حزب کمونیست ایران

بحران در تهران و تهدید در کردستان

تهدید و تجاوز مرزی به خاک اقلیم کردستان از سوی جمهوری اسلامی ادامه دارد و نیروهای رژیم ایران برای دومین روز متوالی نقاطی از کوهستانهای مرزی در شمال اقلیم کردستان را مورد حمله هوائی و توپخانه ای قرار دادند. این حملات اگرچه خوشبختانه  تلفات جانی به بار نیاورده است، اما به باغات و مزارع مردم خسارت های زیادی وارد آورده و محیط کسب و کار مردم را ناامن ساخته است.

حکومت اسلامی ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی،ایدئولوژیک و زیست محیطی روبرو است و برای هیچ یک از این بحران‌ها پاسخ مناسبی ندارد،برای پرده پوشی ناکامی خود در کردستان هر از چندگاهی به تهدیدات نظامی و تجاوزات برون مرزی خود در اقلیم کردستان می پردازد .

سالها است که رژیم  اسلامی ایران هر چند وقت یکبار به نقل و انتقالات نظامی در مرزهای کردستان می پردازد وبا توپباران و بمباران  و موشک اندازی به مناطق اقلیم کردستان باعث مرگ و مجروح شدن مردم عادی و شهروندان کردستان در عراق و نابودی باغ و کشاورزی، دام و محل زیست و کار مردم کرد می شود و در همین رابطه به باج خواهی سیاسی  از حکومت اقلیم کردستان می پردازد.

این رژیم که در مقابل بیماری کرونا جزو ناتوان ترین و بی لیاقت ترین حکومت‌های جهان است ، باعث و بانی کاهش منابع آبی کشور، خشک شدن رودخانه ها و تالاب‌ها  و به شوره زار تبدیل کردن کشور است. با سرکوب در داخل و نمایش و عملیات نظامی در کردستان می خواهد به نیروهای روحیه باخته اش اعتماد به نفس داده و قدرت نظامی خود را به رخ مردم در داخل کشور و در سطح منطقه بکشاند .

گرانی ، بیکاری ، عدم وجود مسکن مناسب ، اعتیاد ، خشونت و ناامنی روز افزون در سطح جامعه مردم را به ستوه آورده است. حکومت اسلامی برای هیچ یک از این معضلات و مشکلات مردم پاسخی جز سرکوب و زندانی کردن در داخل و انجام اینگونه مانورها و قدرت نمائی در سطح منطقه را ندارد.

کارگران ، زنان ، نویسندگان و هنرمندان ، اقلیت‌های ستمدیده و محروم، جوانان ، روزنامه نگاران  و فعالین اجتماعی خواهان کسب حقوق غضب شده و سرکوب شده خود هستند و پاسخ حکومت اسلامی سرکوب بیشتر در داخل و افزایش عملیات تروریستی در خارج کشور و از جمله تعقیب سیاست نا امن کردن اقلیم کردستان است.

جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه کوشید با لشکر کشی به کردستان ، با میلیتاریزه کردن شهرها و روستاها، بااعدام و شکنجه، با تبعید خانواده های کرد به خارج کردستان، با ترور و عملیات نظامی  و تروریستی برون مرزی ، با دامن زدن به جنگ مذهبی و ملی ،جنبش ازادیخواهانه مردم کردستان را با شکست و نا امیدی روبرو گرداند و عملا ناکام  ماند .

قدرت جنبش انقلابی مردم کردستان در شهرها و روستاهای کردستان ، در حرکت های آگاهانه و سازمان یافته کارگری و توده ای، در مجامع ادبی و هنری و فرهنگی ، در فعالیتهای متشکل زیست محیطی ، در دفاع از حقوق کودکان ، در اعتراض جوانان پرشور و زنان برابری طلب، در دفاع از حقوق حیوانات و منابع طبیعی ، در تلاش برای درختکاری و جلوگیری از جنگل زدایی ، در رشد روزافزون دانش و تحصیل ، در تولید روزافزون هنر و ادبیات پیشرو ، فیلم و موزیک ، در دفاع از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه شکنجه و اعدام  خود را نشان می دهد.توپباران مرزهای اقلیم کردستان با هدف ضربه زدن به نیروهای مخالف رژیم در این منطقه حرکتی کوچکتر و زبونانه تر از آن است که بتواند نیروی پایان ناپذیر اعتراض و مبارزه توده ای در کردستان و ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

کردستان امروز ، جامعه ای است از لحاظ سیاسی پیشرفته با مردمانی هوشیار و مسئول که عزم خود را جزم کرده اند در پیوند مبارزاتی با مردم هم سرنوشت خود در  سراسر ایران و کل منطقه پروژه استبداد مذهبی جمهوری اسلامی ایران را با شکست و ناکامی روبرو کنند .

.

تهدیدات نظامی حکومت اسلامی در کردستان در عین حال پیامی است به مردم ستم دیده ایران ، به محرومان و رنجدیدگان در خوزستان و بلوچستان ، به کارگرانی که حقوقی چند بار زیر خط فقر دریافت می کنند،به توده هائی که از کم آبی و قطع شدن مکرر برق ، از مرگ عزیزان خود بدلیل بیماری کرونا جانشان به لب رسیده است که مواظب حرکات و فعالیتهای خود باشید! تحرک نیروهای نظامی در کردستان در عین حال به رخ کشیدن ماشین سرکوب حکومت است .

شکست و ناکامی حکومت اسلامی در کردستان ، به پیروزی و تقویت مبارزه علیه رژیم اسلامی  در ایران و در منطقه منجر خواهد شد و هرگونه پیشروی حکومت در کردستان ، سرکوب در داخل ایران و تروریسم و ارتجاع را در منطقه تقویت خواهد کرد .