حزب کمونیست ایران

همدردی با خانواده رفیق جلیل علیپور

روز پنج شنبه جمعی از رفقای تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزه کلن آلمان با خانواده جلیل علیپور دیدار کردند. در این دیدار پیام همدردی و تسلیت تشکیلات حزب و کومله را به خانواده این عزیز اعلام کردند و خود را در غم آنان شریک دانستند.