حزب کمونیست ایران

گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له. برگی از تأریخ تقدیم به: رفقای پیشمرگ کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

 

شمس الدین امانتی. ۱۳ / ۲ / ۲۰۲۲  

سال تحصیلی ٥٨-٥٩ دبیر ورزش دبیرستان کوروش بودم و از نزدیک با مبارزات دانش آموزان این دبیرستان آشنائی داشتم و خود نیز در جریان این مبارزات سهیم بودم، این دبیرستان تقریبآ در انتهای خیابان ٢٥شهریور و در بخشی ازمحوطه قبرستان این محله بنا شده بود اغلب ساکنین این محله را کارگران، زحمتکشان و حاشیه نشینان شهر سنندج تشکیل داده اند. ترکیب دانش آموزان این منطقه نیز از همین خانوادها بودند كه به دلیل نزدیکی این منطقه به پادگان سنندج درجریان جنگهای تحمیلی رژیم جمهوری اسلامی، مخصوصآ در جنگ ٢٤ روزه سال ٥٩، ارتش و نیروهای سپاه پاسداران مستقر در پادگان، با توپ و خمپاره منازل مسكونی مردم بی دفاع و شریف «گردی گرول»، «تپه اولیا بگ» و «کویرئاوا» را به ویرانه ای تبدیل کردند.

از همان هفته اول بازگشائی این دبیرستان در سال تحصیلی(۵۸ – ۵۹)، دانش آموزان هوادار احزاب و سازمانهای سیاسی فعال در کردستان فعالیت خود را آغاز كردند. ديوار سمت راست طبقه اول اين دبيرستان، به تابلوی بزرگی جهت نصب اطلاعيه و اخبار رويدادهای كردستان ازجمله عمليات نظامی پيشمرگان سازمانهای سياسی فعال در كردستان تبديل شده بود.

بحث سیاسی، پخش اعلامیه و جمع آوری کمکهای مالی از جمله کار روتین دانش آموزان فعال بود. دانش آموزان اين دبيرستان با وجود اختلاف سیاسی همکاری دوستانه ای با هم داشتند. دست اندرکاران این مدرسه دخالتی در این موارد را نداشتند.

این شرايط تا مدتی ادامه داشت، محصلین سایر مدارس نیز جهت دیدن رفقای خود به این دبیرستان می آمدند. فعالیت سیاسی در این مدرسه، چهره های بشاش و مصمم دانش آموزان، خاطره سال ٥٧ دانشگاه های تهران را تداعی میکرد به گونه ای که این وضع برای رژیم جمهوری اسلامی، غیر قابل تحمل بود که سرانجام با یورش مأمورین سپاه پاسداران رژيم به اين دبيرستان، این شكل از مبارزه و فعاليت تعطیل و اعتراض دانش آموزان در اشكال ديگری ادامه یافت.

یکی از خصوصیات برجسته این منطقه از شهر سنندج  که  به «محله شیخان، گردی گرول و کویر ئاوا» معروف است مبارزه پیگیر مردم زحمتکش مخصوصآ جوانان این محله ها بر علیه نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی و پیوستن آنها به صفوف پیشمرگان کومه له بود. 

يكی ازرفقای قديمی پيشمرگ كومه له كه خود بخشی ازاعضای بدن خود را در دفاع از آرمانهای انسانی و انقلابی كومه له از دست داده بود تعريف می كرد «وقتی که از شهر سنندج خارج شدیم بین راه با یکی دیگر از رفقای قدیمی کومه له آماری از کسانی را گرفتیم که به همراه ما بودند، تعداد آنها به بیش از ٩٠ نفر میرسید، هر چند همگى آنها نتوانستند نزد ما بمانند اما اکثریت قابل ملاحظه ای از آنها پیشمرگ کومه له شدند و به چهرهای شناخته شده، فداکار و مبارز در جنبش انقلابی کردستان تبدیل شدند كه متأسفانه تعدادی از این رفقا طی نزديك به سه‌ دهه‌ مبارزه پر شور در صفوف کومه له و حزب کمونیست ایران برعلیه رژیم جمهوری اسلامی جان باختند. تعدادی از آنها دانش آموز مدارس نهم آذر، دبیرستان کوروش و سایر مدارس این محله بودند. 

اهمیت این جنبش اعتراضی نه تنها در شمار اعتراضات صورت گرفته، بلکه به شرایطی بر میگردد که این اعتراضات در مقابل نیروهای سركوبگر رژيم در آن صورت می گرفت که دستگیری، زندان، شکنجه، يورش مسلحانه با گاز اشک آور و به گلوله بستن صفوف جوانان زیر ١٨ سال و اعدام این جوانان به امر روزمره جانيان اسلامی از یک طرف و مقاومت حماسی جوانان این شهر ازطرف دیگر تبدیل شده بود. حماسه مقاومت و تعرض دانش آموزان دختر درمدارس سنندج درمقابل یورش مداوم نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که در خاطره آن نسل از جوانان، پدر و مادران آنان و مردم مبارز و انقلابی کردستان نقش بسته است.

به دعوت کومه له و بعنوان اعتراض به اعدام عده ای از دانش آموزان مبارز و همچنين به منظور پشتیبانی از مبارزات اعتراضی دانش آموزان سقز، در تعدادی از مدارس سنندج تظاهراتی برپا شد، از جمله دبیرستان دخترانه هشتم اسفند، که در ساعت١بعد ازظهر (٤/٩/٦٠) راهپیمایی با شعار «محصل بپا خیز » شروع شد. نزدیک خیابان فردوسی سه مزدورمحلی درحالی که کلت در دست داشتند سعی نمودند که با توهين و اهانت بیشرمانه تظاهرات دختران این مدرسه را متفرق کنند، اما دانش آموزان با صدای رسا شعارها را تکرار میکردند. هنگامیکه شعارها برای لحظاتی قطع شد از مدرسۀ دیگری درهمان نزدیکی، طنین شورانگیز شعار«همرزم انقلابی حمایتت میکنیم» برخاست. پاسداران و مزدوران محلی اقدام به پرتاب گاز اشک آور و تیراندازی هوایی کردند که یکی از دانش آموزران دختر این دبیرستان زخمی شد. دختران مبارز درحالیکه در کوچه های اطراف پناه گرفته بودند شعار «زنده باد جنبش مقاومت خلق کرد» را سر می دادند. دراین روز مردم مبارزسنندج با گشودن دروازه منازل خود به دانش آموزان تحت تعقیب پاسدارن و مزدوران محلی پناه داده و آنها را در بی اثر کردن تاثيرات گازاشک آور یاری مینمودند. دراین هنگام دسته دیگری از پاسداران مستقیمآ به دبیرستان دخترانه هشتم اسفند حمله ور شدند و وحشیانه کلاسهای مدرسه را به رگبار بستند و بیش از٣٠ نفر از دانش آموزانی را که درمدرسه باقی مانده بودند، دستگیر کردند و کارکنان مدرسه را مورد توهین و تهدید قرار دادند. تعداد زیادی از خانواده های این دانش آموزان در جلو درب محل بازداشتگاه سپاه پاسداران رژیم جمهوری اسلامی، در اعتراض به دستگیری فرزندان خود تجمع اعتراضی بر پا کردند که در نهایت ساعت ۸ شب همان روز همه دانش آموزان دستگیر شده توسط نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران، آزاد شدند. (برگرفته از خبرنامه کومه له)