حزب کمونیست ایران

آنچه مردم ندارند زندگی است !

کالبد شکافی شعار: « زن ، زندگی ، آزادی» که میلیونها نفر از مردم به ستوه آمده از دست رژیم جمهوری اسلامی آنرا فریاد می زنند، نشان از نبود یک زندگی است که کرامت و منزلت انسانی در آن محفوظ باشد. همچنانکه در این شعار وجود واژه  زن نشان از وجود و حضور یک آپارتاید جنسیتی و تبعیض نهادینه علیه زنان است. همانگونه که شعار آزادی دال بر وجود خفقان مذهبی است و اشاره به حاکمیت رژیمی است  که  دشمنی ذاتی با هرگونه آزادی فردی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد .

اما واژه «زندگی» در این شعار، فریاد مردمی است که در قرن بیست و یکم و با وجود دنیایی از منابع طبیعی و نیروی خلاقه کار انسان، اکثریت آنها از پائین ترین استانداردهای های یک زندگی نرمال و معمولی هم دور هستند .

ابتدایی ترین معیارهای یک زندگی نرمال و معمولی داشتن مسکن مناسب ، دسترسی به پزشک و خدمات درمانی، آموزش رایگان در تمام سطوح، داشتن دستمزد متناسب برای تامین نیازمندیهای یک زندگی انسانی با تغذیه مناسب، آب و هوای سالم، بیمه های درمانی و بیکاری، داشتن امکانات تفریح  و آسایش، امنیت و برخورداری از حقوق اولیه  فردی و اجتماعی است .

با استناد به آمارهای حکومتی که با واقعیات جامعه بسیار متفاوت است، بیش از نصف مردم جامعه در فقر مطلق بسر می برند. هفت دهک پایین جامعه قادر به تامین حداقل  نیازمندیهای مورد نیاز خود نیستند. ترجمه این فقر  مطلق به شاخص‌های زندگی،  یعنی مردم مسکن مناسب ندارند و یا بی مسکن و کارتن خواب هستند. سلامتی آنها در خطر است، چون بیمه درمانی ندارند و هزینه دارو، دکتر و بیمارستان برای آنها بسیار سنگین است. فرزندانشان ناچار درمیانه راه ترک تحصیل می کنند و روانه بازار بی رحم کار می شوند، یعنی گسترش آسیبهای دردناک اجتماعی .

مردمی که تغذیه مناسب ندارند، از میوه های تازه، گوشت و ماهی محروم هستند، در نتیجه سیستم دفاعی بدن آنها در مقابل امراض، مقاومت لازم را ندارد. کودکان و زنان حامله به حداقل ویتامین مورد نیاز خود دسترسی ندارند .

آلودگی آب و هوا ، بحران‌های زیست محیطی که بخشا ناشی از سیاستهای ارتجاعی و غیر علمی حاکمان اسلامی است به خطری جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده. قرار دادن مراکز پارازیت برای از کار انداختن  رسانه های برون مرزی در محلات باعث بیماری‌های مختلف و از جمله سرطان شده است.

بیکاری و فقدان بیمه های بیکاری یعنی تحمیل فقر سنگین بر مردم و فقیرسازی آگاهانه تا مردم  وقت لازم برای فکر کردن به زندگی شایسته انسان امروزی را نداشته باشند.

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، تحقیر سیستماتیک مردم از سوی حاکمان اسلامی، تحمیل قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی، فساد و غارت نجومی آخوندها و فرماندهان نظامی و سیاسی، فشار روانی سنگینی بر مردم است .

در یک کلام واژه زندگی در شعار زیبا و پر معنای: « زن ، زندگی، آزادی »، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی،  تامین و تضمین زندگی انسانی شایسته دنیای امروز برای  مردم ایران.