حزب کمونیست ایران

اشتباهات استراتژیک روز سقوط جمهوری اسلامی را نزدیک تر کرده است

خیزش انقلابی زن . زندگی . ازادی حکومت و همه دستگاههای سرکوب را با چالش و بحرانی عمیق روبرو کرده . آخوندها و دستگاه مذهب منفور ترین بخش جامعه هستند.  حکومت اسلامی در داخل مورد نفرت عمومی و در خارج با ضعف روز افزون روبرو است .سیر تحولات آنچنان سرعتی گرفته که ، معماران سیاستهای حکومتی با  هرج و مرج در حرف و دستگاه اداری و اجرائی آن با آشفتگی در عمل  روبرو شده اند .

هیچ مقام حکومتی ، هیچ یک از دستگاههای امنیتی و نظامی از علی خامنه ای تا امام جمعه ها راه حلی برای بیرون رفتن از این بحرانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و دیپلوماتیک که گریبان آنها را گرفته است،ندارند .

حملات تروریستی شمیایی به دختران کارساز نبود، اینک ” آتش به اختیار” ها را علیه زنان به میدان فرستاده اند و افتضاحی چون خالی کردن سطل ماست بر سر دو  زن آزاده را بار آورده اند.  گویا با این شیوه ها می خواهند زنان را به عقب نشینی ناچار نمایند . اگر آشفتگی در رفتار را در نمونه های مسموم کردن در مدارس و ماجرای سطل ماست و غیره می بینیم، آشفتگی در گفتار از این هم آشکار تر است. خامنه ای که چند پیش به دلجوئی از زنان کم حجاب پرداخته بود و هوادارانش را به اعتدال دعوت می کرد، در آخرین سخنرانی خود آشکارا به تهدید زنانی که حجاب از سر بر میدارند می پردازد و دستگاههای دولتی را تشویق به شدت عمل می کند.  در ادامه این پریشان گوئی ها یکی از اخوندهای نزدیک به خامنه ای گفته است: « زمستان فصل حجاب است و اگر حکومت نتوانست در فصل سرما حجاب بر سر زنان کند ، چگونه در بهار و تابستان خواهد توانست ؟ »

تعطیل شدن مراکز تولیدی ، بیکاری ،  بحران محیط زیست ، گرانی مسکن ، کمبود درمان و بسیاری مسائل سیاسی و اجتماعی اینک دیگر به معضلات حل ناشدنی رژیم تبدیل شده اند. در کنار همه اینها امنیت نیز از مردم این کشور رخت بر بسته است. خطر تلفات ویرانگر رویدداهای طبیعی چون زلزله و سیل همچنان بر بالای سر مردم می چرخد. تنها در دوهفته تعطیلات نوروزی بیش از ششصد نفر در تصادفات جاده های نا امن کشور کشته و بسیار بیش از آن زحمی شده اند .

عقب نشینی رژیم در سیاستهای منطقه ای هم محسوس است. در سوریه روزی نیست نیروهای تروریستی قدس و جریانات باندسیاهی اسلامی نزدیک به حکومت اسلامی مورد بمباران اسرائیل و در این اواخر آمریکا قرار نگیرند. در همین رابطه زمزمه ضرورت هر چه زودتر عقب نشینی از سوریه در میان مقامات رژیم بالا گرفته است. سازش با عربستان سعودی بر سر سرنوشت جنگ داخلی در یمن، نمونه ای دیگر از چرخش در ساست خارجی رژیم است. رژیمی که بیش از چهار دهه است، می خواهد انقلاب اسلامی خود را به منطقه و جهان صادر کند ، اینک در خارج با شکست و در داخل با فروپاشی روبرو است .

در سطحی دیگر بسیاری از مراجع شیعه که تا دیروز از مجیزگویان همین رژیم بودند، اینک می گویند: « تشکیل حکومت اسلامی  خود یک اشتباه بزرگ استراتژیک بود .» آنها معتقد هستند که: « فساد نهادینه شده ، بی لیاقتی دستگاه دین برای حکومت داری بزرگترین و سنگین ترین ضربات را به دین باوری و به دستگاه مذهب زده است» .آحوندها که برای چند قرن توانسته بودند موقعیت خود را به عنوان دولت در دولت، حفظ کنند ، با یک کاسه شدن قدرت مذهبی و قدرت دولتی، کمر خود و نهادهای مذهبی را شکسته اند .بدون شک درماندگی و پریشانی حکومت مذهبی به اشتباهات استراتژیک بیشتر آنها منجر خواهد شد .