حزب کمونیست ایران

وحشت حاکمان اسلامی از جنبش رو به رشد دادخواهان

ماموران رژیم در روز یکشنبه 21 خرداد به شیوه ی مسلحانه  به گردهمائی مسالمت آمیز بزرگداشت یاد کیان پیرفلک بر سر مزار و در سالروز تولدش حمله کردند. آنها در آتشباری بی مهار خود سبب جانباختن پویا مولائی راد، پسر عموی ماه منیر مولائی راد، مادر کیان و یک مامور پلیس گردیدند.

کیان پیرفلک کودک نه ساله ای بود که در شامگاه 25 آبان و در گرماگرم انقلاب “زن، زندگی، آزادی” در ایذه ی خوزستان در اتومبیل والدین خود در مقابل چشمان مادرش با تیراندازی مستقیم مامورین از چهار طرف، جانباخت. قتل حکومتی این کودک بی دفاع انعکاس داخلی و جهانی وسیعی پیدا کرد و موجبات تشدید تنفر از جمهوری اسلامی را فراهم کرد. کاربدستان اطلاعاتی رژیم شایع کردند که کیان در تیراندازی به اصطلاح آنها تروریست ها کشته شده است. آنها با تهدید و تطمیع کوشیدند تا خانواده کیان و بویژه مادر او، ماه منیر، را وادارند ادعای بی اساس پرونده سازان اطلاعاتی را تایید کند. اما این مادر شجاع در برابر رسانه ها اعلام کرد که ماموران امنیتی در مقابل چشمانش فرزند عزیز او را کشتند و به این ترتیب دروغپردازی پاپوش دوزان اطلاعاتی را افشا و رسوا کرد. او بدنبال، در کمپین گونه ای عملا به دفاع از انقلاب ژینا برخاست و به گسترده شده اصطلاح “رژیم کودک کش”، که ویژگی جمهوری اسلامی بوده و هست، کمک کرد.

مردم آزاده در چندین شهر در خارج کشور و در شهر ایذه خوزستان در 21 خرداد و در سالروز تولد کیان یاد این مظهر معصومیت را گرامی داشتند و جنبش دادخواهی را نیرومندتر نمودند. توطئه کشتن پسر عموی ماه منیر و مامور خودی برای مقابله با جنبش دادخواهی و انتقام گیری از مادر کیان طراحی شد. نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران شب 21 خرداد در حساب توییترش مادر کیان پیرفلک را «بسترساز» حادثه ایذه قلمداد کرد و خواهان برخورد به او گردید. این توطئه نخ نما نیز نظیر موارد مشابه توسط انقلابیون و مبارزین به زیان حکومت دستپاجه اسلامی تبدیل خواهد شد.

وحشت رژیم از جنبش رو به رشد دادخواهی در دستگیری خشونت آمیز 40 تن از مادران و نزدیکان جانباختگان انقلاب ژینا در راه بازگشت از سقز به سنندج نیز نمایان گردید. این جمع در 19 خرداد از سنندج، دیواندره و دهگلان به خانواده های جانیاختگان انقلاب ژینا در بوکان سرزده ضمن دیدار از خانواده های دادخواه سقز و با هم و در کنار جمعی از دوستداران انقلاب بر سرمزار ژینا حاضر شدند. در اینجا مادر زنده یاد هومن عبدالهی اطلاعیه را برای را با امضای “مادران انقلاب” قرائت کرد و مادر جاوید نام رامین حسین پناهی، به شرکت کنندگان گل رز قرمز اهدا کرد. اعلام نام “مادران انقلاب”، که اطلاعیه ای پیرامون نحوه دستگیری خانواده جانباختگان نیز منتشر نمود، حادثه مهمی در جنبش دادخواهی است.

این مادران میراثدار “مادران پیشمرگ و پیشمرگان جانباخته” می باشند که در اوایل دهه 60 در سنندج شکل گرفت. این مادران با شجاعت مبارزاتی و با فروتنی پیگیرانه شان تاثیری به یاد ماندنی در ایجاد همبستگی میان خانواده های انقلابیون پیشمرگ و خانواده های جانباختگان، در تقویت پیشمرگان و در مقابله با سرکوبگران اشغالگر در کردستان داشتند. به دنبال این مادران بود که “مادران خاوران”، “مادران دادخواه”، “مادران پارک لاله”، “مادران 98” و “مادران سرنگونی هواپیمای اکراینی” ، شکل گرفتند.

مبارزات مادران دادخواه سابقه ای جهانی دارد. “مادران میدان مایو در آرژانتین” و “مادران فلسطین” دو نمونه برجسته در این میدان هستند. مادران مایو، مادر و مادر بزرگان سی هزار چپ و کمونیستی بودند که در سالهای 1976 تا 1981 توسط ژنرال های کودتاجی مورد حمایت امپریالیسم آمریکا ربوده، شکنجه و کشته شدند. این مادران مبارز، که شهرت جهانی پیدا کردند، در سقوط سریع نظامیات ضد کمونیست در کنار کارگران و ازادیخواهان آرژانتین نقش برجسته ایفا کردند. مادران فلسطینی هم در مبارزه و رسوا کردن ارتش جانی دولت اشغالگر اسرائیل شجاعانه اقدام کرده و الهامبخش تداوم مبارزه علیه رژیم نژادپرست مورد حمایت امپریالیست های غربی و در راس آنها آمریکا می باشند.

جنبش دادخواهی در ایران در چهل و پنج سال اخیر با شجاعت خانواده های عزیز از دست داده و با روایت های جان بدربردگان شکنجه گاه ها و کشتارگاه های رژیم اسلامی و اکنون با اعترافات برخی از زندانبانان زندان های رژیم، به جنبشی سراسری تبدیل شده و موجبات وحشت سران رژیم را فراهم کرده است. مبارزات تاثیرگزار این مادران در چند دهه گذشته زمینه برای تجمع و سازمان یافتن آنها زیر یک پرچم را آماده نموده است.