حزب کمونیست ایران

ژینای  کردستان به ژینای ایران تبدیل شد

ژینا دختر جوان سقزی با هزاران امید و شادی به تهران سفر کرد . ژینا یا مهسا امینی می خواست مانند هر دختر و پسر جوان شهرستانی چند روزی تهران را ببیند ، خریدی بکند و با خاطره های خوش به شهر زادگاهش برگردد. اما دشمنانِ شادی و جوانی ، زن ستیزان جمهوری اسلامی به دلیل بیرون بودنِ چند تار مو، او را دستگیر، شکنجه و در مدت بسیار کوتاهی ژینای جوان را به کما فرستادند.  ژینا را از تخت بیمارستان  و با قتل عمد حکومتی برای همیشه  از پدر و مادر، از برادر و خواهر، از دوست و آشنا  جدا کردند.
مرگ نابهنگام ژینا میلیونها زن و مردِ شریف کردستانی و ایرانی را بخشم آورد و سریعاً به خبر اول شبکه های اجتماعی و رسانه های خبری تبدیل شد. مقاومت پدر و مادر داغدیدهِ ژینا در مقابل تهدیدات مزدوران اطلاعات رژیم، خشم و مبارزه هزاران زن و مرد کردستان در سقز و سنندج، تظاهرات در تهران به رژیم اجازه نداد که جنایت قتل ژینای جوان را در سکوت و بی خبری به فراموشی بسپارد.
احزاب سیاسی کردستان، نیروهای چپ و مترقی، شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی به دفاع از ژینا و به محکوم کردن سرکوب و تبعیض علیه زنان پرداختند . 
داستان و سرنوشت دردناک و فاجعه بار ژینا، داستان بیش از چهل میلیون زن ایرانی و کردستانی است. داستان ستم و تبعیض علیه زنان و برخورد خشونت بار اراذل و اوباش اسلامی در تحمیل حجاب اجباری به زنان است. 
از پرستاران و کادر درمانی بیمارستان که جسد خونین و شکنجه شده ژینا را گل باران کردند، تا دورترین روستاها و شهرهای ایران نام ژینا  یا مهسا امینی به نام عزیز و آشنای میلیونها نفر تبدیل شد. پدران و مادران بسیاری که دخترانی چون ژینا را در خانه و یا در غربت دارند، رژیم زن ستیز و آدمکش جمهوری اسلامی را نفرین کردند و با خانواده داغدار ژینا و با مردم سقز و کردستان همدردی کردند. 
ژینا و سرنوشت دردناک او درد مشترک میلیونها ایرانی و صدها میلیون از مردم جهان است که از بربریت و تحجر اسلامی به ستوه آمده و خواهان جدایی دین و مذهب از دولت هستند. 
ژینا و دفاع از ژینا یعنی دفاع از برابری حقوق زن و مرد و دفاع از جلوگیری  و تعرض دستگاه مذهب به حقوق زنان. مرگ فاجعه بار ژینا به میلیونها نفر از مردم ایران و کردستان نشان داد که اگر متحدانه با هم مبارزه کرده و از خواستهای برحق و حقوق انسانی همدیگر دفاع نمایند، می توانند دست این رژیم را از سر مردم ایران کوتاه کنند.
خانواده داغدار ژینا، مردم شریف و آزاده کردستان همسو و همپا با میلیونها زن و مرد آزاده و مترقی ایران خواهان دستگیری عاملین این جنایت، برچیدن ماشین کشتار و جنایت گشت ارشاد و محاکمه علنی حاکمان جمهوری اسلامی ایران هستند.
حجم شعر، سرود، نقاشی، پوستر، کاریکاتور از حاکمان رژیم، فیلم ها و نوشته هایی که برای ژینا و در ارتباط با این جنایت هولناک  در این چند روز تولید شد، نشان می‌دهد که وجدانهای بیدار و آزاداندیش، بسیار نیروی قوی و سرنوشت سازی هستند . 
اگر اعتصاب عمومی کردستان با اتحاد و قدرت هرچه بیشتری برگزار شود و با حمایت گسترده مردم شهرهای دیگر ایران روبرو باشد، مردم در تناسب قوای بسیار بهتر و قوی تری با رژیم قرار خواهند گرفت.
وظیفه همه نیروهای چپ و مردمی، همه انسان‌های دموکرات و سکولار، همه کسانی که خواهان برابری زن و مرد و برچیدن و غیر قانونی کردن گشت ارشاد هستند،در یک صف واحد در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفتن است. 
ما بار دیگر جنایت قتل عمد و حکومتی ژینا توسط مزدوران جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم و با خانواده داغدار و محترم امینی، با مردم شریف سقز و کردستان و با خانواده همه قربانیان زن ستیزی جمهوری اسلامی اعلام همدردی می‌کنیم.