حزب کمونیست ایران

خامنه ای اقرار کرد که سیاست باتوم و سرکوب شکست خورده است

علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مردم قم با اشاره به فضای مجازی و رسانه‌ها گفت که در اعتراضات اخیر «دست دشمن خارجی عیان بود». او راه مقابله با «پروپاگانده» بر روی جوانان را «جهاد تبیین» خواند و گفت که تاثیر «وسوسه» بر جوانان را «باتوم که نمی‌تواند برطرف کند، تبیین می‌تواند برطرف کند».

چهار ماه است که خامنه ای و شرکا هر آنچه را در توان داشتند برای سرکوب مبارزات مردم بکار گرفته و قادر به شکست اعتراضات و ساکت کردن مردم نشدند. حدود 560 اعدامی و قتل حکومتی در خیابان‌ها و زندان‌ها، دهها هزار زندانی و هزاران زخمی عزم جزم مردم را برای تغییر رژیم اسلامی و سرنگون کردن نظام اسلامی محکم تر کرده  است.

خامنه ای و حکومت اسلامی که باتوم و اسلحه را به دست مزدورانشان داده اند، حال متوجه شده اند که دستگاه سرکوب به تنهایی قادر به تحمیل شرایط قرون وسطایی ، فقر و بی حقوقی بر مردم نیست . خامنه ای با ذهن علیل خود چاره کار را در جهاد تبیینی دیده است. یعنی تبلیغات بیشتر اسلامی، و بسیج گسترده تر آخوندها و دستگاه مذهب برای تحریف واقعیات موجود و فریبکاری بیشتر .

با هیچ درجه از جهاد تبیینی نمی توان فقر بیش از هفتاد درصد مردم ایران را توجیه کرد . با هیچ درجه از تبلیغات مذهبی نمی توان کولبران کردستان و سوخت بران بلوچستان را قانع کرد که زندگی خوب و شغل امن و مناسبی دارند .

همچنانکه با باتوم نتوانستید تبعیض نهادینه علیه زنان را پیش ببرید ، با هیچ تبیینی هم قادر نخواهید شد زنان را به شهروندان درجه چندم ، به زنان مطیع و توسری خور ، به حذف آنها در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ناچار و تسلیم کنید .

ایران سرزمین اعدام ، شکنجه ، زندان و بی حقوقی است . آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وجود ندارند . اگر باتوم و شکنجه کارساز نبود ، چگونه می توانید با جهاد تبیینی استبداد ، فساد و جنایات رژیم را توجیه کنید ؟

گرانی ، فقر ، بیکاری ، فقدان امنیت کاسه صبر مردم را لبریز کرده است . چگونه می توانید این همه فقر و فلاکت را با تبلیغات بیشتر مذهبی توجیه نمایید ؟ انهم در شرایطی که نفرت مردم از آخوند در ایران موج  می زند.

محیط زیست ایران به مرز ورشکستگی رسیده و فجایع زی در کمین نشسته اند، شما می خواهید با دعای باران و یا حجاب اجباری زنان مشکل کم آبی و خشکسالی را تبیین کنید !

خامنه ای و شرکا خوب میدانند که حکومت اسلامی به آخر خط رسیده است و دیگر نه باتوم و نه تبلیغات اسلامی چاره ساز نیست . اقرار به شکست سیاست سرکوب ، در واقع اذعان به شکست در حوزه تبلیغات و پروپاگانده ی مذهبی هم است .

چهل و چهار سال است اخوندها و دستگاه مذهب با در اختیار داشتن انحصاری تمامی نهادهای تبلیغاتی ، آموزشی و با صرف میلیاردها دلار قادر به تبیین خرافات و ارتجاع اسلامی نبوده اند ، حال چگونه در سراشیب سرنگونی رژیم تبلیغات اسلامی معجزه خواهد کرد ؟

واقعیت این است که صدای زنگ سقوط حکومت اسلامی در ایران و در سطح جهان پیچیده است و دیگر نه جنایات و اعدام و نه وراجی آخوندی ، خامنه ای و شرکا را از شکست و شرمساری محفوظ نخواهند کرد.