حزب کمونیست ایران

ترکیه بر روی زمین دیوار مرزی می کشد و از آسمان بمباران می‌کند

حکومت ترکیه  ۱۴۴ کیلومتر دیوار مرزی بین ایران و ترکیه ساخته است تا مردم دو سوی مرز عمدتا در مناطق کردنشین را از هم جدا کند. دو روز پیش وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که دیوار مرزی به طول ۲۴۲ کیلومتر به دیوار مرزی ساخته شده اضافه خواهد شد. ظاهرا بهانه حکومت ترکیه جلوگیری از موج پناهندگان افغانستانی و سوری، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و کالا، مقابله با تروریسم و حفظ امنیت شهروندان، و بهانه های دیگر از این دست است.

حکومت ترکیه پیش از احداث دیوار مرزی بین ایران و ترکیه دیواری طولانی تری در مرز سوریه و ترکیه ایجاد کرده بود که عمدتا آنهم در مرز دو بخش کردستان در سوریه و ترکیه است.

بهانه های دولت ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت شهروندان ترکیه، مسخره است. همه می دانند که حکومت ترکیه  خود یک پای اصلی و یک فاکتور مهم در ناامن کردن کل منطقه، جنگ افروزی و تقویت و تاسیس گروه‌های تروریست جهادی متحد ترکیه است .

در زمینه مبارزه با قاچاق بهانه دولت ترکیه از اینهم بی معناتر است. بخشی از اقتصاد ترکیه از طریق قاچاق و فروش نفت سوریه و از طریق معامله با داعش تامین می شد؛ معامله ای که تا هم اکنون هم به شیوه های دیگر انجام می گیرد. تجارت مواد مخدر، عمدتا بوسیله مافیای ترکیه که سری در دولت دارد؛ اداره می شود. بهره بردن از قاچاق انسان و پول شویی سرچشمه بخشی دیگر از درآمدهای دولت ترکیه است.

دیوار مرزی ترکیه در شرایطی ایجاد می شود، که ترکیه بخشی از خاک همسایگان خود در قبرس، سوریه، عراق و عمدتا مناطق کردنشین را اشغال کرده، مردم بومی را آواره و یا با زور جهادیون متحد خود، به قبول اشغالگری دولت ترکیه  ناچار کرده است. ترکیه علاوه بر اشغال خاک همسایگان خود، شبانه روز و بطور مداوم مناطقی از کردستان در عراق و سوریه را بمباران کرده و موشک اندازی و توپ باران محیط کار و زیست مردم با تلفات جانی بسیار و خسارات مالی فراوان همراه است. بخشی از مردم این مناطق عملا آواره شده و نمی توانند به روستاها و شهرهای خود برگردند .

دولت ترکیه یک پای ناامنی و جنگ داخلی در سوریه، عراق، لیبی، جنگ بین ارمنستان و آذربایجان در قره باغ و اشغال قبرس و آواره کردن یونانی ها است. تاریخ جدید حکومت ترکیه که پر است از قتل عام و ژنوساید ارمنی ها، کردها، یونانی ها، علوی ها و تروریسم و سرکوب داخلی، برای جهانیان آشکار است.

واقعیت این است که کشیدن دیوارهای مرزی ترکیه اساسا در ارتباط با جلوگیری از ارتباط مردم هم سرنوشت در دو سوی مرز و تسهیل امر سرکوب مبارزات مردم و تحمیل بی حقوقی بیشتر بر مردم کردستان است، آرزوی ارتجاعی که در یک قرن گذشته و علیرغم جنایات بسیار حکومت‌های ترکیه از اتاترک تا اردوغان متحقق نشد و قطعا در آینده هم ممکن و عملی نخواهد شد .

حکومت ترکیه مرزهای کشور ترکیه را مقدس می پندارد، در حالیکه مرزهای همسایگان برای او هیچ ارزشی ندارند و در روی زمین کیلومترها بداخل آن کشورها لشکر کشی کرده و مستقر شده است و هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده های نظامی ارتش ترکیه با آزادی کامل در اقلیم کردستان و در سوریه در بخش کردنشین آن شبانه روز به عملیات نظامی می پردازند.

دولت ترکیه نه قادر خواهد بود با کشیدن دیوار مرزی از رشد و گسترش مبارزات آزادی خواهانه مردم کردستان جلوگیری کند و اراده مصمم آنها را برای تحقق آزادی و برابری در هم شکند و نه حتی خواهد توانست حزب کارگران کردستان را با بمباران ناچار به تسلیم نماید .

در دنیای جدید نمی توان با  ایجاد دیوار مرزی، هر چقدر بلند و طولانی و یا مجهز به پیشرفته  ترین ابزار کنترل و جاسوسی باشد، جلو ارتباطات مردم را گرفت . تجارب دیوارهای مرزی جهانی چه در اسرائیل علیه مردم فلسطین، چه در آفریقای جنوبی در دوره اپارتاید علیه سیاهان، در دیوار بین دو برلین شرقی و غربی، در دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک در دوره ترامپ، نشان داده است که اراده و توان مردم بسیار بیشتر از شعور و توان معماران و بنیان گذاران دیوار مرزی است .

مردم  مبارز کردستان در ترکیه  در اتحاد با بخش چپ و مترقی آن کشور توطئه دیوارهای مرزی دولت ترکیه را هم خنثی خواهند کرد و زمانی طولانی نخواهد پایید که اردوغان و نژادپرستان ترک پاسخ مناسب را در کشور و در سطح منطقه خواهند گرفت .

دولت ترکیه مورد نفرت بخش زیادی از مردم منطقه در یونان، ارمنستان لیبی کردستان، ایران،  عراق، قبرس و سوریه است و دیر یا زود آرزوهای اشغالگرانه و ارتجاعی حاکمان ترک در داخل ترکیه،در منطقه و بویژه در کردستان با شکست روبرو خواهد شد .