حزب کمونیست ایران

جنگ فیلتر و فیلترشکن و سرنوشت حکومت اسلامی ایران

علی خامنە ایدر سخرانی روز 6 تیرماه خود  از قوە قضائیه خواست مجازات بیشتری برای کاربران شبکه های اجتماعی تعیین کنند . او در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: «اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را بهم بزنند و مردم را بترسانند، قابل قبول نیست. قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی، انضباط و با قاعده وارد بشود».

خامنه ای در واقع  از اعصاب خورد خود و هیئت حاکمه از فعالیتهای کاربران در دنیای مجازی سخن میگوید .حکومت اسلامی تمامی آزادیهای فردی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را سرکوب کرده و توان تحمل فضای مجازی را هم ندارد .
میلیاردها دلار صرف گردانهای سایبری حکومت می شود . اما جنگ مردم و حکومت در حوزه شبکه های اجتماعی با شکست فاحش جمهوری اسلامی روبرو شده است. حکومت به فیلتر کردن تمامی سایتهای که در کنترل رژیم نیست دست زده است ، مردم هم با فیلتر شکن تمامی نقشه های استبداد مذهبی را با شکست روبرو کرده اند .

امروزه به یمن پیشرفت تکنولوژی ارتباط جمعی، دهها میلیون از مردم ایران به آسانی به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و جنایات رژیم را در کم ترین زمان ممکن به اقصی نقاط جهان می رسانند. دستگاه تفتیش عقاید حکومت با فیلتر کردن و بلوک کردن سایتها، با دستگیری فعالین اجتماعی و سیاسی، با قطع و کند کردن اینترنت و با بالا بردن هزینه استفاده از اینترنت، به جنگ شبکه های اجتماعی  رفت و شکست خورد.

حکومت اسلامی دشمنی آشکار و عمیقی با گردش آزاد اخبار، با ابراز و انتشار نظر بدون سانسور، با پخش گزارشات و اخبار واقعی جامعه، با اتحاد و ارتباط مردم با هم، با نشر و پخش موزیک، هنر، ادبیات، فیلم، با گسترش علم و دانش دارد و فضای مجازی عرصه ای است که دستگاه سانسور حکومت، ارتش چاقوکشان و اسیدپاشانِ حزب الهی قادر به کنترل آن نیستند .

تبلیغات مقامات رژیم علیه اینترنت و تلاش برای اسلامی کردن و یا در واقع کنترل و جاسوسی از کاربران هم تا به حال بی نتیجه مانده است. بیش از ۱۳۰ هزار آخوند از نماز جمعه تا شرکت در صدا و سیمای رژیم علیه اینترنت تبلیغ کرده و کماکان کاربران اینترنتی مدام بیشتر می شوند.  با فرمان خامنه ای تحت عنوان « آتش به اختیار »  لات و اراذلِ حزب الهی را در دنیای مجازی بسیج شده اند که با اکانت یا اسامی جعلی به دفاع از رژیم و دشمنی با مخالفین و پخش اخبار و اطلاعات غیر واقعی بپردازند.

در چهل و چهار سال گذشته هیچ میزان از سرکوب و جنایت حکومت اسلامی قادر به درهم شکستن مبارزه و مقاومت مردم نبوده و بی گمان ارتش سایبری مزدوران حکومت هم رسوا شده و شکست خواهند خورد. رژیم اسلامی قادر نخواهد بود میلیونها نفر از جمعیت کشور را در فضای مجازی و اینترنتی کنترل کند و این عربده کشی ها اوباشان ارتش سایبری حکومت نخواهند توانست مردم را به دهها و صدها سال پیش برگردانند.

جوانان ، زنان ، مردم مبارز در کردستان و دیگر نقاط ایران ، فضای مجازی را به جبهه جنگی علیه دروغ ، فساد ، ریاکاری و در کل علیه نظام ارتجاعی اسلامی تبدیل کرده اند . رابطه مردم در فضای مجازی ارتباطی دو سویه و یا چند سویه است . نه تنها از بی حقوقی خود سخن میگویند ، بلکه شاهد و ناظر دست آوردهای مبارزاتی مردم در اقصی نقاط جهان هستند . جنگ فیلتر و فیلتر شکن جنگ دروغ و حقیقت است . جدال آزادی و استبداد است . مبارزه جهان نو و دنیای کهنه می باشد .دروغ اگر دلارهای نفتی و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی پشت آن است ، اما تاب مقاومت در مقابل حقیقت را ندارد .در جنگ آزادی و استبداد آزادی پیروز می شود . در جدال دروغ و ریاکاری اسلامی ، علم و دانش موفق خواهد بود.
خامنه ای و شرکا فضای مجازی را به زانو در نخواهند اورد . این علم و تکنولوژی ، دانش و اگاهی است سرانجام  آنها را به زانو درخواهد آورد.

فیلترشکن اراده آزاد مردم است برای رسیدن به ازادی و حقوق انسانی خود . فیلتر نماد حکومت اسلامی است که با ازادی ، حقوق بشر ، مدرنیسم ، عدالت و برابری سر ستیز دارد و ناچار شکست خواهد خورد . اعصاب علی خامنه ای از اراده شکست ناپذیر مردم خط خطی شده و دیری نخواهد پایید مردم بپا خیزند و به عمر حکومت اسلامی پایان دهند.