است که حملات دولت ترکیه به شمال و شرق سوریه،خسارات زیادی را به زیرساخت منطقه‌ وارد کرده است و بر اثر آن ملیون‌ها نفر بدون آب و برق مانده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در آمریکاست،در رابطه با حملات دولت اشغالگر ترکیه در ٥ اکتبر به شمال و شرق سوریه،گزارشی را در سایت خود منتشر کرد.در این گزارش آمده است:در مناطق جزیره ‌و رقه و شهبا،بیش از ١٥٠ نقطه مورد هدف قرار گرفته است،ده‌ها نفر جان‌باخته‌اند و خسارات زیادی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد شده است.در گزارش تاکید شده است:دولت ترکیه با این اعمال مردم منطقه و زیرساخت‌های غیر نظامی را مورد هدف قرار می‌دهد که لازم است دست از این اعمال غیرانسانی خود بردارد.ترکیه در شمال و شرق سوریه،زیرساخت‌ها را از جمله ایستگاه آب و برق را مورد هدف قرار داده و با این حملهٔ نظامی،بحران منطقه را بسیار شدیدتر کرده است.گفتنی است که این مناطق در چهار سال گذشته،در حسکه و اطراف آن با بحران شدید آب روبرو شده اند زیرا بر اثر بمباران‌ها،دسترسی به آب برای شهروندان بسیار دشوار شده است.