حزب کمونیست ایران

در حمایت از فراخوان مشترک تشکلهای مستقل کارگران، باز نشستگان و معلمان برای تجمع روز یک شنبه ۱۷ اسفند

تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان طی فراخوان مشترکی اعلام نموده اند که فردا یکشنبه ۱۷ اسفند ساعت ده و 30 دقیقه صبح، در مقابل وزارت کار رژیم تجمع اعتراضی تحت نام “تجمع کارگران، بازنشستگان و معلمان برای مزد شایسته “بر پا می دارند. این حرکت اعتراضی در راستای چند تجمع دیگر که در چند ماه گذشته و در اعترض به دستمزدهای شش برابر زیر خط فقر انجام گرفته بودند، برپاخواهد شد. ازجمله در تاریخ ۲۶بهمن ماه نُه تشکل مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان با صدور بیانیۀ مشترکی نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰که معمولاً هرساله به صورت یک جانبه با شرکت نمایندگان رژیم، کارفرمایان و تشکلهای کارگری وابسته تحت عنوان (شورایعالی کار) تعیین می گردد، هشدار داده بودند. در بخشهائی از آن بیانیه آمده بود: “سالهاست نظام سرمایه داری و دولتها با استثمار شدید و غیر انسانی، زندگی کارگران را به روز سیاه نشانده اند؛ ما را از بسیاری حقوق اجتماعی محروم کرده‌اند. ما اینک در شرایط سخت و طاقت فرسایی زندگی می کنیم؛ گرانی و تورم بیداد می کند؛ قیمت خوراکی ها در کمتر از یک سال بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است؛ بیش از ۴۰ درصد مردم ایران که اکثراً خانواده کارگران هستند، زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند؛ سؤ تغذیه و حذف هزینه‌های درمانی موجب افزایش بیماریهای جسمی و روحی، فقر و فلاکت بیشتر، گسترش فساد، اعتیاد، دزدی و تن فروشی، زباله گردی، کودکان کار و خودکشی شده است. این در شرایطی است که اختلاس و دزدی در بین مسئولین و مقامات، متداول شده و آنان بخش وسیعی از ثروت جامعه را به تاراج می برند”.

در بیانیۀ مزبور کارگران خواهان آنند که با توجه به تورم فزاینده، حداقل دستمزدها برای سال ۱۴۰۰نباید کمتر از دوازده و نیم میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی متوسط یک خانواده شهری را تأمین نماید. قابل ذکر است که قبلاً بسیاری از تشکل های کارگران در بخشهای مختلف مراکز تولیدی از آن بیانیه پشتیبانی کردند. در این بیانیه همچنین به تبعیض، محرومیت و نابرابری‌های جنسیتی زنان در ایران اشاره شده و خواهان مزد برابر در قبال کار برابر برای زنان و مردان شده اند. فراخوان تجمع فردا یک‌شنبه از جانب بسیاری از تشکلها و نهادهای کارگری،  مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه ای از آن تجمع اعتراضی حمایت کرده و با تأکید بر اینکه سفره کارگران و بازنشستگان همه ساله کوچک و کوچکتر میشود، از کارگران و کلیه همکاران خود خواسته با شرکت در این تجمع از خواست تعیین “دستمزد شایسته”حمایت پشتیبانی نمایند.

جمهوری اسلامی در راستای حمایت از منافع سرمایه داران و کارفرمایان همواره تلاش کرده که سطح دستمزدها پائین تر از خط فقر باشد. در نتیجه، تعیین دستمزدها هر ساله به دغدغه اصلی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بقیه اقشار کم درآمد جامعه تبدیل می گردد. امسال به ویژه با توجه به ازهم پاشیدگی اوضاع اقتصادی و بیکاری، جمهوری اسلامی فقر و گرسنگی غیر قابل تحملی به اکثریت مردم کارگر و زحمتکش و سایر مزد بگیران تحمیل کرده است. به این دلیل آنان علیرغم شرایط سرکوب و اختناقی که رژیم بر جامعه حاکم گردانده و علیرغم خطر ابتلا به ویروس کرونا، مُدام با اعتصابات و تجمعات اعتراضی به اوضاع فلاکتبار زندگی خود اعتراض نموده اند.

کارگران و معلمان و بازنشستگان در بیانیه مزبور خود راه نجات از این وضعیت اسفبار زندگی را یادآور شده‌اند و می گویند: ” ما کارگران نباید تنها نظاره‌گر به تباهی کشاندن هستی و بقای خود توسط رژیم باشیم. ما کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه خود به تشکل مستقل و سراسری نیاز داریم. ما باید متحد و متشکل با تلاش آگاهانه و شجاعانه و مستمر تا رسیدن به خواست هایمان از جمله افزایش دستمزد متناسب با هزینه یک زندگی متوسط به اعتراضات خود ادامه دهیم.”

اما در شرایطی که بانک مرکزی رژیم سبد معیشت یک خانواده کارگری را ده میلیون تومان اعلام کرده و کمیته مزد مجلس اسلامی نیز آنرا حدود هفت میلیون برآورد کرده است، شورای عالی کار رژیم که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، معمولاً آنرا چند برابر زیر خط فقر تعیین خواهد کرد. به عنوان مثال اگر در سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی به دستمزد سال۹۸، حداقل دستمزد سال ۹۹ را به یک میلیون و۹۱۰  هزار تومان رساند، حد اقل دستمزد سال ۱۴۰۰ را حتی اگر ۳۵ درصد نیز افزایش دهند چیزی حدود دو میلیون و ۵۷۸ هزار تومان در ماه خواهد بود که نسبت به دوازده و نیم میلیون تومان سبد معیشتی واقعی پنج برابر زیر خط فقر خواهد بود. با این حساب با توجه به بحران عظیم اقتصادی و تورم افسار گسیخته ای که در بازار ایران حاکم است، متأسفانه سفره کارگران و بازنشستگان خالی تر و بی رونق تر از قبل نیز خواهد بود. سران و کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی که با افزایش حداقل دستمزد متناسب به سبد معیشتی یک خانواده چهار نفره مخالفت می‌کنند، خود با استفاده از استثمار شدید کارگران، رانت خواری، قاچاق، دزدی و اختلاس و به غارت بردن صندوق تأمین اجتماعی بازنشستگان بخش زیادی از ثروت و دارایی جامعه را به جیب زده اند.

یقینأ تداوم اعتصابات و تجمعات اعتراضی زنان و مردان کارگر، معلم، بازنشسته، دانشجو و دیگر اقشار معترض جامعه می‌تواند حکومت جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار نماید. بنا براین مشارکت و حمایت توده های هرچه وسیعتر مردم تهیدست و ستمدیده که مصالح و منافع مشترکی با هم دارند، می تواند به سران و حاکمان رژیم حالی کند که نمی‌توانند در مقابل خواست و مطالبات دهها میلیون نفر از مردم  ایران شانه بالا اندازند. آنان با اتحاد و همبستگی خود می توانند حق خود را “  در کف خیابان” از حلقوم سرمایه داران و حاکمان رژیم بیرون کشند و ملزومات یک زندگی شایسته خود را تأمین نمایند.

پیش به سوی شرکت در تجمع تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان

روز یک شنبه ۱۷ اسفند مقابل وزارت کار رژیم.