حزب کمونیست ایران

هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در سطح تهران

ایسنا از خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به نقل از “حسین رحیمی” فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ از وجود هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در تهران خبر داده است . رحیمی در گفتگو با این خبرگزاری، عمداً در حالی با افتخار از شناسائی خرده فروشان مواد مخدر یاد می کند که فراموش می‌کند بگوید دستگاه پلیسی که هفت هزار نفر خرده فروش مواد مخدر را تنها در یک شهر شناسایی کرده است، چگونه از شناسائی شبکه تولید کنندگان و کلان فروشان و نیروهای اصلی تجارت مواد مخدر در ایران عاجز است؟ رژیمی که در مقابل اعتراضات مردم گرسنه و کم درآمد به گرانی نان و ماکارونی، میلیونها پیامک تهدید کننده برای ناراضیان می فرستد، فعالین کارگری، معلمین، بازنشستگان و زنان بسیاری را پیش و بعد از اعتراضات شناسایی و دستگیر می‌کند، چگونه از شناسایی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کلان مواد مخدر ناتوان است؟

حسین رحیمی و دیگر سران رژیم نمی گویند چگونه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کلان مواد مخدر که می توانند شبکه های دهها هزار نفری فروشندگان خرده پای مواد مخدر را در سطح ایران سازماندهی کنند ، مواد مخدر را به بیش از پنج میلیون مصرف کننده مواد در داخل کشور و به میلیونها نفر دیگر در سطح منطقه و جهان برسانند، از چشم پلیس و حکومت اسلامی پنهان هستند ؟

واقعیت این است سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی با همکاری دیگر نهادهای حکومتی و از جمله امکانات وزارت امور خارجه، دستگاه قضایی، راه و ترابری و شبکه لاتها و مجرمین در حمایتِ رژیم، در نقل و انتقال این حجم بزرگ از تجارت مواد مخدر شرکت دارند و این بازرگانی مرگ آور، یکی از منابع تامین مالی برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج و بویژه در سطح منطقه است .

سیاست گسترش اعتیاد چه در داخل ایران و چه در کشورهای منطقه برای ماشین جنگی و سرکوب رژیم استفاده بُرد بُرد را دارد ، یعنی از سویی مردمِ هرچه بیشتری معتاد میگردند و مشکلات و معضلات خانوادگی و اجتماعیِ ناشی از اعتیاد بخش وسیعی از مردم را بخود مشغول کرده و مبارزه با رژیم به حاشیه خواهد راند .برای نمونه در ایران که به استناد آمار رژیم بیش از پنج میلیون نفر معتاد هستند و اگر خانواده هر معتاد چهار نفره باشند ، حدود یک چهارم جمعیت کشور به اضافه کادر درمانی درگیر مسئله اعتیاد می شوند .

بُرد دیگرِ گسترش اعتیاد، تضعیف رقبای رژیم در سطح منطقه و درگیر کردن آنها با معضل اعتیاد و در همانحال تامین مالی هزینه فساد گسترده در دستگاه دولتی و بدست آوردن هزینه تروریسم و باندهای مافیایی اسلامی است .

بر اساس گزارشات متعددی، باندهای تروریستی اسلامی و از حمله گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بطور جدی ، وسیع و سازمان یافته در قاچاق مواد مخدر دخالت دارند و حتی از تکنولوژی جدید چون پهباد یا دُرون در انتقال مواد مخدر استفاده می کنند .برای نمونه ارتش اردن اعلام کرده است که قاچاقچیان از فناوری پهپادی استفاده می کنند و از سوی گروه‌های مسلح در سوریه و لبنان پشتیبانی می‌شوند.

از طرفی سرهنگ “مصطفی الهیاری” مدیر اطلاعات نظامی ارتش اردن نیز طی بازدیدی از نیروهای مرزبانی این کشور، توضیح داد که ارتش تنها از آغاز سال جاری تا کنون «30 قاچاقچی را کشته و مانع از ورود 17348 بسته حشیش و بیش از 16 میلیون قرص روانگردان از طریق مرز سوریه شده است.

واقعیتایناستکهبقایحکومتاسلامیدرقدرت،بهمعنای معتاد کردن بیشتر میلیونها نفر از مردم ایران و منطقه است . این رژیمِ مرتجع، به سرطانی کُشنده برای سلامتی مردم و جامعه ایران و کشورهای منطقه تبدیل شده است. برای دست یافتن به سلامتی عمومی و برای رسیدن به جامعه ای با کمترین تعداد معتادانِ ممکن و یا ریشه کردن نهایی اعتیاد، برای درمان و برخورد انسانی با معتادان موجود و رها نکردن آنها در دست باندهای مافیاییِ مواد مخدر و یا مرگ فاجعه بار آنها در خیابان‌ها و پارک ها ، چاره ای جز سرنگونی این جمهوری اعتیاد و تُجار مواد مخدر، توسط مردم وجود ندارد .