حزب کمونیست ایران


گسترش بحران‌های اقتصادی و دغدغه حاکمان اسلامی

به گزارش اقتصادآنلاین سیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در پاسخ به خبرنگاران گفته است: «روسری‌ها پایین‌تر رفته و موها بیرون آمده، آن آرایش‌های تند و گاهی لباس‌ها و شلوارهای خاصی که پوشیده می‌شود و گاهی مواقع هم پوشیده نمی‌شود، ضرر و لطمه زیادی برای جامعه دارد و نباید ما برای آنها اشک بریزیم.» او با بیان این که از نظر شرعی، یک حکومت دینی نمی‌تواند این مقدار بی‌بند و باری را تحمل کند، می گوید: «اگر مراعات نکردن حجاب به حدی رسید، که در بعضی مواقع رسیده استنیروی انتظامی باید ورود پیدا کند.» معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز در همین رابطه گفته است: « بی حجاب هم مانند دزد مجرم است، باید دست گشت ارشاد را بوسید که با بی حجاب ها برخورد می کند.»
بحران اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سراپای کشور را در بر گرفته است. اما مشغله رژیم ناتوان از حل و یا حتی تخفیف این بحرانبرداشتن روسری ها و آشکار شدن موی سر و یا شلوار زنان است . بیکاری ، گرانی ، کمبود دارو ، کم آبی و بی آبی ، اعتیاد و خشونت ، فساد نجومی و نهادینه شده چنان ابعادی گرفته که زندگی عادی را بر ملیونها نفر از جمعیت ایران تنگ کرده است. اما خیل وسیع حاکمان در خاکریز اول نظام به جنگی وحشیانه علیه زنان مشغول هستند .
روزی نیست در گوشه و کنار شهرها ، در جاده ها ، در مراکز تفریحی و در محیط کار ، در کنار دریاها و در پارکها ، در قطارها و اتوبوس‌ها، اخوندها ، فالانژهای مذهبی ، ماموران گشت ارشاد با زنان درگیر نشوند . اگر مردم نان و کار ندارند ، اگر سفره هایشان خالی است اگر حتی از هوای سالم و آب خوردن محروم هستند، اینها جایی در مشغله اخوندها و حاکمان رژیم اسلامی ندارند .
زنان بسیاری در زندان هستند ، برای آنها پرونده سازی شده و به زور شکنجه به اعترافات اجباری کشیده می شوند . این دشمنی کور حکومت اسلامی با زنان تنها از عقاید و جهان بینی ارتجاعی و قرون وسطایی آنها ناشی نمی شود . زنان نک پیکان مبارزه و مقاومت مردم علیه بربریت اسلامی هستند . سران رژیم می دانند موفق شدن زنان به کنار گذاشتن و به شکست کشاندن قوانین اسلامی در مورد زنان ، آغازی برای فتح دیگر سنگرها علیه رژیم اسلامی است .
امامان جمعه ، دستگاه و نهادهای مذهبی ، از خامنه ای تا اخوند دور ترین روستاها از تهاجم فرهنگی ، از به حاشیه رفتن قوانین شرعی سخن میگویند . رژیم اسلامی در این سرکوب سازمان یافته علیه زنان منحصرا به دستگاهای تبلیغاتی و سرکوب متکی نیست، بلکه همزمان فرهنگ و آداب و رسوم ارتجاعی رایج در جامعه ، از جمله جهل و تعصبات بخش عقب افتاده مردها تحت نام غیرت و شرف را هم فریبکارانه به کار می گیرد.رژیم برای پیشبرد اهداف ارتجاعی خود تلاش می کند پدران ، برادران و همسران را به بهانه غیرت مردانه و اسلامی در مقابل زنان قرار بدهند .
حمایت فعال مردان از مبارزه زنان علیه قوانین عقب افتاده و تحمیلی اسلامی کل مبارزه علیه حکومت اسلامی را در موقعیت و تناسب قوای بهتری قرار می‌دهد . اجازه ندهیم مزدوران گشت ارشاد ، آخوندهای مرتجع و فاسد ، فالانژهای مذهبی مزاحم زنان شده و یا آنها را به درون ماشین گشت ارشاد و یا مراکز پلیس ببرند .زنان جسور و آزادیخواه که مخالف تبعیض جنسیتی هستند راه را برای مبارزه علیه تبعیض و نابرابری ها ، برای رسیدن به عدالت و برابری اجتماعی هموارتر خواهند کرد .