حزب کمونیست ایران

پیروز باد مبارزات کارگران پیمانی صنعت نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، روز 12 اردیبهشت اعلامیه ای منتشر کرد تحت عنوان “آخرین اخبار اعتصاب چیست؟”. در اعلامیه راجع به مسائل مهمی اظهار نظر شده است. ابتدا به عده ای معلوم الحال اشاره میشود که در پوشش “کمپین 1402” کارگران اعتصابی را به “پیمانکاران به اصطلاح خوب” که دار و دسته های خودشان هستند ارجاع میدهند.

در توضیحِ اقدامات این افراد در اعلامیه آمده است:

“در همین راستا با هیاهو بر سر یک سری قراردادهای صوری که گویا پیمانکاران شرایط همکاران اعتصابی را پذیرفته اند، سعی میکنند که صف اعتصاب را تضعیف کنند در حالیکه این خبرها واقعیت ندارد و فقط یک هیاهو است و باید نسبت به اینگونه ترفندها هوشیار باشیم.”

در اعلامیه به توطئه خطرناکتری توجه داده و نوشته شده.

“در خبری گفته شده که تعدادی از پیمانکاران در پروژه های توسعه ای پارس جنوبی در نفت احضار و بازداشت شده اند. بر اساس این خبر گویی این پیمانکاران هستند که فراخوانهای اعتصاب را داده اند و الان “با رصد اطلاعاتی و بررسی های صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان” بر ملا شده و با احضارها و دستگیریها دارند جلویش را میگیرند”.

بر طبق اطلاعات بدست آمده عوامل دستگیر کننده ی پیمانکاران مذکور سپاه پاسداران هستند که حامی بخش نیرومندی از پیمانکاران وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا می باشند. این نیروی سرکوبگر میخواهد از اعتصاب مستقل و بر حق کارگران سوء استفاده کرده پیمانکارهای وابسته به رقبا را از شرکت نفت بیرون انداخته و خود سلطه کامل بر (منهای 61 هزار کارگر رسمی) بر بقیه 205 هزار کارگر شرکت نفت را تثبیت نماید.

شورای سازماندهی اعتراضات در اعلامیه خود این واقعیت را چنین بیان کرده:

“قرارگاه خاتم الانبیاء میکوشد که با کنار زدن پیمانکاران کل بساط چپاول و غارت در نفت را خود در دست داشته باشد در مقابل بخشی از پیمانکاران هم سعی میکنند خود را به اعتصاب ما کارگران بچسبانند تا حریف را عقب بزنند.
ما کارگران در مقابل هر دو باند مافیایی چپاولگر می ایستیم و اجازه نمیدهیم که پیمانکاران مفتخور اعتصابات ما را به دستمایه ای برای خود در این نزاع تبدیل کنند. اتفاقا یک خواست دیرینه ما کارگران نفت در سطح سراسری برچیده شدن کل بساط پیمانکاران در نفت و در تمام مراکز کارگری است و امروز نیز همچنان بر آن مصر هستیم.”

گفتنی است که گذشته از عوامل قرارگاه خاتم اصلاح طلبان حکومتی و اپوزیسیون راست نیز در تلاشند تا اعتصابات کنونی کارگران را به سمت منافع خود منحرف سازند. همه اینها سبب شده فعالین اصیلِ کارگری با هشیاری عمیق و کاردانیِ قابل تحسینی تاکتیک ها و اقدامات نفوذی ها و پیمانکاران قرارگاه خاتم و بقیه لاشخوران را افشا کرده و از اصالت و استقلال اعتصابات حفاظت نمایند. این فعالین در اولین اعتصاب بزرگ کارگران نفت شروع شده در تیرماه 1400 نیز بخش با چنین وضعیتی روبرو بودند. آنها بخش بزرگی از اعتصابات را در میان پیچیدگاهها به طرزی هدایت کردند که کارگران دستآوردهای کسب نمودند، هر چند شماری از پیمانکاران بعدا زیر قول هایشان زدند.

انقلاب “زن، زندگی، آزادی” در حال حاضر و بخشا در اعتصابات کارگران پروژه ای و ارکان ثالث نفت جریان دارد. این کارگران اعتصابی، که مداوما بر تعداشان افزوده می شود، از حمایت همه کارگران نفت، گاز و پتروشیمی و بخش های پیشرو جنبش کارگری برخوردارند. لازم است همه زنان و مردان کارگر و توده های آزادیخواه از اعتصابیون به حمایت برخیزند. کارگران اعتصابی در این دوره بر دو خواست فوری پای فشرده اند که عبارت باشد از افزایش دستمزد 79 درصدی و 20 روز کار و 10 روز تعطیلی. اما فعالین آنها مطالبات دیگر نفتگران را هم یادآوری کرده اند که عبارت باشد از لغو قرارداد همه پیمانکاران و تبدیل قرارداد های موقت به قرارداد دائم و مستقیم با وزارت نفت، تامین ایمنی محیط کار، اتمام پادگانی کردن فضای کاری، تامین استاندارد قابل قبول در محیط های زندگی و بهداشت و غیره.

اعتصابات کنونی نفتگران مبارزه ای است بسیار پیچیده. اما بر متن تناسب قوای موجود به نفع مردم و رزمندگی و هوشیاری هدایتگرانش امکان پیروزی دارد. با پیروزی نسبی و کامل این اعتصابات جنبش عدالتخواهانه و سرنگونی طلبانه مردم ایران گام های زیادی به جلو برخواهد داشت.