حزب کمونیست ایران

سال نو و جمهوری اسلامی ایران

 

با توجه به روند رویدادها و شناختی که از رژیم جمهوری اسلامی داریم، پیش بینی نزدیک به حقیقت آنچه که در جبهه انقلاب و ضد انقلاب، در جبهه مردم و در جبهه رژیم در سال 1401 می توان انتظار کشید، چندان دشوار نیست.

 تمامی بحران‌های که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با آن دست درگریبان بود به سال جدید منتقل خواهند شد. در زمینه بحران اقتصادی حتی اگر گفتگوهای برجام به توافقی هم برسد، شکننده و موقتی خواهند بود. همه توافقها با ماجراجویی های نظامی و تروریستی حکومت اسلامی و یا با تغییر انتخابات امریکا به نفع حزب جمهوری خواه به نقطه اول بر میگردند. همانگونه که ترامپ اسناد توافقات بین دو کشور را پاره کرد ، جمهوری خواهان از همین حالا خط و نشان می کشند که توافقات بایدن و دموکرات‌ها را به رسمیت نخواهند شناخت.

خامنه ای و شرکا بر روی دسترسی به هشتاد تا صد میلیارد دلار پولهای بلوکه شده و رفع تحریم ها حساب باز کرده اند ، اما این مقدار پول به هیچ وجه گره ای از مشکلات کوچک و بزرگ مردم را  باز نخواهد کرد زیرا که به هیچ وجه صرف بهبود زندگی مردم نخواهد شد. با توجه به فساد نهادینه شده در این رژیم، بخشی از آن بطور مستقیم و غیر مستقیم در لابلای بوروکراسی دولتی و اشتهای سیری ناپذیر غارت ثروت و سامان کشور از سوی سرداران سپاه ، مقامات امنیتی ، آخوندهای موثر در حکومت و بیت خامنه ای، گم و گور خواهد شد. بخشی هم به حفره های پر ناشدنی سرکوب در داخل و تروریسم در خارج  سرازیر می شود. بنابر این مشکلات اقتصادی اکثریت مردم بجای خود باقی خواهند بودصاحب نظران اقتصادی از وخیم شدن اوضاع گرانی ، تورم ، بیکاری ، کمبود کالاهای مورد نیاز، عقب افتادن حقوق کارمندان ، خالی شدن صندوق بازنشستگان ، بحران در بخش کشاورزی و کم آبی ، تولید اجناس بی کیفیت از جمله اتومبیل و اتوبوسهای که به تابوت تبدیل شده و باعث مرگ بسیار بالای مسافرین در جاده ها شده اند، سخن می گویند.

در بخش نظامی رژیم کماکان به صدور تروریسم ، تقویت جریانات تروریستی شیعه در عراق ، سوریه ، یمن ، لبنان و تقویت جریانات افراطی اسلامی ادامه خواهد داد . ماجراجویی موشک پرانی و کار بر روی پروژه های اتمی ادامه خواهد یافت و عادی شدن روابط با جهان غرب را به امری مشکل و بعضا محال تبدیل خواهد کرد .از اینرو رابطه حکومت اسلامی با جهان غرب بهبود جدی و پایداری نخواهد یافت . با توجه به کمبود گاز و نفت و تحریم روسیه ، در کوتاه مدت ممکن است باج های به جمهوری اسلامی ایران برای آزادی زندانیان دو تابعیتی داده شود و تحریم در سطح فعلی با کاهش در پاره ای عرصه ها  روبرو باشد، اما بیاد داریم برای نمونه در کابینه احمدی نژاد چگونه 500 ملیارد دلار از درآمد فروش نفت در شرایطی که تحریمی هم به صورت فعلی در کار نبود، نه تنها به تخفیف بحران اقتصادی و توقف روند تعطیل شدن کارخانجات و مراکز تولیدی منجر نشد، نه تنها بهبودی در زندگی مردم حاصل نکرد، بلکه به فساد گسترده ای منجر شد که ادامه آنرا امروز شاهد هستیم. در سال جدید نیز رژیم به تنها حربه ای که برای بقا در دسترس دارد یعنی سرکوب و پایمال کردن حقوق و آزادیهای اولیه مردم ادامه خواهد داد.  رژیم میداند با مخالفت و حتی نفرت اکثریت مردم ایران روبرو است و هرگونه عقب نشینی در مقابل توده های ناراضی به سرنگونی حکومت اسلامی منجر خواهد شد .کارگران و زحمتکشان، زنان ، اقلیت های ملی و مذهبی ،  نویسندگان و هنرمندان ، فعالین اجتماعی و فرهنگی ، معترضین و مخالفین سیاسی با شدت عمل بیشتر دستگاههای سرکوب روبرو خواهند بود.  رژیم تلاش تمام برای متحد کردن و تهیج کردن نیروهای سرکوب و گسترش شبکه های فریبکاری از صدا و سیما تا شبکه های گسترده مذهبی و امامان جمعه را بکار خواهد گرفت.

امادرجبههمردم،درجبههانقلابنیزتحولاتیقابلپیشبینیهستند. اعتصابها و اعتراضات کارگران ادامه خواهند داشت و چهره های برجسته بیشتری از دل این مبارزات سر بر می آورند. جنبش معلمان خواسته های خود را با جدیت بیشتری پیگیری خواهند کرد. به طور کلی جنبش مطالباتی گسترش بیشتری خواهد یافت.کارگران ، معلمین ، مردم کردستان ، زنان ، جوانان ، دانشجویان ، کشاورزان ، بازنشستگان ، هنرمندان ، فعالین  و زندانیان سیاسی که یکسال مبارزه پر ازمون را سپری کردند ، با توجه به تجارب سال‌های گذشته و به یمن شبکه های اجتماعی و ارتباط گیری سهل تر و گسترده تر ، راه را بر تحقق نقشه ها و توطئه های رژیم سد خواهند کرد.  در سالی که پیش رو است امید پیروزی بر جمهوری اسلامی و به زیر کشیدن بربریت  و ارتجاع اسلامی بیش از پیش تقویت خواهد شد .مراسم های پرشور نوروزی در کردستان  و بی توجهی کامل مردم به دستورات و مقررات اسلامی  در همین روز نخست سال 1401 نوید بخش سال بهتری از مبارزه مردم با جمهوری اسلامی ایران است .