حزب کمونیست ایران

نمایش راهپیمائی اربعین هم گرهی از کار رژیم باز نخواهد کرد

روز 15 شهریور 1402 در تقویم ایران به نام اربعین ثبت شده است. سران رژیم از چندی پیش برگزاری یک نمایش بزرگ در آن ایام را در دستور کار گذاشته اند. آنها تمام امکانات مالی، ترابری، بانکی، اداری و امنیتی خود را به کار انداخته اند تا در برابر مردم خشمگینی که به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی” نزدیک می شوند با یک راهپیمائی سیاسی بزرگ در روز اربعین قدرتنمائی کنند.

در حالیکه طبق برآورد یک استاد دانشگاه 50 درصد و به قول مقامات خود رژیم بیش از سی درصد از شهروندان ایران به زیر خط فقر مطلق رانده شده اند، بودجه رسمی و علنی راهپیمائی اربعین (شامل میزان تعیین شده در بودجه عمومی کشور، سهم گزاری 1100 شهرداری، سپاه، وزارت نفت و دیگر دستگاهها) 3000 میلیارد تومان اعلام شده است. اما اینگونه مناسبت ها بودجه های مخفی هم دارند که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی آشکار خواهند شد.

صاحبان قدرت در کنار این بودجه عظیم چنان تسهیلات اداری، مالی، غذائی، داروئی، پزشکی، حمل و نقل و نظایر آن برای زائران را در نظر گرفته اند که نشریات تحت سانسور خود رژیم نیز آنها را اعجاب انگیز خوانده اند. علیرغم این تمهیدات و اعطای امتیازات مختلف در سال گذشته حدود 3 میلیون نفر در راهپیمائی مذکور شرکت کرده بودند، ولی  امسال تاکنون فقط یک میلیون و دویست هزار نفر ثبت نام کرده اند.

سران جمهوری اسلامی هراسان از نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی و شروع جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در چند عرصه تمام امکانات خود بر ضد کارگران، زنان و تمام آزادیخواهان و سرنگونیطلبان را بسیج کرده اند. یکی از آن عرصه ها و اصلی ترین آنها سرکوب عریان می باشد. مدتی است که سرکوبگران به طرزی جنایتکارانه علیه فعالین کارگری، زنان، کنشگران حقوق بشر، فعالین زیست بوم، خانواده های جانباختگان انقلاب ژینا و همه دادخواهان، دانشجویان، روزنامه نگاران، هنرمندان، زندانیان سیاسی و سایر اقشار معترض ماشین سرکوب را بیشتر از گذشته به کار گرفته اند. در کنار این ابزار اصلی سران رژیم و از جمله خامنه ای و فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت های گوناگون سپاهیان و نیروهای نظامی را جمع کرده و برایشان سخنرانی کرده اند. سخنرانی خامنه ای برای فرماندهان سپاه در روز 26 مرداد، درست یک ماه مانده به مراسم با شکوه خاکسپاری پیکر عزیز ژینا، یکی از نمونه های اینگونه گردهمائی هاست. این سخنرانی ها طبق معمول ملغمه ای از یاوه گوئی (شامل دروغ های شاخدار، تحریف های شرم آور و خود بزرگ بینی های بی اساس) بودند. در تمام این سخنرانی ها وحشت از شعله ور شدن دوباره آتش جنبش ژینا از 26 شهریور ببعد موج می زد. سران حکومت، که تزلزل بخش قابل توجهی از بدنه سپاه در مقابله با جوانان دختر و پسرِ انقلابی در دور اول جنبش را شاهد بودند، کوشیدند در کنار سازمان دادن امتیازات مالی و غیره به لحاظ تبلیغات دروغین نیز صفوف آنها را منسجم نگه دارند. سران رژیم در همانحال از مراسمهای محرم و صفر و سازمان دادن ساختن فیلمهای مالامال از دروغ و تحریف کوشیدند تا شاید اقشار از خود بیگانه ی مذهبی را پشتیبان خود نگه دارند. یکی از اهداف اصلی راه پیمائی اربعین امسال در خدمت حفظ و یا جلب حمایت این اقشاری است که هنوز مذهبی باقی مانده اند.

فرارسیدن سالگرد انقلاب ژینا که سران رژیم را این چنین به وحشت انداخته، روز بسیار مهمی در تقویم انقلاب می باشد. کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، دادخواهان و همه ازادیخواهان می توانند در مقابله با اقدامات رژیم خود را به طرزی همه جانیه جهت  برگزاری اکسیون هائی سراسری و تاثیرگزار آماده کنند، اکسیون هائی که پروسه انقلاب را تقویت کند. اکسیون هائی مبتکرانه که امکان استفاده از نیروهای سرکوب را برای سرکوبگران هر چه بیشتر ناممکن سازد.

قابل یادآوری است که یکی از دستاورد بسیار ارزشمند جنبش “زن، زندگی، آزادی” خود رها کردن مردان و زنان از دام خرافات مذهبیِ ناشی از اسلام سیاسی و بدرجاتی از خود مذهب به طور کلی می باشد. این خود رهائی در مقاومت ستایش انگیز زنان در مقابل پوشش اسلامی و در برگزاری مراسمهای سیاسی بزرگداشت جانباختگان جنبش ژینا و در میان کلیه خانواده های دادخواه به شکل برجسته تری دیده شده است. این دستاورد در حال تقویت می باشد. همین دستاورد بود که در مراسمهای محرم به شکل پوشیدن لباس سفید توسط بخش جسور زنان جلوه گر شد. همین دستاورد تلاش های رژیم در راه پیمائی اربعین بسیار پر هزینه ی امسال را نیز کم اثر میکند.