حزب کمونیست ایران

وحشت رژیم از قدرت مردم

خامنه ای کشتارهای تاکنونی را بر علیه مردم به پا خاسته کافی ندانسته و حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی را برکنار و به جای او پاسدار احمد رضا رادان را گمارده است. احمد رضا رادن به بد نامی در سرکوبهای وحشیانه در رویدادهای ده سال گذشته شهرت دارد. هم زمان با این جابه جائی در دستگاه سرکوب ، خامنه ای باردیگر رزمندگان زن و مرد سرنگونی طلب را “خائن” خواند و خواهان تشدید وحشیگری کنونی در خیابان ها و زندان ها علیه آنان شد. خامنه ای جلاد انتظار دارد که کشتار در خیابان ها و شکنجه های ددمنشانه و قتل های حکومتی در زندان ها افزایش یابد و هیچگونه عقب نشینی از سبعیت های موجود روی ندهد. این جابه جائی هم در همین رابطه صورت گرفته است. اما همان مردم انقلابی در کرج صحنه با شکوه دیگری از درایت و شجاعت را آفریدند.

روز یکشنبه شایعه گردید که ، محمد قبادلو و محمد بروغنی دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام  را جهت اجرای حکم به انفرادی منتقل کرده اند. ناگهان زنان و مردان مبارزی که مدتی بود در ساعات مناسب، و از جمله در شب ها، به رویارویی با سرکوبگران می شتافتند، از تهران و کرج به همراه خانواده های قبادلو و بروغنی به خیابان ها ریختند و به طرف زندان رجایی شهر حرکت کردند. حکومت قاتلان دچار هراس شده و میزان خبرگزاری قوه قضاییه دوشنبه شب اعلام کرد که فعلاً قرار نیست زندانیان سیاسی نامبرده اعدام شوند.

حرکت شجاعانه مبارزین در متوقف کردن اعدام دو تن از فرزندان دلاور مردم، یعنی محمد قبادلو و محمد بروغنی، در داخل و خارج انعکاس وسیع و الهام بخشی داشت. سران رژیم بعد از تحرک تهاجمی زنان و مردان انقلابی چنگ و دندان دیگری نشان دادند. معاون دادستان کل ایران روز سه‌شنبه، ۲۰ دی، عدم رعایت حجاب اجباری را «جرم مشهود» نامید و گفت به پلیس بخشنامه شده تا با بی حجابی و بد حجابی برخورد به اصطلاح قاطع بشود. اما مقامات اگر چشمان بینا داشتند می دیدند که مردم کم کم شروع کرده اند در اداره کشور نقش بازی کنند. زنان رزمنده مدتهاست در تمام مبارزاتی که در یکصد و شانزده روز  گذشته در پهنه جغرافیای ایران علیه رژیم پیش برده اند با پوشش آزاد و انتخاب شده توسط خودشان شرکت کرده اند و قطعاً در آینده هم همانطور خواهد بود. زنان پیشرو و جسور نه تنها در مجامع عمومی حتی در بعضی از مراکز کاری بدون حجاب ظاهر شده اند.

تمام شواهد گویای آنست که تداوم مبارزات انقلابی، گسترش و تعمیق آنها، تهدیدات خامنه ای و فرامین دادستان کل را نقش بر آب خواهند کرد. رئیس جاهلان جلاد و مقامات صاحب اختیار باید به جای سخنان بی پایه و صادر کردن دستور العمل هایی که دهها سال است امکان تحقق نیافته، به دنبال سوراخ موشی برای خود بگردند. زیرا مردم انقلابی، مبارزه و کشمکش با نیروهای سرکوبگر را به بخشی از زندگی خود تبدیل کرده اند. در مقابل نیروهای امنیتی ناچارند شب و روز آماده مقابله و حمله علیه مردم مبارز باشند، که با اتخاذ تاکتیک های متنوع و جدید روز به روز آنها را فرسوده و فرسوده تر می کنند.

فرسوده و منفعل کردن نیروهای سرکوب امکان می دهد تا خیابان ها به کنترل زنان و مردان مبارز درآیند. امن شدن نسبی خیابان ها امکان خواهد داد تا میلیون ها شهروندی که برای ساقط شدن جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنند مستقیماً به صفوف این مبارزه بپیوندند. با تقویت انقلاب زمینه برای گسترش اعتصابات اقشار گوناگون نظیر کسبه و طبقه کارگر فراهم تر خواهد گردید. این همه موجب خواهد شد تا سازماندهی های جدید تقویت شوند و با تشکل های مبارزاتی، کارگری و سیاسی – انقلابیِ شکل گرفته ی قدیمی در هم آمیزند. در چنان شرایطی رهبران کنونی مبارزات و اعتصابات در مقیاس وسیع به مردم شناسانده می شوند. همه اینها چون رودهایی خروشان به هم خواهند پیوست و دم و دستگاه جهل و جنایت جمهوری اسلامی را به قعر گورِ تاریخ خواهند راند.