حزب کمونیست ایران

بازی با جان مردمِ جهان در رقابت شرکتهای تولید کننده واکسن کرونا

روز چهارشنبه هفته گذشته “فابین روسل”، دبیرکل حزب کمونیستِ فرانسه به همراه چند تن از مقامات بلندپایه این حزب، در مقابل مقر شرکت دارو سازی فایزر، در پاریس تجمع کردند و از مدیران این شرکت خواستند برای نجات بشریت از شر ویروس مرگبار کرونا فرمول واکسن کووید۱۹و تکنولوژی ساخت آنرا فورا در اختیار تمام شرکت های داروسازی جهان بگذارند. این اظهارات در شبکه های اجتماعی انعکاس وسیعی یافت. به گفته رهبر حزب کمونیست فرانسه، قرار نیست در زمانی که “جهان با بحران یک همه گیری بی سابقه دست به گریبان است و نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر جانشان را از دست داده اند، شرکت های داروئی تنها به منافع و سودآوری خود بیندیشند.

واقعیت این است که اگر تنها یک نمونه برای اثبات غیر انسانی بودن و گندیدگیِ نظام سرمایه داریِ عصر کنونی لازم باشد، آن چیزی جز برخوردِ این نظام به تولید واکسن کرونا نیست. شرکتهائی که به فرمول واکسن این بیماری دست یافته اند، جان مردم جهان را برای کسب سود بیشتر به گروگان گرفته اند. اگر هدفِ تولید واکسن نه کسب سود بلکه رهائی مردم  جهان از چنگال این همه گیری مهلک بود، در این صورت مشکل تولید واکسن به اندازه، به سرعت و به اندازه کافی در مقیاس جهان قابل حل بود. حال که دولتها ناچار شده اند، واکسن را رایگان در اختیار مردم بگذارند،کافی بود که برای مثال شرکتهای داروسازی، فرمول تهیه این واکسن، همراه با تکنولوژی تولید آن را در اختیار همه دولتها قرار می دادند و سازمان بهداشت جهانی هم بر پروسه تولید آن از لحاظ کیفیت و دقت نظارت می کرد تا این دارو به اندازه کافی در دسترس همگان قرار می گرفت. اما چرا این رویداد اتفاق نمی افتد؟ چون در این صورت رکن اصلی بقای این نظام، یعنی تولید با هدف کسب سود و نه به منظور رفع نیازهای انسان فرو میریزد. آنها اَسرار یافته های خود را تحت شدیدترین تدابیر امنیتی از رقبا مخفی می کنند. زیرا  طبق قوانینِ رقابتیِ سازمان تجارت جهانی، شرکت های دارویی حق دارند دست کم تا ۲۰ سال فرمول محصولات خود را مخفی نگاه دارند. آنها به این هم اکتفا نکردند، بلکه رقابت سبعانه ای را بر سر جان انسانهای بیشتری دامن زده اند. در حالیکه  ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۶ میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده‌است، در پشت صحنه تولید واکسن با هدف کسب سود بیشتر غوغائی برپاست. دستگاههای تبلیغاتی به کار می افتند تا یافته های همدیگر را بی اعتبار جلوه دهند. در رقابت بر سر ساخت ویروس کرونا جنگ اطلاعاتی به راه انداخته و سعی دارند از شرکت‌های فناوری و دانشگاه‌ها اطلاعات بدزدند. سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی ادعا می‌کنند تلاش‌هایی را ردیابی کرده‌اند که نشان می‌دهد چندین کشور سعی دارند از تحقیقات کووید-۱۹ جاسوسی کنند. هزارن عرصه مختلف تولید، حرص و ولع سودجوئی آنها را ارضاء نمی کند، بلکه در بازی با جان مردم  هم تلاش می کنند از همدیگر سبقت بگیرند. مگر نمی شد در بین هزاران فرصتی که برای سود اندوزی در اختیار دارند، در این یک مورد، تندرستی مردم را به گروگان نگیرند، همان مردمی که حتی خود این نظام برای استثمار آنها به تندرستی شان نیاز دارد.

این شرایط باردیگر نشان میدهد که بشریت تا چه حد به سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو رهائی بخش از وضعیت کنونی که نظام سرمایه داری به بشریت تحمیل کرده است نیاز دارد. در این نظام علم و تکنولوژی در چنگال رقابت، به بند کشیده شده است.این چنین است که در تلاش برای تولید واکسن کرونا می بینیم چگونه نتایج تحقیقات علمی را از همدیگر پنهان می کنند و از همدیگر می دزدند.  با آزاد شدن از این اسارت، بازده كار و تحقیقات علمی با سرعتى غیر قابل تصور افزایش خواهد یافت. سوسیالیسم، رفع نیازهای مردم، تأمین زندگی مرفه و شایستهِ انسان را به هدف تولید تبدیل میکند و همهِ خدمات و محصولاتِ مورد نیاز بشر را در مقیاس انبوه تولید، و کلیه نیازهای مادی و معنوی انسانها را تأمین میکند. در جامعه سوسیالیستی انسانها از امکانات یکسان و فراوان برای رشد استعداد و توانائی های فردی برخوردار خواهند بود و توانائی های فردی شکوفا میشوند. در چنین جامعه ایی، آزادی و رفاهِ هر فرد، شرط آزادی و رفاهِ همگان خواهد بود و انسان ها به شرایط واقعا انسانی قدم می گذارند.