حزب کمونیست ایران

شباهت سرود “سلام فرمانده” خامنه ای و سرود “سلام هیتلر” نازی ها

از ابتدای سال جاری سرودی ارتجاعی را در دبستانها بر سر زبان کودکان انداخته اند که نماینگر تمام و کمال نکبتی است که رژیم اسلامی برسر مردم ایران نازل کرده است.  «سلام فرمانده» سرودی است که برای همخوانی کودکان دههٔ نودی در ایران استفاده می‌شود.  رسانه‌های حکومتی ایران گزارش‌های متعددی در مورد پخش و اجرای این سرود در مکان‌های گوناگون درج کردند. گسترده ترین اجرای این سرود با شرکت 2000 کودک در محوطه “مسجد جمکران” قم اجرا شده است.  سازمان‌ها و گروه‌های تبلیغاتی و مذهبی برنامه‌هایی را در شهرهای مختلف ایران برای همخوانی این سرود توسط کودکان و نوجوانان سازماندهی می‌کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز طی فراخوانی از دانش‌آموزان و کودکان خواسته است که این سرود ا را به صورت دسته‌جمعی یا انفرادی بخوانند و فیلم آن را بفرستند. به گزارش این شبکه گویا تا ۲۱ اردیبهشت پنج هزار قطعهٔ ویدئویی فرستاده شده است.

حکومت اسلامی و در راس آن علی خامنه ای به جنونی گرفتار شده است که مرض روانی مشترک اکثر دیکتاتورها و مستبدین جهان است.  سرود “سلام فرمانده” رژیم اسلامی با سورد “های هیتلر” دوره آلمان نازی از بسیاری جنبه ها قابل مقایسه است .خامنه ای ، آخوندی که خود را فرمانده کل قوا کرده است در کنار سپاهیان و فرماندهان نظامی احساس امنیت و قدرت می‌کند، مستبدی است که از مردم نگران و نا امید است . وی نه تنها از از توده های ملیونی مردم بلکه حتی از کارگزاران دست چین شده خود احساس اطمینان نمی کند. در شرایطی که فقر و فلاکت سرتا سر ایران را در بر گرفته است،  به فرمان چنین شخصی و با برنامه ریزی نهادهای ارتجاعی رژیم ، با صرف هزینه های میلیاردی  2000 کودک  دختر و پسر را در صحن یک مرکز مذهبی جمع کرده و سرود سلام فرمانده را برای او و برای شستشویی مغزی کودکان اجرا  و پخش می کنند. دختران کم سن و سال را در حجاب اسلامی و اجباری پیچیده، با پسران هم سن و سال خود و با آواز نوحه خوانی که هیچ ارزش هنری ندارد، مشتی اراجیف را با زبان کودکانی که چیزی از آن درک نمی کنند می خوانند .

آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی سرود ” سلام هیتلر” خود را با همین سبک و سیاق در میان هزاران نظامی با انضباطی برده گونه  اجرا میکرد. در سرود ” های هیتلر” نظامیان اطاعت مطلق خود را از صدر اعظم فاشیست وقت آلمان اعلام می‌کردند. اطاعت مطلقی که با کمک مدرن ترین ماشین جنگی آنزمان بخشی از جهان را به وبرانی کشید. بیش از 50 ملیون انسان جانباختند و صدها ملیون نفر معلول و آواره و خانه خراب شدند.  در نهایت دیدیم که این تراژدی بشری با شکست نازیسم و خودکشی پیشوای فاشیست آن پایان پذیرفت.

خامنه ای فرمانده کذایی رژیم اسلامی حتی سرود و مضحکه “سلام فرمانده” اش را در میان نظامیان و سپاهیان اجرا نکرده، خود به میان آنها نرفته و صدها کودک خردسال دختر و پسر را در یک فضای مذهبی و با نوحه خوانی یک “دهان دریده ذوب در ولایت” اجرا کرده است.

“های هیتلر” و ارتش عظیم آلمان نازی، باعث جلوگیری از سقوط نازی ها در جنگ دوم جهانی نشد،   “سلام فرمانده”  تعدادی کودک خردسال که شماری از هم سن های آنها در میان سطل زباله ها در جستجوی نان هستند و یا از مدرسه محروم و ناچار به کار شده اند، خامنه ای و حکومت اسلامی وی را نجات نخواهد داد.

سلام فرمانده خامنه ای در زمانی اجرا می شود که معلمان همین کودکان با حکومت اسلامی دست به یخه هستند تا حداقل حقوق شاگردان و آموزگاران را تامین نمایند. ملیونها از والدین کودکانی در همین سن و سال در شهرهای مختلف در اعتراض و تظاهرات علیه رژیم اسلامی هستند تا بتوانند و نان و آزادی را برای کودکان خود تامین نمایند.

سلام فرمانده علی خامنه ای و تقدیر از تروریست جنایتکاری چون قاسم سلیمانی که قاتل دهها هزار کودک در سوریه، عراق، یمن، لبنان، افغانستان و کردستان است، نقض آشکار و فاحش حقوق کودکان است. جای این کودکان خردسال در مدرسه و در بازی و تفریح است ، نه آنکه در حجاب اسلامی پیچیده شوند و بعنوان نسل جدید کودکانی که در جنگ ارتجاعی ایران و عراق در میادین مین از آنها استفاده شد، مورد بهره برداری قرار گیرند .حکومت اسلامی که با نفرت و خشم ملیونها افراد  بزرگ سال روبرو است بر روی کودکان خردسال سرمایه گذاری کرده است.  این سیاست و توطئه ننگین رژیم لازم است با مخالفت مردم شریف و سازمانهای دفاع از حقوق کودکان روبرو شود. جای کودکان در مدرسه است نه در صحن مراکز مذهبی و شرکت در نوحه خوانی و مغز شویی نسل جوان با فرهنگ و سیاستهای ارتجاعی و ضد کودک حاکمان رژیم  اسلامی ایران.