حزب کمونیست ایران

بیماری کوید 19 و کارنامه دین فروشان

ویروس کرونا باعث مرگ بیش از پنج ملیون نفر در جهان شد . اینک به مدد علم و تحقیق  ملیونها دکتر ، پرستار و نیروی کاری که نظافت را امر روتین و شبانه روزی خود کرده بودند ، زندگی به تدریج در بسیاری از نقاط جهان به حالت عادی خود بر میگردد .

بیمارهای همه گیر و کشنده خطری جدی برای مردم جهان هستند و همه حکومت ها از کشورهای پیشرفته سرمایه داری تا عقب مانده نمی توانند تاثیر اینگونه بیماری‌ها را بر اجتماع ، اقتصاد ، اداره کشور و زندگی روزمره مردم نادیده بگیرند . مردم هم در چند سال گذشته بسیار آموختند و با چشم خود دیدند در کشوری چون ایران چگونه جان و زندگی مردم برای حاکمان فاسد و اسلامی هیچ ارزشی ندارد .

ویروس کرونا در عین حال  ضربه سنگینی بود بر نهادهای مذهبی و دستگاه دین .  در این دوره دیدیم که نزدیک به تمامی اماکن مذهبی در جهان که قرار بود شفا دهنده باشند خود تعطیل شدند .از واتیکان تا مکه ، از قم تا نجف، درب کلیساها ، کنست ها، مساجد ، معابد تخته شدند و مردم بجای چشم به آسمان و رهبران دینی دوختن ، به مراکز پزشکی و علمی امید یستند که بتوانند پاسخی برای ویروس کرونا پیدا کنند. دانشمندان و دانش امروز پاسخ و یا درمانی  برای هر پرسشی و برای هر ویروس و بلای طبیعی ندارند ، ولی بخش بزرگی از جمعیت جهان و حتی خود دین فروشان که نانشان از دکان دین و مذهب تامین می شود، میدانند که در هیچ کتاب مرجعمقدسدینی، هم پاسخی برای بلایای طبیعی وجود ندارد .اما تفاوت در اینجاست که دانش در جستجو را نمی بندد، پاسخ ها و راه حلهارا به نیروی موهوم و خیالی واگذار نمیکنند. با معضل پیش آمده در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی، در دانشگاهها و مراکز علمی دست و پنجه نرم می کند و روزی نیست که برای دهها پرشل و مشکل زندگی بشری پاسخ درست و راه حل واقعی پیدا نکند و این تلاش بدون وقفه ادامه دارد. نیروی کار و قدرت خلاقه بشر طبیعت و سرکشی های آنرا روز به روز بیشتر مهار می کند و به خدمت می گیرد. این روند دستگاه دین را علیرغم میلیاردها دلار که صرف تبلیغات آن می شود، روز بروز  ضعیف تر و شکننده تر می کند. علم و تبین علمی با مقبولیت و پذیرش عمومی بیشتری روبرو خواهد شد .علم یک گام به جلو برخواهد برداشت و دین و دستگاه دین دو گام به عقب خواهند رفت

رشد دانش و توان علمی که در خدمت بشر و محیط زیست باشد نه برای نابودی آن ،  از ملزومات رهائی واقعی انسان از اسارت استثمار انسان به دست انسان و از اسارت طبیت سرکش و بلایای آن خواهد بود. اما تا آن هنگام نیز اقدامات جدی می تواند و باید صورت بگیرد:

جداییدینازدولتوازآموزشوپرورش،قطعهرگونهکمکمالیدولتیبهدستگاهدین،آزادیدیندارییابیدینی،امکانبرابروآزادبرایحضورنهادهایعلمیدررسانههایخبریوسیاسیو .غیره می تواند لشکر مبلغین مذهبی را که نانشان در گرو جهل و تعصب است به عقب نشینی جدی ناچار نمایند . بیشتربن بودجه هر کشور صرف درمان و آموزش ، توسعه علم ، دانش و تحقیق ،  دفاع از محیط زیست ، پاکی و نظافت محیط زیست و محیط کار شود و دانشمندان و متخصصین حرف نهایی را در تصمیمات سلامت عمومی داشته باشند.. دستگاه دین و دین فروشان که تجارت میلیارد دلاری سالانه آنها صرف اشاعه خرافه و تحمیق مردم می شود باید نه تنها از هیچ کمک دولتی برخوردار نباشند ، بلکه باید مالیاتهای سنگینی را بپذیرند .

قهرمانان و نجات دهندگان مبارزه با ویروس کرونا پرستاران، پزشکان، و کارگران خدمات عمومی هستند ، نه مبلغین مذهبی یاوه گو و تئورسین ها و پادوهائی که در خدمت دکان دین فروشان قرار دارند .