حزب کمونیست ایران

واکسن همگانی و رایگان، خواست فوری و عمومی

هرروز که میگذرد ناتوانی رژیم در مقابله با شیوع ویروس کووید – 19 آشکارتر میگردد.آنچه که رژیم در مقابله با این بحران ،مهار و پیآمدهای آن انجام داده است، چیزی جز پنهانکاری، دروغگوئی و تناقض گوئی بیش نبوده است. نتایج حاصل از این سیاست جان باختن بیش از پنجاه ودو هزار نفر و ابتلاء بیش ازیک میلیون دویست هزار نفر طبق آمار های رسمی بوده است. البته تبعات ناشی از ویروس کرونا بسیار گسترده تر از این »آمارهای هولناک و درد آور است. اعضاء شورایعالی و رؤسای هیأت مدیره های نظام پرستاری سراسر ایران در نامه ای به حسن روحانی اعلام کردند که پنجاه هزار پرستار با ابتلاء به کرونااز سیستم درمانی کشور خارج شده وبه قرنطینه رفته اند ، هشت هزار نفراز خدمت منفک شده اند و فقط در آبان ماه سی پرستار در سرتاسر ایران بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست داده اند و شمار پرستاران جان باخته بر اثر کرونا به هشتاد وچهار نفر رسیده است. البته اینها از نتایج بلاواسطه ویروس کرونا در حوزه سلامت و بهداشت مردمان این جامعه است. عدم دسترسی به ماسک و افزایش قیمت آن ، هزینه بالای آزمایش کرونا بطوریکه طبق گفته مقامات دولتی از جمعیت هشتاد و دو میلیون نفری ایران، فقط شش میلیون نفر تا کنون آزمایش شده اند، خود حکایت دیگری است. اما میدانیم که تبعات ناشی از ویروس کرونا فقط در همین محدوده باقی نمانده است. میلیونها تن از مزد بگیران از کار بیکار شده اند. تمام وعده و وعیدهای دولت روحانی در مورد پرداخت سه ماه حق بیمه بیکاری فارغ از اینکه تنها شامل آنانی میگردید که حق بیمه پرداخت کرده بودند. و جار وجنجالهای تبلیغاتی برای وام یک میلیون تومانی در حالیکه افزایش لحظه به لحظه نرخ تورم و سقوط چهل ونه درصدی ارزش پول، افزایش سرسام آور قیمت کالاها را به همراه داشته، چیزی جز بیان فریبکاری این رژیم نبود.  اکنون صحبت از سبد معیشت دوازده میلیون تومان برای هر خانواده میشود. در این میان البته معلوم نبود که سرنوشت کارگران روز مزد ، صدها هزار کارگر ساختمانی ، سرنوشت میلیونها انسانی که در اقتصاد غیر رسمی اشتغال داشته واز امروز به فردا بیکار گشتند، چه خواهد شد.

در این میان اما داستان پنهانکاری، دروغگوئی و تناقض گوئی رژیم خود حکایت دیگری است. از پنهان کردن شیوع ویروس در ماههای بهمن واسفند سال گذشته برای اینکه در سالگرد سرکوب انقلاب مردم بیشرمانه جشن وپایکوبی کنند. از اینکه مردم را به حضور در گورهای امام زاده هایشان فراخواندند که خود مهمترین مراکز شیوع ویروس بودند . از اینکه با آب وتاب نمایش اختراع دستگاه ویروس یاب سپاه پاسداران را در مدیاهایشان به تصویر کشیدند و البته زمان زیادی لازم نبود که همه این فریبکاریها رنگ ببازند ومردم یکبار دیگر دیدندکهچه درجه از بیشرمی لازم است که در دل جان باختن و ابتلاء میلیونی مردم به کرونا، سران رژیم به سراغ چنین ترفندها و ریا کاریها میروند. ومردم اما در همین فاصله دیدندکه رژیم چه بیرحمانه دستگاه سرکوبگرش را به سراغ کارگران ، نویسندگان، زنان ، بازنشستگان، دانشجویان و فعالین اجتماعی ومدنی گسیل داشت. این بار نیروهای سرکوبگر با در دست داشتن مسئولیت ستاد مبارزه با کرونا باید خیابانها و میادین شهر ها را قرق میکردند تا آبان دیگری آفریده نشود.

اکنون در شرایطی که مسئله تولید واکسن کرونا به یکی از مهمترین اخبار مدیای جهانی تبدیل شده، یکبار دیگر میدان برای ریاکاری وتناقض گوئی رژیم باز شده است. همه میدانیم که قدرتمندترین دولتهای سرمایه داری از ماها پیش میلیونها دلار به کمپانیهای داروئی تزریق کردند تا شتاب فزاینده ای برای تولید واکسن بوجود آورده و میدان را به رقیبان خود وانگذارند. دهها کمپانی داروسازی تمام تجارب و امکانات خود را برای تهیه این واکسن بکار گرفتند. در پروسه تولید آن دهها هزار نفر در کشورهای مختلف دنیا مورد آزمایش این واکسن قرار گرفتند و بالاخره در روزهای قبل دستکم سه واکسن ساخت کشورهای آمریکا و اروپا و دو واکسن ساخت روسیه و چین به بازار عرضه شدند و درست در این شرایط رژیمی که عدم توانائی خود را در مورد تهیه ماسک وتست کرونا به آشکارترین شکلی نشان داده بود، این بار هم به تناقض گوئی روی آورد. روحانی گفت به وزیر بهداشت دستور خرید واکسن را داده است  و واکسیناسیون افرادی که طیف پر خطر هستند به زودی آغاز میشود. رئیس بانک مرکزی اما مدعی شد که ایران به خاطر تحریم ها برای خرید واکسن از کنسرسیوم ” کواکس ” دچار مشکل شده است. کنسرسیوم اما اعلام کردکه فروش اقلام بشردوستانه از جمله دارو و تجهیزات بهداشتی مشمول تحریم های آمریکا نمیشود. البته وزیر بهداشت در اوایل مهرماه اعلام کرده بود که برای تهیه واکسن در قالب ” کواکس ” قراردادی امضاء کرده است. همزمان  رئیس انجمن مراقبتهای ویژه گفت ” تمام کشورها خرید و رزرو واردات واکسن را اطلاع رسانی میکنند و کشور و شرکت مقابل هم که سفارشاتی دریافت کرده ، مبدأ و میزان سفارشات را در رسانه ها مطرح میکند. بنابراین ایران اگر سفارشی برای خرید واکسن داده بود ، اعلام میشد و چطور است که ایران در هیچ لیستی از سفارشات هیچ کشوری قرار ندارد. در بحبوحه این تناقض گوئیها عضو کمیته علمی ستاد ملی وپژوهشگر ارشد پروژه ساخت ” واکسن ایرانی کرونا ” هفته پیش اعلام کرد که این واکسن آغاز آزمایش های انسانی رادریافت کرده ودر صورت موفقیت آمیز بودن این مرحله، تولید آن تیرماه آغاز خواهد شد.” وبالاخره با توجه به مجموعه تناقض گوئیها ، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا آب پاکی روی دست همه ریخته و گفت ایران هواپیما وامکانات حمل ونقل لازم مرتبط با واکسن ” فایزر/بیونتک ” محصول مشترک آمریکا وآلمان را نداشته وبه کنسرسیوم ” کواکس ” اعلام کرده است که این واکسن را نمیخواهد. واقعیت این است که همه این تناقض گوئیها و ادعاها مبنی بر تولید واکس کرونا در شرایطی که هیچگونه منبعی برای این امر در بودجه سال آینده در نظر گرفته نشده تنها نشان این امر است که رژیم آگاهانه میلیونها تن از مردم را به قربانگاه کرونا میفرستد.در مقابل این سیایت جنایتکارانه باید جنبشی همگانی علیه رژیم را سازمان داد. هدف این جنبش باید موظف کردن دولت به تهیه واکسن همگانی ورایگان و تأمین زندگی ومعیشتمیلیونها تن از مردم که ناشی ازسیاستهای رژیم به قعر جامعه پرتاب شده اند، باشد. اگر رژیم میتواند یکصد وشصت ویک هزار و صدو پنجاه وپنج میلیارد و ششصد میلیون تومان بودجه برای نهادهای نظامی و امنیتی در نظر بگیرد، هیچ دلیلی وجود ندارد که بودجه لازم را برای تهیه واکسن همگانی ورایگان وجود نداشته باشد. این بودجه را باید از حلقوم رژِیم بیرون کشید.