حزب کمونیست ایران

گرامی باد ۳۱ خرداد، روز پیشمرگ کومه له

امروز سه شنبه 31 خردادماه روز پیشمرگ کومه له است. فرا رسیدن این روز را به کلیه پیشمرگان کومه له و همه رزمندگانی که در طول ۴۳ سال گذشته در صفوف این نیرو مبارزه کرده اند و به خط مشی و اهداف این نیروی رزمنده افتخار می کنند، هرجا که هستند شاد باش می گوئیم. به همین مناسبت یاد جانباختگان صفوف پیشمرگ کومه له را گرامی می داریم و به خانواده های سرفراز آنها درود می فرستیم.
تلاش و مبارزه خستگی ناپذیر نیروی پیشمرگ کومه له طی چند دهه گذشته، امید به رهایی را در دل زحمتکشان و مردم ستمدیده کردستان زنده نگاه داشته است. نیروی پیشمرگ کومه له همواره پیام آور زندگی بهتر و دنیایی فارغ از ستم و استثمار بوده است. محبوبیت پیشمرگ کومه له در اعماق دل مردم شریف و زحمتکش جای گرفته است.

نیروی پیشمرگ کومه له با افتخار می تواند نشان دهد که در طول حیات مبارزاتی خود در کنار مبارزه سرسختانه و پر از فداکاری بر علیه رژیم مرتجع جمهوری اسلامی، در جامعه کردستان نیرویی آگاهی بخش، مدافع آزادی های سیاسی و حقوق پایه ای مردم زحمتکش، مدافع حقوق زنان، مبلغ اندیشه های پیشرو و نوید بخش دنیایی بهتر برای مردم کردستان بوده است. نیروی پیشمرگ کومه له هر نقطه ای را که ترک کرده است، در آن از خود یادگارهای درس آموز و ارزنده ای به جای گذاشته است. این یادگارها پشتوانه پیشروی های فردای این نیرو هستند.

مردم کردستان با پشتیبانی خود از این نیرو،‌ با مشارکت در فعالیت های آن،‌ در واقع از حرمت انسانی خود دفاع کرده اند. هزاران انسان بخشی از بهترین سال های عمر خود را در صفوف این نیرو سپری کردند و به حق به گذشته خود افتخار می کنند. شمار زیادی انسان های کمونیست و چهره های شناخته شده و محبوب مردم کردستان که آرزوی رهایی انسان از استثمار و از کارمزدی در دل داشتند، در صفوف این نیرو جان باختند.

۳۱ خرداد در عین حال سالروز جانباختن رفیق “سعید معینی” اولین پیشمرگ کومه له و اولین جانباخته صفوف کومه له است. به این مناسبت یاد عزیزی را گرامی میداریم، که زندگی و مبارزه اش سرمشق پیشمرگان کومه له بوده است. رفیق سعید معینی سال ۱۳۵۲ از طرف ساواک شاه دستگیر شد. بلافاصله تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت. آوازه مقاومت او از سلول های زندان فراتر رفت و روحیه بخش بسیاری از همبندانش شد. در این دوره رفیق سعید معینی به عنوان مقاوم ترین زندانی زیر شکنجه شناخته شد. ساواک شاه علیرغم همه این شکنجه های وحشیانه، نتوانست لب رازدار او را بگشاید و پس از ۱۸ ماه مجبور شد وی را آزاد کند.

رفیق سعید بعد از آزادی از زندان به فعالیت های انقلابی خود با کومه له ادامه و در سال 1356 برای ماموریتی از جانب تشکیلات، به کردستان عراق رفت. متاسفانه رفیق سعید قبل از آنکه بتواند ماموریت خود را به تمامی به انجام برساند در ۳۱ خردادماه این سال ۱۳۵۷ در یک درگیری با نیروهای بعث عراق، در روستای “دری”، نزدیک شهر “ماوت” جانباخت.

پیشمرگان کومه له از زندگی و مبارزات رفیق سعید معینی این درس ارزنده را یاد گرفته اند که هیچگاه قدرت سلاح خود را بر خلاف مصالح توده های مردم زحمتکش به کار نبرند و همواره سیاست دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان بر تفنگ هایشان حکومت کند. آنها یاد گرفته اند که همواره در آموزش سیاسی خود و کارگران و زحمتکشان بکوشند و تلاش نمایند که به کادرهای سیاسی آگاه و فعال طبقه کارگر تبدیل گردند. اینها نکات برجسته ای بودند که در اولین نامه هایی که رفیق سعید معینی از کردستان عراق برای همرزمانش در کردستان ایران می نوشت، منعکس شده بودند.  روز پیشمرگ کومه له به یادمان می آورد که از زندگی رفیق سعید و دیگر جانباختگان کومه له درس صداقت، وفاداری و رابطه فشرده و صمیمانه با مردم کارگر و زحمتکش را بیاموزیم و این پیوند را روز به روز مستحکم تر نماییم. رفیق سعید بر بنیاد چنین پشتوانه ای بود که توانست ۱۸ ماه شکنجه وحشیانه و مداوم دژخیمان ساواک شاه را تحمل کند و دم برنیاورد و همچون کوهی استوار در میدان مبارزه علیه استثمارگران و ستمگران ایستادگی کند.

گرامی باد 31 خرداد، روز پیشمرگ کومه له