حزب کمونیست ایران

اصلاح طلبان حکومتی قادر به نجات کشتی طوفان زده رژیم اسلامی نخواهند بود

>

محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران طی پیامی ۱۲ ماده ای به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۳۵۷از ضرورت بازگشت به سیاستهای اصلاح طلبان حکومتی برای نجات جمهوری اسلامی از بحرانی که در آن گرفتار آمده، سخن گفته است. خاتمی در این پیام از جمله می گوید:

«اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی کنند.» محمد خاتمی در بیانیه طولانی و کلیشه ای خود راهکار حفظ جمهوری اسلامی، حفظ سیستم ولایت فقیه و مسخره تر از آن اصلاحات در مجلس خبرگان و در سیستم اداری را پیشنهاد کرده  است. وی در شرایطی که اکثریت مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، از ماندگاری جمهوری اسلامی و حتی از رفرم در مجلس خبرگان دم میزند. وقاحت سیاسی و اخلاقی اصلاح طلبان حکومتی که خود بخشی از هیئت حاکمه ایران و بویژه در نهادهای امنیتی  آن بودند  مرزی ندارد. مسخره تر آن است که این بیانیه در شرایطی صادر شده است که بخش اصلی اصلاح طلبان یا در حصر و زندان هستند و یا از قدرت بیرون انداخته شده اند. موسسه نظر سنجی «گمان» در نظر سنجی اخیر خود عنوان کرده است که۸۱ درصد مردم داخل ایران و نزدیک به تمامی ایرانیان خارج کشور خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند .

واقعیت این است که مبارزه مردم سالها است از اصلاح طلبان حکومتی گذر کرده است و تلاش رژیم برای فعال کردن تن بی رمق آن  راه به جایی نخواهد برد. حکومت اسلامی چنان غرق در فساد، جنایت، سرکوب و غارت است  که در  هیچ زمینه ای اصلاح پذیر نیست. موج انقلاب ژینا هم سرِ باز ایستادن ندارد و تلاش اصلاح طلبان حکومتی برای تشویق مردم به قبول نظام اسلامی با شکست و رسوایی روبرو خواهد شد.

اینک هم حکومت و هم مردم می دانند که این وضعیت قابل ادامه نیست. ریزش در درون حکومت به سطوح کسانی چون موسوی کشیده شده است. افراد زیادی از نیروهای مسلح رژیم که حاضر به تیراندازی بسوی معترضین نبوده به زندانهای طولانی مدت محکوم شده اند .

گزارشات  متعددی در دست است که تعدادی از مسئولین بالای حکومتی از وضعیت و شخص علی خامنه ای ناراضی هستند و برای حفظ نظام و نجات جان و ثروت غارت شده خود خواهان کنترل علی خامنه و تغییراتی در حکومت هستند. وضعیت بگونه ای است که بعد از چهار ماه از انقلاب ژینا و چهل و چهار سال از حاکمیت جمهوری اسلامی نه مردم، راضی به قبول حکومت اسلامی هستند و نه حکومت هم قادر به حکومت کردن و کنترل اوضاع و اداره کشور است.

بیکاری و گرانی سرسام آور کارد را به استخوان مردم رسانده است، دزدی های نجومی سرعت بیشتری گرفته است و هر سردار سپاه و هر مسئولی در صدد است در فرصت باقیمانده تا سرنگونی، بیشترین غارت و دزدی را انجام دهد. مردم ایران  عزم خود را جزم کرده اند که حکومت اسلامی را سرنگون نمایند . توطئه پیش کشیدن محمد خاتمی نمی تواند جلو این روند محتوم را بگیرد. اصلاحات حکومتی در سیستمی که اصلاح ناپذیر است  راه بجایی نخواهد برد و چیزی جز رسوایی بیشتر حامیان و رهبران اصلاح طلب حکومتی را بدنبال نخواهد آورد .