حزب کمونیست ایران

ریاست رئیسی با ترور و توطئه شروع شد

پیش بینی می شد که دوره ریاست جمهوری رئیسی با ترور و توطئه شروع شود.     در دو ـ سه روز اول صدارت او یک فعال سیاسی کُرد از رهبری حزب دموکرات کردستان در شهر اربیل اقلیم کردستان ترور شد. در شهر نقده دست رژیم در توطئه دامن زدن به جنگ تُرک و کُرد دیده می شود که به جانباختن و زخمی شدن چند شهروند کُرد منجر شد. مدتی است که خطر برافروختن آتش تفرقه ملی و مذهبی توسط عوامل جمهوری اسلامی بر سر مردم شهرستان نقده می چرخد.  عوامل محلی رژیم با دسیسه دستگاهای امنیتی، دنبال فرصتی هستند که از نقطه ای و به بهانه ای این آتش را برافروزند. سرانجام روز شنبه 16 مرداد ماه با خلق رویداد جنایتکارانه ای که به کشته شدن جوان 18 ساله کُرد که در یک تعمیرگاه اتومبیل کار میکرد، این آتش افروخته شد. به دنبال آن با تیراندازی به سوی مردمی که به دادخواهی در جلو کلانتری شهر تجمع کرده بودند، جوان دیگری را با تیراندازی مستقیم به قتل رساندند.

اما خوشبختانه درد مشترک و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی به توطئه گران رژیم فرصت بهره برداری بیشتر از این رویدا را نداد. روز یکشنبه 17 مرداد بیانیه مشترکی به امضاء جمعی از مردم کرد و ترک در سطح شهر نقده منتشر شد که نشان می دهد مردم آگاه این شهر دست رژیم را خوانده اند و به دام توطئه های جنایتکارانه وی نمی افتند. در این بیانیه آمده است:

“درحالی که بیکاری و بیماری و مرگ ناشی از کرونا گریبان جامعه را گرفته  است، د راثر عدم مدیریت، مردم فارغ از سن و جنس و نژاد و زبان قربانی پاندمی کرونا می شوند. مردم بیکار و ندار و درمانده و عصبی آماده انفجار، به کوچکترین و عادی ترین وقایع واکنش تند و عصبی نشان میدهند. وقوع یک نزاع موجب بروز واکنشهای نامطلوبی می شود. دشمنان مردم ترک و کرد با میدان داری و هدایت عوامل معلوم الحال خود بر طبل تعصبات و اختلافات قومی و مذهبی میکوبند و در تلاشند ضمن منحرف نمودن اعتراضات جوانان بر بستر واقعی جامعهِ گرفتار درچنگال بیکاری وبیماری وگرانی، ازآب گل آلود ماهی بگیرند. در ادامه بیانیه آمده است:

” همشهریان ترک و کرد ساکن نقده و حومه!

ما قرن هاست که در جوار یکدیگر زندگی مشترک و مسالمت آمیزی داشته ایم و داریم. اساسا مردم موردی برای نزاع با یکدیگر ندارند. همشهریان عزیز! همزیستی مسالمت آمیز ما فارغ از تنوعات قومی و مذهبی، به مذاق مفسدین و برخورداران از رانت های چند هزار میلیاردی خوش نمی آید. آنها تلاش می کنند این همزیستی نمونه وار را برهم زنند. از عموم همشهریان اعم از کرد وترک دعوت مینماییم ضمن حفظ آرامش، با رویدادها آگاهانه برخورد نموده و توطئه ننگین دشمنان هر دو ملت را عقیم سازند. ما با هم قدرتمندیم و هراس دشمنان مردم از این قدرت سهمگین است.”

جمهوری اسلامی که اکنون در بحرانهای لاعلاجی دست و پا می زند، به مانند غریقی که برای نجات به هر تخته پاره ای متوسل می شود، شدیداً به تفرقه اندازی در صفوف مردم نیاز دارد. راه انداختن تضاد و درگیری بین دیندار و بی دین، بین زن و مرد، مابین شیعه و سنی، بهائی و مسلمان، کرد و ترک، شهری و روستایی، این استان با آن استان، به بخشی از استراتژی حکومت اسلامی برای ادامه سلطه خود تبدیل شده است. توطئه راه انداختن جنگ و نفرت بین مردم کرد و ترک در این شرایط، سیاست پلید و خطرناکی است که باید با اتحاد مردم شریف و آزادیخواه خنثی گردد .

در همین مدت کوتاه از انتصاب رئیسی شاهد اعمالی از جانب رژیم هستیم که قبل از آنکه نشانه استراتژی روشنی برای بقا باشد، نشان دهنده استیصال و درماندگی رژیم است. در دریاها به عملیات جنگ افروزانه دست می زند. حزب الله  لبنان به تشویق جمهوری اسلامی علیرغم اعتراض مردم محلی چند موشک به سوی اسرائیل شلیک میکند. در افغانستان به حمایت آشکار و پنهان طالبان از مشغول است.

در داخل کشور هم به قطع و کُند کردن اینترنت، دستگیری و شکنجه و خفه کردن هر صدای آزادی پرداخته تا از انتشار اخبار اعتراضات مردم و افشاء جنایات رژیم جلوگیری کند. در شرایطی که کرونا روزانه تعداد وسیعی را بستری و یا با مرگ روبرو می کند، میلیونها نفر بدلیل بیکاری و گرانی کمرشکن، زندگی بسیار دشواری دارند،  درحالی که خانواده هزاران زندانیِ سیاسیِ اعدام شده خواهان محاکمه رئیسی بعنوان معمار قتل عام زندانیان جان باخته هستند، تاسف رئیسی  نبوسیدن دست خامنه ای بدلیل کرونا است !

حکومت اسلامی و رئیسی خوب می دانند که با ترور، توطئه ، قطع اینترنت و سرکوب نمی توانند مردم را وادار کنند که برای تامین نیازهای حیاتی زندگی خود مبارزه نکنند. فقدان آب ، کم برقی ، گرانی و بیکاری را با ترور و سرکوب نمی توان پاسخ داد .میلیونها نفر از مردم محروم و به ستوه آمده ایران، زنان جسور و حق طلب، مردم مبارز کردستان، توده های ستم دیده خوزستان و بلوچستان، ملیونها بیکار و کارگران مبارز و مصمم را با ترور و سرکوب نمی توان برای مدت زیادی به سکوت و پذیرش زندگی مشقت بار مجبور کرد .

رژیم اسلامی در بحران عمیق سیاسی و اقتصادی قرار دارد و بدون شک ادامه سرکوب و جنایت برای او ارزان تمام نخواهد شد . مردم خواست روشن و فوری خود را با صدایی بلند به گوش حاکمان تهران و مردم جهان رسانده اند و آنهم برچیدن این رژیم و نظام سرکوبگر و ارتجاعی است .