حزب کمونیست ایران

لات ها و اراذل و اوباش متحد طبیعی جمهوری اسلامی ایران

از شهر سردشت در کردستان ایران خبر می رسد که اخیرا گروهی از افراد لات و اراذل و اوباش به ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران این شهر می پردازند. دستگاههای دولتی تا کنون هیچ عکس العملی در مقابل این دست درازیها انجام نداده اند. روز یکشنبه چهارم مهرماه جمعی از فعالان مدنی این شهر در اعتراض به سکوت رژیم در برابر این مسئله تجمع اعتراضی برپاکردند. در مقابل خداکرمی دادستان سردشت به معترضان هشدار داده بود با افرادی که «فضای عمومی و امنیت شهرستان را چه از طریق فضای مجازی و چه تجمعات غیرقانونی مشوش کنند» برخورد خواهد شد. در سالیان گذشته نیز گزارش‌هایی درباره تجاوز گروهی به زنان و دختران در برخی از شهرهای ایران منتشر شد اما مقامات رسمی با منتشرکنندگان آن گزارش‌ها برخورد کردند. از جمله در سال ۱۳۹۷ پس از انتشار اخباری درباره تجاوز به چند زن در شهرستان ایرانشهر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت عامل انتشار این خبر تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 پدیده لاتیگری و لمپنیسم در جامعه ایران به عنوان یک پارازیت اجتماعی دیر زمانی است که وجود دارد. اما آنچه امروز این پدیده را برجسته کرده ، رابطه طبیعی امروز حکومت اسلامی، آخوندها و دستگاه مذهب با لاتها و رابطه تاریخی و پیچیده ای است که این دو قشر طفیلی، انگلی و مفتخور با هم دارند .

در مقاطع مهم تاریخی و در تندپیچ های سیاسی نقش لات ها و لومپن ها برجسته تر شده است. به عنوان مثال در دوره انقلاب مشروطه، لاتها متحد مشروعه چیان بوده و شیخ فضل الله نوری از آنها علیه مشروطه خواهان استفاده می کرد. در دوره جنگ جهانی دوم در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران، لاتها متحد اصلی شاه ایران بوده و بازهم دستگاه روحانیت به رهبری آیت الله کاشانی، با لات های چون شعبان بی مخ و دارودسته اش متحدانه علیه دکتر محمد مصدق وارد میدان شدند. با روی کار آمدن حکومت اسلامی ایران، بسیاری از لاتهای دوره شاه توبه کرده و عملا به خدمت آخوندها در آمدند .

لاتها چون ابزار سرکوب از سوی حکومت اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته و در ناامن کردن جامعه، حمله به نیروهای چپ، مترقی، زنان، کودکان و نوجوانان نقش جدی دارند. در جریان خیزش های مردمی علیه رژیم اسلامی سازماندهی لات ها از سوی نیروهای امنیتی و نظامی اهمیت بیشتری یافته و حتی لاتها در زندان‌ها و علیه زندانیان سیاسی نقش جدی ایفا می کنند.

در سال ۱۳۵۹ و هنگام انقلاب باصطلاح فرهنگی، لمپن ها نقش اساسی در سرکوب دانشجویان داشتند و با قمه به تظاهرات سازمانهای سیاسی حمله میکردند. در سالهای بعد عناصر معروف به «لباس شخصی ها» و یا «انصار حزب الله» را عمدتا این افراد تشکیل می دادند. اسید پاشی به چهره زنان در اصفهان در مهرماه ۱۳۹۳ توسط این افراد که به استخدام امام جمعه این شهر در آمده بودند صورت گرفت. معمولا دستگاههای امنیتی ابتدا آنها را بازداشت می کنند. پرونده آنها را به جریان می اندازند و سپس به شرط آنکه برای انجام اینگونه اعمال به خدمت رژیم در بیایند، آنها را آزاد می کنند.

 یدالله بلدی یکی از محققین کرمانشاهی در عرصه نقش و جایگاه لات ها و لمپن ها در جامعه و بکارگیری این قشر لمپن از سوی حکومت های سلطنتی و اسلامی در ایران چنین می نویسد :

“ لات ها و لمپن ها هرچند دارای ویژگیهای مشترک هستند، اما هر کدام از آنها ویژگیهای خاص خود نیز برخوردارند، لاتها با القاب دیگری مانند جاهل، بزن بهادر،گردن کلفت و چاقوکش ، قمه کش نیز نامیده میشوند. این قشر در تولید اقتصادی نقشی ندارند و اکثریت آنان از راههای غیر قانونی کسب درآمد میکنند. لات ها معمولاً بیسواد یا کم سواد هستند. در اندامشان یا حتی صورتشان جای چاقو وجود دارد که آنرا مایه تفاخر و توانمندی خود میدانند . زندانی بودن جزو افتخارات آنهاست. برای خود القاب و نامهای عجیب و غیر معمول انتخاب می کنند. در مقابل حکومت سلطنتی و اسلامی زبون و ضعیف و آلت دست آنها بوده و در مقابل مردم، شرور و خشن هستند. پدیده لاتها و لمپن ها مانند هر پدیده دیگر جامعه معلول شرایط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم در جامعه است: برخی ازجوانان بیکارو فقیرونا آگاه که، دارای زمینه های شرارت وزورگویی هستند و برای تامین هزینه زندگی وکسب شهرت وارد، عرصه لاتها میشوند، لاتها دارای سلسله مراتبی هستند که متناسب است با میزان توانایی جسمی وتعداد دعواها ونترس بودن آنان در درگیریها وتعداد زندانی شدن، میزان خالکوبیها و داشتن جای چاقو دربدن دارد، لاتها معمولا ازراه فروش موادمخدر یا باجگیری. امرار معاش میکننددر مواردی ثروتمندان، لاتها را برای ماموریت های چون تهدید رقبا و دشمنان ، زهر چشم گرفتن از کسان خاص و حتی کار بازپس گیری قرض و بدیهی از مردم به کار می گیرند “

به دین ترتیب است که لاتها در ناامن کردن محلات شهری و تجاوز به زنان و جوانان پسر و دختر ، به فضای نرمال و امن جامعه لطمه زده و مردم را با مسایلی درگیر می کنند که امر مبارزه با رژیم را تضعیف می‌کند .مبارزه و مقاومت در مقابل لاتها و با هوشیاری و موقعیت شناسی این اراذل و اوباش را سر جای خود نشاندن، به تقویت مبارزه با رژیم اسلامی و به امن و سالم کردن بیشتر محیط زیست و کار مردم منجر می شود .چند قرن است آخوندها و دستگاه مذهب روابط خوب و متقابلی با لاتها دارند و هر دو قشر انگل از آن سود برده اند ، ولی آنچه امروز در کردستان شاهد آن هستیم بسیج و تقویت لاتها از سوی حکومت اسلامی است که باید هر دو قشر انگل اخوندها و لاتها پاسخ لازم را از سوی مردم مبارز کردستان دریافت کنند.