حزب کمونیست ایران

از کوبانی تا کابل زنان در صف اول مبارزه علیه بنیادگرایان اسلامی

اخبار رسیده از شهرهای کابل و هرات و چند نقطه دیگر در افغانستان، حاکی است که زنان جسور و آزادیخواه و برابری طلب افغانستان زیر تیغ مرتجعین مسلح طالبان به خیابانها آمده اند و به رسمیت شناختن حقوق اولیه خود را می طلبند. آنچه که در همین روزهای نخست به قدرت رسیدن طالبان دیده می شود، این واقعیت است که زنان افغانستان نیز به بخش جدائی ناپذیری از برآمد جنبش برابری طلبانه خاورمیانه تبدیل شده اند. امروز شاهد هستیم که  از کوبانی تا کابل زنان در صف اول مبارزه علیه بنیادگرایان اسلامی و همه مرتجعینی هستند که برابری زن و مرد، آزادی و کرامت انسانی، حقوق بشر را انکار و پایمال میکنند .

زنان در کردستان، لبنان، ایران، افغانستان و ترکیه نقش اصلی در مبارزه علیه داعش، طالبان، حزب الله، جمهوری اسلامی ایران و حکومت اردوغان در ترکیه را دارند .

آنچه بین داعش شیعه و سنی، طالبان و همه بنیادگرایان اسلامی مشترک است، بیش و پیش از همه ضدیت با حقوق زنان و آپارتاید جنسیتیی است .آنها در گام اول زنان را ناچار ازبرگشتن به کنج خانه و بچه داری و شوهرداری میکنند .

در گام دوم و با استقرار حکومت‌های اسلامی، محدویت ها یکی بعد از دیگری بر زنان نازل می شود. از کار و تحصیل محروم میشوند. زنان نصف مردان حقوق خواهند داشت، از حق طلاق و نگهداری کودکان محروم میشوند، حق سفر و گاهی بیرون رفتن از خانه از آنها سلب خواهد شد، ناچار به پوشش اسلامی خواهند شد، سن ازدواج برای دختران یک رقمی می شود و کودکان نه ساله دخترتشویق و یا مجبور به ازدواج خواهند گردید و حاملگی و بارداری در بین دختران چهارده – پانزده ساله به امری عادی و بدیهی تبدیل می شود . از شرکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محروم شده، در موزیک و سینما کنارگذاشته خواهند شد، فعالیتهای ادبی، علمی، آموزش عالی، برای آنها ممنوع و یا بسیار دشوار میشوند .

خشونت علیه زنان در خانواده تشویق و گسترش می یابد  وتبعیض ساختاری و نهادینه علیه زنان در خلافت اسلامی داعش زنان را به بردگی مطلق رسانده و در بازارهای برده فروشی به فروش میرسانند و تجاوزات فیزیکی و سکسی علیه زنان، چندهمسری خرید و فروش دخترکان خرد سال بدلیل فقر و یا عقب افتادگی فرهنگی به نرم جامعه اسلامی تحت حاکمیت داعشی و طالبانی تبدیل میشوند .

ورزش ،دوچرخه سواری، تفریحات عادی و روزمره برای زنان ممنوع و علاوه بر تبعیض و خشونت دولتی، بیماران سکسی و افرادی که بیماری کودک آزاری و زن آزاری دارند عرصه را بر زنان تنگ تر می  کنند .

خوشبختانه امروز ما هزار و چهارصد سال از خلافت اسلامی در ریگزارهای عربستان فاصله داریم. زنان در بخش بزرگی از جهان از حقوق انسانی و برابر برخوردار بوده و چند میلیارد زن در بازار کار و در همه عرصه های سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی شرکت دارند و چرخ گردش جهان بدون کار و نقش برجسته  زنان از کارخواهدافتاد .

زنان در تمامی  فعالیتهای بشری شرکت فعال ، موثر و سرنوشت ساز دارند و بنیادگرایان اسلامی با ضرب شلاق و یا با ریختن اسید بر سر و روی زنان قادر نخواهند بود زنان را به چهارده قرن پیشب رگردانند .

زنان در کوبانی و در همه کردستان ، زنان در کابل و استانبول ، زنان در تهران و بیروت و در تمامی عرصه های مدنی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و حتی نظامی در مقابل جهالت و بربریت تاریک  اندیشان مذهبی قرار گرفته و جلوگیری از مبارزه زنان برای حقوق برابر و یا سلب حقوق بدست آمده و موجود آنان که حاصل بیش از یک قرن مبارزه و جانفشانی است نه ممکن است و نه عملی .

زنان بیش از همه گروهای اجتماعی درک میکنند و تجربه کرده اند که زندگی زیر قوانین داعش شیعه و سنی، چه از نوع طالبانی و یا جمهوری اسلامی ایران چه جهنم سوزانی است برای آنها و به همین دلیل ازجمله جدیترین و موثر ترین خصم و دشمن هر حکومت مذهبی هستند .

اگر آزادی زنان معیار آزادی جامعه است، حضور و شرکت فعال و موثر زنان در هر تشکل سیاسی و نهاد اجتماعی هم ضامن سلامت و برحق و پیشرو بودن آن نهادهای اجتماعی و سیاسی هم هست .زنان کردستان ستون اصلی مبارزات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه مردم کردستان هستند و عامل و فاکتو راصلی در شکست و ناکامی ارتجاع و استبداد مذهبی اند.

شرکت هرچه گسترده تر زنان در مبارزات آزادیخواهانه منطقه خاورمیانه ،بشارت روزی است که مذهب از حکومت جدا شود ، برابری واقعی و عملی زنان و مردان در همه امور خانوادگی و اجتماعی تامین و تضمین گردد  و دست شرع و مذهب از سر زنان و ستم بر آنان کوتاه گردد .خروش زنان در کابل و چند شهر افغانستان در فردای  بقدرت  رسیدن طالبان ، در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و همه ولایت ها، خلافت ها و امارت های اسلامی مژده بخش فردا و آینده ایی بهتر و انسانی تر است که در آن زنان و مردان حقوق برابر و مساوی دارند .