حزب کمونیست ایران

پیام تسلیت تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – نروژ بمناسبت درگذشت گرامی محمد امین محزونی پدر رفیق جمال محزونی

پدر رفیق جمال محزونی، کاک محمد امین، ، بعد از تحمل سالها درد و رنج ناشی از دست دادن دو نفر فرزندان عزیزش، زندانی بودن دخترش و تحمل دوری یکی دیگر از فرزندانش که صفوف پیشمرگان کومه له در دهه 1360 می رزمید، بلاخره در سن 83 سالگی، بر اثر بیماری و سپس مبتلا شدن به

ویروس کرونا، درگذشت و غم و اندوه فراوانی برای بازماندگانش باقی گذاشت. کاک محمد امین انسانی زحمتکش و شریف و ستم دیده ای بود که رنجهای که جمهوری اسلامی به او تحمیل کرده بود را تجربه کرده و در مقابل آنها زانو نزد. او مقاومت در برابر این رژیم را بر تسلیم

ترجیح داده بود.

ما درگذشت کاک محمدامین را به رفقا جمال محزونی و جمیله آزادی و تمام بستگان و خانواده رفیق تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن این پدر گرامی شریک میدانیم و برای رفقا و تمام اعضای خانواده و بستگان، آرزوی سلامتی و موفقیت داشته و امیدواریم که با صبوری و شکیبایی، ازاین

شرایط سخت عبور کنند. شما رفقا خود را تنها احساس نکنید و ما در کنار شما هستیم.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایراننروژ

16 آپریل 2020