حزب کمونیست ایران

پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن از آماده شدن پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا در ارتباط با سرکوب اعتراضات سراسری در ایران خبر داد.

کاترین کولونا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه در مورد ایران گفت این بسته تحریمی احتمالاً روز دوشنبه هفته آینده در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به تصویب برسد.‌اعلام خبر آماده شدن پنجمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در حالی است که تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در روزهای اخیر از جمله در پاریس ادامه داشته است. وزیر خارجه فرانسه گفته است در چهار بسته پیشین تحریمی علیه جمهوری اسلامی، ۷۸ فرد و ۲۳ نهاد جمهوری اسلامی از جمله چند مقام سپاه پاسداران تحریم شدند.