حزب کمونیست ایران

مسابقه ترور ترکیه و ایران در اقلیم کردستان

کمیته حمایت از خانواده جانباختگان حزب کارگران کردستان اعلام کرد که یاسین بولوت عضو(پ ک ک) که برای درمان بیماری به شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان رفته بود، بوسیله عوامل میت ترکیه  ترور شده است. کمتر از یک ماه قبل از آن موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان بوسیله جنایتکاران رژیم اسلامی در شهر اربیل ترور شده بود.

حکومت های ترکیه و ایران در اقلیم کردستان مداوما توپباران و موشک باران، بمباران هوایی،  ایجاد شبکه های جاسوسی و سازمان دادن جوخه های ترور، شناسایی فعالین اپوزیسیون و خرابکاری مشغول هستند.

ضعف و ناتوانی حکومت مرکزی عراق و حتی همسویی و اشتراک منافع حکومت شیعه بغداد با دولتهای ایران و ترکیه در زمینه سرکوب مبارزات مردم کردستان، تعدد مراکز قدرت در  اقلیم کردستان و اختلافات درونی آنها، تغییر سیاست امریکا در خاورمیانه و اخبار خروج نیروهای آمریکا از  عراق و سوریه ، همه اینها جمهوری اسلامی را هم وسوسه کرده است که در زمینه گسترش نفوذ خود در این منطقه از دولت ترکیه عقب نماند.

رژیم اسلامی ایران تحت پوشش تجارت و بازرگانی، فرستادن زائران شیعه، ارگان‌ها و افراد دیپلوماتیک، در سطح گسترده ای به صدور مواد مخدر، اعزام عناصر اطلاعاتی به فرستادن و سازمان دادن جوخه های ترور مخالفین حکومت ایران در کل عراق و در اقلیم کردستان مشغول است .

حکومت ترکیه علاوه بر تمامی کارهای حکومت اسلامی در عراق و اقلیم کردستان ، با توجه به داشتن تجهیزات جنگی برتر، به بمبارانهای گسترده هوایی و استفاده بدون توقف از «درون» یا هواپیمای بی سرنشین در کنار جاسوسی و عملیات خرابکارانه و تروریستی می پردازد.

حکومت ترکیه عملا بخشی از خاک اقلیم کردستان را اشغال کرده و دهها پادگان و مرکز نظامی و جاسوسی در آن ایجاد کرده است. دولت ترکیه  تحت پوشش تجارت و یا با استفاده از امکانات احزاب اقلیت ترکمن در اقلیم کردستان و از طریق فشار سیاسی و اقتصادی بر احزاب حاکم در اقلیم  پیگیرانه به ترور و خرابکاری در اقلیم کردستان و در کردستان در سوریه می پردازد .

سیاست امریکا در بخش‌هایی از خاورمیانه که با خروج مفتضحانه ارتش امریکا از افغانستان و تحویل قدرت و تجهیزات پیشرفته نظامی به طالبان، همزمان خروج نظامی امریکا از سوریه و عراق، عملا چراغ سبزی است به حکومت‌های ترکیه و ایران در عراق و اقلیم کردستان که  اشغال نظامی و تجاوزات هوایی و زمینی را در اقلیم کردستان را افزایش دهند .

دو دولت ایران و ترکیه اگر بر سر سرکوب مبارزات مردم کردستان و محدود کردن دامنه اقتدار حکومت اقلیم کردستان اشتراک منافع دارند، در زمینه های بسیاری هم رقیب همدیگر هستند. رقابت بر سر تسخیر بازار عراق، رقابت بر سر مشارکت در پروژه های بازسازی عراق، تجهیز و تقویت گروههای  حشد شعبی از سوی رژیم ایران تقویت أحزاب ترکمن و جهادی های سنی از جانب دولت ترکیه از جمله عرصه های دیگر رقابت این دو دولت در عراق هستند.

پراکندگی، خصومت و نداشتن برنامه ای مشترک از سوی احزاب حاکم در اقلیم کردستان و عدم هماهنگی بین احزاب کرد اپوزیسیون در ایران و ترکیه عملا به تشویق بیشتر و در مواردی موفقیت عملیات تروریستی حکومت‌های ترکیه و ایران در خاک اقلیم کردستان منجر شده است .

دولتهای ایران و ترکیه در زمره حکومت های هستند که ترور را سازمان داده و حتی در خارج از محدوده جغرافیایی خود انرا عملی می سازند . قدرتها و سازمانهای جهانی که شاهد ترورهای حکومتهای ترکیه و ایران در اقلیم کردستان هستند با سکوت خود در مقابل این ترورها همسویی خود با ترور دولتی نشان می دهند.

ترور حکومتی در اقلیم کردستان می تواند به ترور در همه مناطق دیگر هم کشیده شود و دفاع از مردم کردستان در مقابل این ترورهای سیاسی ، دفاع از حق حیات و دفاع از آزادی و تحزب سیاسی است .

لازم است مردم شریف و مبارز کردستان ، فعالین حقوق بشر ، روزنامه نگاران و نویسندگان ، زنان و دانشجویان ، هنرمندان و سازمانهای چپ و کارگری این ترورهای سیاسی در اقلیم کردستان توسط حکومت‌های تروریستی ترکیه و ایران محکوم نمایند.

نباید اجازه داد دفاع از مردم کردستان محدود به خود مردم کردستان باشد ، کما انکه مردم شریف کرد پشتیبان جدی و مصمم تمامی حرکت‌ها و مبارزات ازادیخواهانه و عدالت خواهانه در سطح منطقه هستند .

حکومت‌های ترکیه و ایران امروز در اقلیم کردستان ترور سیاسی می کنند ، لشکرکشی  و بمباران می کنند و اگر با مخالفت جدی و قوی آزادیخواهان خارج از کردستان روبرو نشوند، فردا نوبت مردمان و مناطق دیگر منطقه خواهد رسید.

پیروزی علیه استبداد و ارتجاع در منطقه که بخشا توسط دو حکومت ترکیه و جمهوری اسلامی ایران نمایندگی می شوند ، در گرو در هم شکستن ماشین ترور حاکمان جنایتکار ایران و ترکیه است .