حزب کمونیست ایران

اعتراض علیه رژیم این بار در گنبد کاووس

به دنبال چهار روز اعتراض توده های مردم گنبد کاووس به عمل و رفتار جنایتکارانه یک پاسدار بازنشسته در تعرض جنسی و قصد تجاوز به دو دختر بچه هفت ساله و هشت ساله، روز پنج شنبه پنجم فروردین فرمانده سپاه پاسداران استان گلستان تهدید نمود که ” در پاسداری از امنیت و برخورد با دشمنان و بدخواهان و پاسداری از امنیت لحظه ای درنگ نخواهد کرد زیرا حفظ نظام از اوجب واجبات است.”

اعتراضات مردم گنبد کاووس به اذیت و آزار جنسی آن دو کودک از روز یک‌شنبه اول فروردین شروع شد و در روزهای بعد نیز ادامه داشت. آن دو دختر خردسال در حین بازی باهم از ترس حمله سگی به دفتر نگهبانی سد گلستان در روستای” عرب سورنگ” پناه برده بودند اما توسط نگهبان ۵۴ ساله سد بی شرمانه مورد تعرض جنسی قرار گرفتند. مردم با شنیدن این خبر نسبت به چنین رفتار وحشیانه ای دست به اعتراض زدند و با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند و دفتر نگهبانی سد را به آتش کشیدند. در نتیجه اعتراضات مردم آن فرد مجرم که تا آن روز آزاد بود همراه تعدادی دیگر از تعدادی دیگر از معترضین  بازداشت گردیدند. روز دوشنبه رئیس دادگستری گنبد کاووس با شایعه خواندن تجاوز به دو کودک گفت که : “پزشکی قانونی موضوع تجاوز به آن دو دختر بچه را رد کرده است و نگهبان مزبور به اتهام فریب و آدم ربایی بازداشت شده است. اما افرادی با سؤ استفاده از فضای مجازی قصد تهییج مردم را دارند.” او مردم معترض را به تعقیب قضایی تهدید کرد.

اظهارات کذب رئیس دادگستری و دیگر مقامات امنیتی با هدف سبک کردن بار مجازات آن شخص مردم گنبد را خشمگین تر ساخت و در اعتراض به آن طی فراخوانی از طریق فضای مجازی از مردم گنبد خواستند تا روز سه شنبه سوم فروردین در اعتراض به برخورد مقامات رژیم در مقابل دادگستری این شهر تجمع اعتراضی برپا کنند. در پاسخ به این فراخوان روز سه شنبه برای سومین روز متوالی تعداد زیادی از مردم گنبد و اطراف آن در اعتراض به برخورد امنیتی و نظامی رژیم به این مسأله در مقابل دادگستری جمع شده و خواهان مجازات فرد متجاوز شدند. خشم مردم معترض زمانی بالا گرفت که تجمع اعتراضی آرام آنها طبق معمول با حمله نیروهای نظامی و امنیتی سرکوبگر جمهوری اسلامی که از گرگان و جاهای دیگر به گنبد کاووس اعزام شده بودند و همه راههای اصلی گنبد را مسدود کردند، روبرو شد. حمله نیروهای رژیم به مردم خشمگین و به جان آمده از فساد و ظلم وستم رژیم اسلامی با مقاومت مردم روبرو شد و با نیروهای رژیم درگیر شدند. تصاویر منتشر شده از این درگیریها در فضای مجازی نشان از حضور جمع کثیری از مردم در تجمع و درگیری و فراری دادن نیروهای سرکوبگر رژیم دارد. از روز چهار شنبه که تعدادی دیگر از مردم معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و تا کنون نیز فضای امنیتی و نظامی شدیدی در گنبد کاووس برقرار شده است، مأموران امنیتی و گارد ویژه در سطح شهر پراکنده شده‌اند و طی این مدت شبکه انترنت منطقه را قطع و دچار اخلال کرده اند.

اعتراضات متوالی چهار روزه مردم گنبد کاووس و اطراف در اعتراض به رژیم و نگرانی و دستپاچگی مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران درحالی است که درست یک ماه قبل توده های مردم در سراوان بلوچستان در اعتراض به کشتار سوخت بران دست به تجمع و اعتراضات وسیع علیه رژیم اسلامی زدند. اعتراضاتی که چندین روز ادامه داشت و کشتار سوخت بران توسط رژیم برگ دیگری بر پرونده جنایات جمهوری اسلام افزود و سند دیگری دال بر عدم مشروعیت رژیم اسلامی شد.

اما مقامات رژیم این بار نیز با تجاهُل تجمعات اعتراضی مردم گنبد را نتیجه ” تحریک معاندین نظام و رسانه‌های بیگانه “نام بردند. این بار نیز بجای پاسخگویی به اعتراض و مطالبات مردم به تهدید آنان پرداختند و با استفاده از نیروهای سرکوبگر و قطع انترنت به آنان حمله ورشدند و تعدادی را دستگیر کردند. انترنت و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی را مورد حمله قرار دادند. سران و مسئولان دزد و فاسد رژیم اسلامی که از تأمین نیازهای معیشتی توده های مردم عاجز و درمانده هستند، برای تداوم حیات حکومتشان به ابزارهای سرکوب و سانسور و اختناق متوسل می شوند و در تلاش برای گسترش و تقویت آنها هستند. از وجود رسانه‌های مستقل و فضای مجازی به دلیل روشنگری و بیان حقایق آنچنان خشمگین هستند که خامنه ای در پیام نوروزی خود کنترل آنرا خارج از قدرت حکومت توصیف کرد و از مسئولین مربوطه به خاطر عدم موفقیت شان در کنترل فضای مجازی انتقاد کرد. غافل از اینکه در عصر انترنت رژیم نمی‌تواند مردم را از استفاده از آن برای پیشبرد مبارزات خود محروم نماید و از فضای مجازی برای سازماندهی مبارزات خود و رساندن اخبار آن در کوتاه ترین مدت به تمام دنیا بهره می جویند.

سران حکومت اسلامی باید بدانند که تحت حاکمیت رژیم، زندگی و معیشت توده های مردم کارگر و زحمتکش ایران در مخاطره جدی قرار گرفته است و تدابیر و اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه نمی‌تواند آنان را از مبارزه روزانه برای تأمین یک زندگی انسانی باز دارد. می‌بینند هر روزه در گوشه‌ای از ایران تنها جرقه ای به شعله‌ور شدن آتش خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی تبدیل می شود. ظلم و تبعیض و نابرابری و فقر وگرسنگی نه تنها مردم گنبدکاووس و سراوان بلکه کارگران و توده های مردم تهیدست همه ایران را عاصی و به تنگ آورده است. مبارزات مردم گنبد حلقه ای از مبارزات دیگر مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی است. حلقه های درد مشترک مردم سراسر ایران باید به هم وصل گردند تا بتواند بنیان این رژیم ضد بشری را که دستاوردی جز فقر و گرسنگی و اختناق و سلب آزادی و جنگ و کشتار برای مردم نداشته از بیخ و بن برکند.