حزب کمونیست ایران

تداوم نافرمانی زنان و مردان آزاده در مقابل حجاب اجباری

طبق تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی در روز دوشنبه 24 مهر ماموران رژیم یک زن جوان با پوشش اختیاری در یکی از خیابان های تبریز را مضروب کرده و بر زمین انداختند. زن نیز شجاعانه با فریاد “مرگ بر خامنه ای” و”مرگ بر دیکتاتور” عکس العمل نشان داد. ماموران به طرزی افسارگسیخته تر به آزار وی ادامه داده و آنقدر او را زدند که از هوش رفت. ماموران کف به لب آورده بدن بیحال شده آن زن مقاوم را به داخل آمبولانس پرت کرده و با خود بردند.در رویدادی دیگر و در همان روز دوشنبه یک آتش به اختیار توهین کنان به دو زن آزادپوش در پارکی ساحلی در دزفول حمله کرد. دو زن مذکور به تنبیه کردن او برخاستند. آمر به معروف پلیس را خبر کرد و آنها آندو زن آزاده را دستگیر کردند.

سران رژیم بر این پندارند که فضای ایجاد شده در نتیجه جنگ خودکشی حماس علیه اسرائیل فرصتی برای تشدید توحش به آنها داده است. این پریشان احوالان بر همین زمینه کارگردان بزرگ، معترض و شجاع داریوش مهرجوئی و همسرش، وحیده محمدی فر،  را همچون داریوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندری، شکنجه داده،  و کارد آجین کردند. مهرجوئی بزرگ این روزها بر شدت اعتراضاتش علیه رژیم افزوده بود.وحیده محمدی فر نیز هنرمندی بود که به عنوان یک زن آزاده رسما حجاب از سر برداشت و الگو گردید. پس از ناکامی رژیم در تحمیل پوشش اسلامی که انقلاب “زن، زندگی، آزادی” آنرا به طور کامل عیان کرد خاطره الگوهائی مبارزاتی نظیر وحیده محمدی فر، آن ناکامی را تعمیق خواهد کرد.

بعد از نقش پیشتازی که زنان جوان در خیابان ها و در رویاروئی جسورانه با مزدوران حکومتی در جنبش انقلابی ژینا ایفا کردند، اکنون این نقش را در نافرمانی مدنی از خود نشان می دهند. این میدان اکنون به صورت یکی از کارزارهای اصلی جمهوری اسلامی علیه همه مردم ایران در آمده است. اقدامات روزانه پلیس و ارشادیهای جدید نمایانگر این واقعیت است که رژیم میداند با هرگونه عقب نشینیدر تحمیل کامل حجاب اجباری به زنان یکی از ستونهای خیمه حاکمیت او فرو خواهد ریخت. به همین جهت است که سران جانی حکومت اسلامی از تحمیل پوشش اسلامی به زنان و حتی مردان به عنوان اصلی ترین ابزار در تحمیل حکومت استبدادی ضد مردمی شان استفاده می کنند. آنها امیدوارند در فضای کنونی طرح جامع “حجاب و عفاف” و «شیوه‌نامه‌ی اجرایی جدید رفتار و پوشش» در دانشگاهها را به طرزی موثرتر پیاده کنند. اما فضای جدیدا ایحاد شده در فلسطین به زودی به زیان رژیم تغییر خواهد کرد.

تداوم مبارزات موجود نشان می دهد که زنان در هر شرایطی چه در خیابان ها و یا دانشگاهها مصمم به تداوم نافرمانی و مبارزه در جهت درهم شکستن اقدامات رژیم هستند. فریاد “مرگ بر خامنه ای”زن آزادهدر تبریز و گوشمالی دادن آمر به معروف توسط دو زن در دزفول و مقاومت های روزانه دانشجویان تنها نمایانگر گوشه هائی از مقاومت ها و مبارزات جاری می باشند. اما نباید فراموش کرد که زنان در مبارزه خود علیه قانون عفاف و حجاب، مقررات در دانشگاهها و اقدامات سرکوبگرانه ماموران نباید تنها بمانند. مبارزه برای برابری زن و مرد، مخالفت و مبارزه با حجاب اجباری و خشونت گشت ارشاد علیه زنان تنها امر زنان نیست. فرزندان، برادران، همسران، پدران و همکاران و همسایگان مرد هم لازم است حامی و همرزم زنان در مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی و تحقق برابری زن و مرد باشند .

عکس گرفتن از مقاومت و جسارت زنان در مقابل اراذل و اوباش اسلامی، چه گشت ارشاد و چه فالانژهای مذهبی و آخوندهای مرتجع،و پخش آنها در شبکه های اجتماعی امری لازم و مفیدبوده، اما کافی نیست. زنان به حمایت  فعالانه تر مردان احتیاج دارند. تنها به این صورت می توان موج جدید تهاجمات کنونی رژیم را درهم شکسته و تناسب قوا را به زیان جمهوری اسلامی و به نفع مردم تغییر داده و مرگ محتوم رژیم را جلو انداخت.