حزب کمونیست ایران

برای دوره بعد از کرونا باید آماده شد

با شکست مذاکرات کشورهای عمده صادر کننده نفت، متشکل در سازمان اوپک با دولت روسیه بر سر کاهش تولید نفت، به منظور جلوگیری از سقوط بهای آن، قیمت هر بوشکه نفت به حدود 30 دلار، یعنی پائین ترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. این در حالی است که در ماههای قبل از شیوع بیماری کرونا در جهان، قیمت هر بشکه نفت به حدود 90 دلار رسیده بود. سقوط ارزش سهام بنگاههای اقتصادی، زنگ خطر جدیدی را برای سرمایه داران و دولتهایشان به صدا در آورده است.سازمان همکاری و توسعه اقتصاد در تازه ترین گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد ،اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کندی شدید روند رشد روبرو خواهدشد. این نهاد مالی و اقتصادی سرمایه داری جهانی، ضمن هشدار درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی، پیش بینی قبلی خود در زمینه تولید ناخالص داخلی  جهان را مورد تجدید نظر قرار داد و در همان حال اعلام کرد دامنه و گستره کاهش رشد اقتصادی جهانی نا معلوم است.بر اساس محاسبات این نهاد ،در هفته های آینده جهان سرمایه داری در مقیاس جهانی عملاً وارد دوره جدیدی از رکود خواهد شد.این نهاد مالی بین المللی ، پیش‌بینی می کند در صورتی که ویروس کرونا در آفریقا، آمریکای لاتین و هند گسترش یابد، شرایط باز هم بدتر خواهد شد وپیامدهای سقوط رشد اقتصاد جهانی برای حیات در کره زمین، از انسان و حیوان گرفته تا محیط زیست،  می تواند بسیارسنگین تر باشد.سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.

امادر بحبوبه این وضعیت بحرانی که  اقتصاد سرمایه داری جهانی را در بر گرفته است، اقتصاد ایران هر روز ضربه مهلک جدیدی را تحمل می کند. کاهش صادرات نفت ایران از 2 تا 3 ملیون بشکه در روز به 250 هزار بشکه،تداوم تحریم های اقتصادی آمریکا ، تعطیل شدن یکی بعد از دیگری مراکز تولیدی وگسترش بازهم بیشتر بیکاری،کاهش شدید صادرات غیر نفتی ، که تنها نقطه اتکاء رژیم برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی بود،  رکود بازار داخلی ، کاهش شدید در آمد های اقشار متوسط جامعه، پائین آمدن قدرت خرید اکثریت آحاد این جامعه،کاهش ارزش پول ایران،از جمله عوارضی هستند، که امروز دامنگیر اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی شده اند. اما  روشن است که شیوع بیماری ویروسی کرونا، عامل این بحران و نابسامانی اقتصاد ایران نیست،بلکه ویروس کرونا این آشفتگی اقتصادی و این بی کفایتی حکومتی را با وضوح بیشتری نمایان ساخت.

امروز در شرایطی که مردم نقطه ضعف های دشمن را با وضوح بیشتری مشاهده می کنند،  نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی  با  توسل به یک اپیدمی جهانی و توسل به مظلوم نمائی، زیر سایه بحران کرونا،خود را از زیر تیغ اعتراض و انتقاد اجتماعی به کل این سیستم خارج سازد. جمهوری اسلامی در زمینه اداره کشور همواره رژیم بی کفایتی بوده است.  اما کرونا تمام ناتوانی های جمهوری اسلامی و تناقضات درونی این رژیم و خصلتهای ارتجاعی و ضد مردمی آنرا با وضوح بی مانندی به جهانیان نشان  داد. جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد زیر سایه این وضعیت، تجاوز آشکار به زندگی و  معیشت کارگران و بخشهای کم درآمد و تهیدست جامعه را به انجام برساند و بحران اقتصادی خود را به قیمت تشدید استثمار کارگران و ربودن نان سفره اکثریت مردم این کشور  از سر بگذراند.نباید اجازه داد بحران کرونا توقعات  مردم این جامعه  را آنقدر پائین بیاورد که حفظ جان در مقابل اپیدمی های نظیر کرونا، به هدف زندگی در این جامعه تبدیل شود.کرونا یک اپدیمی جهانی است و منحصر به فرد هم نیست. بشریت بلایای جهانی بسیار سخت تر از این را هم به نیروی  دانش و تجربه و اتکاء به همبستگی انسانی از سر گذرانده است و امروز در قله توانائی برای مبارزه با چنین پدیده هائی قرار دارد.

دانش امروز و قدرت خلاقانه بشر امروز، سرانجام برای بحران کرونا هم همچون بحران سارس و ایبولا  و غیره راه حلی پیدا خواهد کرد و بر این دشمن طبیعی نیز پیروز خواهد شد. اما آنچه که در سطح جهانی ادامه خواهد یافت ،بحران ساختاری اقتصاد سرمایه داری جهانی و  بحران و آشفتگی سرمایه داری ایران، به  عنوانی یکی از موارد آن است. این پدیده جان سخت تر و دیرپا تر است، که ریشه کن کردن آن تدارک ویژه در همه زمینه ها ، سازماندهی، آگاهی، روحیه و رزمندگی بیشتری را می طلبد.نقد اجتماعی این سیستم و سازماندهی اعتراض پیشرو اجتماعی بر علیه آن ، وظیفه ای است که در برابر کمونیستها،طبقه کارگر و بشریت پیشرو ترقیخواه و عدالت خواه جامعه قرار دارد. برای دوره بعد از کرونا باید آماده شد.