حزب کمونیست ایران


قطع اینترنت در ایران یعنی بیکار کردن ۹ میلیون از جمعیت ایران!


رژیم جمهوری اسلامی در ادامه کشتار در خیابانها و میلیتاریزه کردن فضای شهرها،
دسترسی به اینترنت را نیز برای مردم دشوار و تا حدود زیادی غیرممکن کرده است.
“حسین سلاح‌ورزی” نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به گزارش اتحادیه فناوران یارانه گفته است «با کُند شدن و قطع اینترنت معیشت حدود ۹ میلیون نفر در معرض خطر قرار گرفته است». از دیماه ۱۳۹۶ تاکنون هربار که رژیم با خیزشهای مردمی روبرو شده است، قبل از هر چیز به قطع اینترنت و حتی دسترسی به شبکه تلفن های موبایل روی آورده است.
بر اساس قطعنامهِ شورای حقوق بشر سازمان ملل که جمهوری اسلامی نیز از جمله امضاء کنندگان آن است «انسان‌ها  با هدف استفاده از آزادی بیان و دسترسی به حقوق بنیادینِ بشر، باید به اینترنت دسترسی داشته باشند». در جهان امروز زندگیِ روزمره بشر، از سازمان دادن امورات شخصی تا دسترسی به تازه ترین داده های دانش و علم، از انجام روزمرهِ کسب و کار تا تفریحات، از مطلع شدن از اخبار جهان تا اِبراز عقاید و آزادی بیان، مشروط به دسترسی به اینترنت است.
کسب و کار میلیونها نفر در ایران به وجود اینترنتِ مناسب گره خورده است. قطع اینترنت، زندگی معمولی میلیونها خانوار را دچار مشکلات جدی می‌کند. هفده میلیون دانش آموز و دانشجو، شبکه درمانی و پزشکی و بسیاری از سرویس های ضروریِ اولیه با قطع اینترنت دچار مشکلات جدی خواهند شد. حتی هزاران مریض و مردم سالخورده با خطر تشدید مشکلات و حتی تهدید مرگ روبرو می شوند.
رژیم های استبدادی و از جمله جمهوری اسلامی نقش اینترنت در آگاهی بخشیدن و بویژه در مبارزه علیه سیستم دیکتاتوری را بخوبی درک می کنند. کُند کردن و یا قطع اینترنت، پروژه اینترنتِ مهندسی شدهِ ملی یا اسلامی برای کنترل اخبار و اطلاعات، همه و همه به معنی سرکوب و نقض حقوق شهروندان است .
امروزه تامین و تضمین اینترنتِ عمومی و مناسب، جزو حقوق پایه ای بشر است . قطع اینترنتِ  مردم از سوی حکومت تلاشی حساب شده برای سرکوب ، نقض آزادی بیان، جلوگیری از نشر و انتشار اخبار واقعی و قطع ارتباط مردم با هم است. 
رابطه حکومت اسلامی با مردم رابطه ایی یکطرفه است. مقامات حکومتی دسترسی به اَبزارهای ارتباط جمعی را در انحصار خود گرفته و با کَریه ترین ادبیات، مردم را مورد تحقیر و توهین قرار می دهند. بد دهنی  مقامات رژیم نسبت به میلیونها نفر از مردم معترض و مخالفین در این روزها بخشی از این رابطهِ یک طرفه است که رژیم بویژه با قطع اینترنت آنرا تشدید کرده است .
جدا از رسانه های تبلیغی چون تلویزیون، رادیو، روزنامه ها، مجلات، نشر کتاب و شبکه های اجتماعی، حکومت اسلامی از امام جمعه ها، از حدود نیم میلیون آخوند، طلبه و پرسنل نهادهای مذهبی در تبلیغات و انتشار خرافه و جهل استفاده می‌کند.
در شرایطی که همه بلندگوهای حکومتی، تمامی دستگاههای تبلیغاتی، تمامی امکانات نشر و تحریفِ واقعیات در اختیار حکومت است، قطع اینترنت چیزی جز پایمال کردن حقوق اولیه انسانیِ مردم نیست.
اما این تلاش‌های ارتجاعی و سرکوبگرانهِ رژیمِ اسلامی هم کارساز نخواهد بود، هم چنانکه تلاش برای جلوگیری از استفاده از ویدئو و ماهواره و فرستادن پارازیت بر روی رادیوها و تلویزیون‌ها، کارساز نبود. رشد روز افزون دانش و تکنولوژی، افزایش مهارت و دانشِ مردم و بویژه در نسل جوان و ناراضی، توطئه ارتجاعی و سرکوبگرانه حکومت در زمینه قطع اینترنت را هم با شکست روبرو خواهد کرد .