حزب کمونیست ایران

ماجراجوئی های دولت ترکیه در منطقه، بحران داخلی را عمیق تر می کند

تجاوز دولت ترکیه به اقلیم کردستان از زمین و هوا همچنان ادامه دارد. شمار پایگاه های نظامی ارتش ترکیه در عمق اقلیم کردستان بسیار افزایش یافته است و صدها روستای این منطقه زیر فشار بمباران و توپباران ارتش ترکیه از سکنه خالی شده اند. همه نشانه ها حاکی از آن است که تجاوز دولت ترکیه به اقلیم کردستان مناطق وسیع تری را در بر خواهد گرفت. چشم پوشی دول آمریکا و چراغ سبز دولت عراق، اردوغان را وسوسه کرده است که هم مناطق اشغالی را توسعه دهد و هم حضوز  ارتش ترکیه را در این مناطق تثبیت و دائمی کند.

ارتش ترکیه بخشی از شهرها و روستاهای کردستان در سوریه و ازجمله عفرین را اشغال و با متحدین جهادی خود به جنایات جنگی علیه مردم کردستان پرداخته است.  بهانه دولت ترکیه  خطری است که گویا از جانب “پ ک ک”  دولت ترکیه را تهدید می کند. اما واقعیت فراتر از این ادعاست. تجاوز دولت ترکیه به اقلیم کردستان و به کردستان سوریه بخشی از نقشه عمومی و منطقه ای دولت اردوغان است. نقشه ای که ارتش این کشور را در لیبی درگیر می کند و مستقیماً در یک کشور دیگر وارد جنگ و خرابکاری علیه مردم بی دفاع می کند.

حکومت اردوغان در جنگ بین ارمنستان و آذربایجان در ناگورنو قره باغ ، به حمایت از حکومت آذربایجان علیه ارمنستان وارد جنگ شد و جهادیون متحد خود را به حمایت ارتش آذربایجان فرستاد .

ترکیه با یونان، مصر، اسرائیل و چند کشور دیگر منطقه هم در یک جنگ سرد و دیپلماتیک درگیر است و کماکان بخشی از قبرس را در اشغال دارد و مردم ارمنی آن  کشور ناچار به ترک خانه ، کار و زمین خود شده اند.

رجب طیب اردوغان در شانزده سال حکومت خود، موقعیت و  تصویر داخلی و خارجی ترکیه را بگونه ای برگشت ناپذیر عوض کرد به طوری که ترکیه امروز بیش از ترکیه شانزده سال پیش  منزوی، پر تنش و نا بسامان از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .معمار سیاست خارجی ترکیه داوداوغلو که سالها مرد دست راست و مغز اردوغان و وزیر خارجه آش بود، و اینک به خصم او تبدیل شده است، روزگاری از صفر درصد تنش با همسایگان و کشورهای جهان صحبت می‌کرد و ما امروز ترکیه را در تقابل و بخشا در حال جنگ با دور و بر می بینیم . حکومت اردوغان با این که عضو ناتو بوده ، سردترین و تیره ترین روابط پر از تشنج را با اروپا و امریکا دارد و حکومت روسیه هم حاضر به دادن تضمین لازم به ترکیه نیست. اقتصاد ترکیه و ارزش لیره روز به روز کاهش یافته و بیماری کرونا صنعت توریست ترکیه را زمین گیر کرد .

اردوغان علاوه بر گسترش رانت خواری و فساد اداری و مالی برای همدست کردن بخش فاسد دستگاه حکومت، برای ماندن در قدرت ناچار به امتیاز دادن به ناسیونالیسم افراطی و شونیستی ترکیه از سویی و تقویت دستگاه مذهب از سوئی دیگر شده است

در نتیجه این سیاستها جامعه ترکیه بیش از پیش قطبی شده و ارتجاع مذهبی و ملی گرایی افراطی ترک در جامعه تقویت شده اند ، که این به معنای جنگ در کردستان ، تحمیل بی حقوقی بیشتر بر زنان ، تقویت مذهبیون افراطی و کاشتن بذر جهاد در جامعه است . همکاری گسترده ترکیه با تروریست های داعش ، ایجاد و تقویت جهادیون برای ترکیه به آسانی تمام نخواهد شد و این بنیادگرایی مذهبی و ناسیونالیسم افراطی ترک جامعه ترکیه را به انفجارهای اجتماعی و سیاسی خواهد کشاند .

آزادی و حقوق فردی در جامعه ترکیه به میزان چشمگیری محدود شده است. و تعداد زندانیان سیاسی و بویژه فعالین کرد، شماره نشریات و رسانه های که بنا به فشار و دخالت حکومت به تعطیلی کشیده شده اند، فشار بر زنان و دگر باشان و دگر اندیشان جامعه ترکیه را به سوی سیستمی استبدادی و فردی کشانده است که عوارض و شواهد انرا در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می بینیم .

حکومت اردوغان یک جنگ تمام عیار را علیه مردم کردستان در داخل ترکیه، در عراق و سوریه  راه انداخته است و برای راضی کردن ناسیونالیسم افراطی ترک و جهادیون متحدش ، هر روز بیشتر از پیش به ضدیت و دشمنی با مردم کردستان می پردازد تا این متحدین ارتجاعی خود را خشنود نماید.

حزب دموکراتیک خلقها در انتخاباتی سراسری  علیرغم کارشکنی ، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان قانونی شهرداری ها و پارلمان ترکیه و علیرغم زندانی کردن وسیع هواداران این حزب ، توانست پیروزی چشمگیری بدست آورد ، اما حکومت اردوغان در اقدامی ضد دموکراتیک رهبران کاریزمای آنها و از جمله صلاح الدین دمیرتاش را به زندان انداختند .

مردم مبارز کرد در ترکیه که حدود چهل سال با یکی از قویترین ارتش های ناتو جنگیده اند ،اینک بیش از پیش به وزنه ای مهم و سنگین در مناسبات منطقه ای و جهانی تبدیل شده اند و حکومت اردوغان قادر نخواهند بود مبارزات حق طلبانه و ازادیخواهانه مردم کرد را که بلوک مهم و تعیین کننده ای در سیاست ترکیه هستند با شکست و ناکامی روبرو کنند .

مردم کردستان ، زنان ، و نیروهای چپ و دموکراتیک بلوکی بزرگ و قوی در مقابل سیاستهای ارتجاعی اردوغان و حزب اک پارتی  هستند و در مبارزه ای متحدانه قادر خواهند بود حکومت فاسد و نژاد پرست اردوغان را با شکست و ناکامی بیشتر در ترکیه و در منطقه و جهان روبرو کنند .