حزب کمونیست ایران

زنگ های خطر برای جمهوری اسلامی در عراق نیز به صدا درآمده اند

بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین در عراق اکنون ۱۶ سال است که مناسبت اربعین یا چهلمین روز کشته شدن امام سوم شیعیان در کربلا به عرصه قدرت نمائی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. امسال نیز ستاد مرکزی اربعین به کمک نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در هماهنگی با دستگاههای تبلیغاتی حکومت تمام توان خود را برای بسیج هر چه بیشتر مردم جهت شرکت در راهپیمایی اربعین و این نمایش سیاسی بکار گرفتند. تشکیل ستادی به نام ستاد اربعین و نهادهای زیر مجموعه آن و اختصاص ده ها میلیون دلار بودجه برای آن و ایجاد استراحت ‌گاه‌ها و غذاخوری‌ های رایگان در مسیر راهپیمایان، راه اندازی ۹ بیمارستان سیار با تمام امکانات و اختصاص بیش از ۳۳۰ پزشک عمومی و ۷۳۵ متخصص در رشته های مختلف، آنهم در شرایطی که ابعاد فقر و فلاکت اقتصادی زندگی اقشار فرودست جامعه را به مرز غیر قابل تحملی رسانده است، همه و همه قرار است در خدمت اهداف داخلی و منطقه ای جمهوری اسلامی قرار گیرند. رژیم جمهوری اسلامی در راستای همین اهداف و بر بستر تشدید بحران سیاسی و جنگی در خاورمیانە طی سال های اخیر تلاش کردە است تا با دامن زدن به تفرقه مذهبی و با تکیە بر شیعە گری در کشورهای مختلف و حمایت و پشتیبانی همە جانبە از آنان، موقعیت سیاسی خود را در منازعات منطقه ای تقویت کند. در تعقیب این استراتژی، لبنان، سوریە، یمن، عراق و افغانستان بە بهانەهای مختلف به جولانگاە سپاە قدس سپاه پاسداران رژیم تبدیل شدەاند. در این میان عراق با توجه به تحولاتی که از سر گذرانده و کثرت شیعیان در آن برای رژیم از اهمیتی استراتژیک برخوردار بوده است.
رژیم جمهوری اسلامی همانطور که در شکل دادن به سازمان سیاسی-نظامی حزب الله لبنان در سال ۱۹۸۰ با هدف مقابله با نفوذ غرب و برقراری حکومت اسلامی در لبنان نقش تعیین کننده ای ایفا کرد، در عراق نیز با تأسیس گروههای سیاسی و نظامی شیعه عراقی و حمایت از آنها، مانند مجلس اعلای اسلامی عراق یا سپاه بدر، تلاش کرد تا امکانات و ملزومات دخالت های بعدی خود را در این کشور فراهم آورد. لشکرکشی آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین و دست بالا پیدا کردن شیعیان در حکومت، رژیم اسلامی ایران را در موقعیت بهتری برای تعقیب نقشه های خود قرار داد. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه مداخله گری های خود در عراق با سازماندهی میلیشیای نظامی حشد الشعبی حضور نظامی خود را نیز تأمین کرد. حشد الشعبی با تبدیل شدن به پیاده نظام عملیات هوایی آمریکا در جنگ بازپس گیری موصل از داعش و سپس با ایفای نقش در لشکرکشی به شهر کرکوک در اکتبر سال ۲۰۱۷ موقعیت خود را در ساختار قدرت سیاسی در عراق تقویت کرد. رژیم جمهوری اسلامی همچنین تحت هدایت سپاه قدس سپاه پاسداران و به کمک عوامل وابسته به خود سرمایه گذاری های کلانی در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین کرده و صدها هتل، مرکز تجاری و دسته جات مذهبی در شهرهای مذهبی عراق براه انداخته اند.
اما به رغم تمام این تلاش ها تحت تأثیر تحولات منطقه و روند رو به گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای در ایران زنگ های خطر برای جمهوری اسلامی در عراق نیز به صدا درآمده اند. حتی در میان مرجعیت مذهبی در حوزه نجف مخالفت با سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی و مداخله گری های سیاسی و نظامی آن در عراق شدت گرفته است. در میان احزاب و نیروهای سیاسی شیعه نیز تأکید بر هویت عراقی و ناسیونالیستی بیشتر از گذشته به گوش می رسد. مردم معترض و جان به لب رسیده عراق دو هفته پیش در بغداد، بصره، کربلا، عماره، نجف و چند شهر دیگر موج جدید اعتراضات خود را، علیه فساد و دزدی در دستگاه‌های دولتی و میلیشیای گروههای اسلامی، بیکاری گسترده و وضع نابسامان معیشتی آغاز کردند و با خواست سرنگونی رژیم مذهبی حاکم، خشم و اعتراض خود علیه ادامه وضع موجود را ابراز داشتند. مردم بپا خاسته عراق که از پیامدهای مداخله گری ها و سیاست های ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی در عراق و نقش آن در به قدرت رساندن احزاب و گروه های ارتجاع مذهبی و و تشکیل حشد شعبی آگاه هستند، این رژیم را یکی از مسببین اوضاع فلاکتباری می دانند که در عراق بوجود آمده است. در جریان این تظاهرات مردم عاصی و خشمگین با نیروهای امنیتی و حشد شعبی درگیر شدند، پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند، علیه گروههای وابسته به آن شعار سر دادند و در تعدادی از استانها دفاتر احزاب اسلامی را آتش زدند.

این تحولات در عراق و موج نارضایتی از مداخله گری جمهوری اسلامی خود یک مانع بزرگ برای رژیمی است کە بر تفرقه مذهبی و نیروی شیعە جهت تعقیب نقشه های راهبردی خود در منطقە، حساب باز کردە است. از این رو یکی از اهداف جمهوری اسلامی از سازماندهی راهپیمایی اربعین در روز شنبه ۲۷ مهر و هزینه هایی که صرف آن کرده ترمیم و لاپوشانی کردن موقعیت شکننده رژیم در عراق است.
یکی دیگر از اهداف رژیم این است که در مقابل مراسم حج که تحت کنترل عربستان سعودی این رقیب منطقه ای قرار دارد، مراسم اربعین را نمادی از قدرت شیعه و نشانی از نفوذ و قدرت خود در “جهان اسلام” معرفی کند. جمهوری اسلامی در همین راستا و برای پیگیری اهداف منطقه ای خود تلاش می کند که از طریق سپاه قدس و نفوذی که بر حشدالشعبی دارد، ابتکار عمل کنترل مراسم اربعین را دست گرفته و از این موقعیت در جهت اهداف سیاسی و نظامی خود در عراق و در منطقه بهره گیرد و از آن به عنوان پشتوانه ای برای تداوم فعالیت نظامی و سیاسی گروههای شیعه وابسته به خود در سراسر منطقه استفاده نماید.