حزب کمونیست ایران

این تبهکاری سران رژیم را نباید بی جواب گذاشت !

در حالیکه در تعدادی از کشورهای جهان واکسیناسیون علیه ویروس کرونا آغاز شده است، اعلام ممنوعیت ورود واکسن های موجود به کشور، خشم میلیونها تن از مردم را برانگیخت. در شرایطی که مردم همه روزه در اندوه از دست دادن عزیزانشان هستند و در شرایطی که گسترش ویروس کرونا و تبعات آن تمام حوزه های اجتماعی را در چنگال خود گرفته و تصاویر و آمار مرگ و میرها و مبتلایان در همه جا انعکاس مییابند، فتوای خامنه ای امری به غیر از به قربانگاه بردن مردمان این جامعه نبوده و ادامه همان سیاست تبهکارانۀ رژیم از زمان شیوع ویروس کروناست.اکنون یکبار دیگر تصاویر اسفند ماه سال گذشته در اذهان عمومی ظاهر میشود.مردم فراموش نمی کنند که چگونه ویروس کرونا از به اصطلاح مقدسترین شهرهای رژیم چنگال خود را به گلوی مردم فشرد و همزمان در میان بهت و حیرت عمومی، سران رژیم سیاست پنهانکاری را در پیش گرفته و متحجرترینشان اینبار درجامه به اصطلاح  طبیبان اسلامی ظاهر شده و مردم را به پناه بردن به اماکن مقدسِ رژِیم فرا خواندند. اگر در آن زمان سران رژیم با وقاحت بی نظیری در مقابل دوربین ها ظاهر شده و مدعی گردیدند که راه حل آنان”موفق ترین تجربۀ کشورهای جهان در دورۀ شیوع کرونا” بوده است و همه این لاف و گزافها را در شرایطی در بوق می دمیدند که مردم شاهد بودند که چگونه کرونا در اینجا هم مثل همه جای دنیا به سراغ آسیب پذیرترین اقشار جامعه میرفت. مردم میدیدند که مبتلایان به ویروس کرونا در مقابل درب بیمارستانها از پای افتاده و نقش زمین میشدند و حتی در بسیاری از موارد حتی فرصت خاکسپاری نزدیکترین عزیزانشان را نیافتند.

در همین نه ماه گذشته مردم دیدند که چگونه میلیونها نفر که لقمه نانی در قبال فروش آخرین ذخیرۀ نیروی کارشان به دست میآوردند، دریک چشم بهمزدنی بیکار گشته و به حال خود رها شدند و درست در دل همین شرایط،  تورمآنچنان بیداد میکرد که گماشتگان رژیم در شورایعالی کار مجبور به اقرار شدند که سبد هزینۀ خانواده ها به بالای شش میلیون تومان رسیده است. فارغ از اینکه تشکلهای مستقل کارگری به درستی و ناشی از تجربۀ مستقیم و هر روزۀ خود خط فقر را ده میلیون تومان اعلام کردند. مردم از زبان سخنگوی همان دولتی که مدعی به اصطلاح موفق ترین تجربه کشورهای جهان بود شنیدند که بیش از سه میلیون شاغل رسمی و چهار میلیون شاغل غیر رسمی در معرض کاهش دستمزد قرار گرفته اند و فعالیت بیش از یک میلیون و پانصد هزار کارگاه متوقف شده است.

آمارهای رسمی میگویند که تاکنون یک ونیم میلیون نفر مبتلا گشته و پنجاه وشش هزار نفر جان خود را ازدست داده اند و اکنون درحالیکه در تمام جهان میلیاردها نفر در انتظار واکسینه شدن هستند ومهمترین مسئله برای اکثر کشورهای جهان سرعت بخشیدن جهت پایان دادن به گسترش این ویروس است تا قبل از اینکه جهش های جدیدی در ویروس انجام گیرد، گسترش آنرا به نقطه پایانی رسانده ومانعی برای چرخه بازتولید جهشهای جدید بوجود بیاورند و در حالیکه همۀ امیدها به واکسن های تولید شده دوخته شده است، یکبار دیگر خامنه ای با صدور فتوایش ساکنین این کشور را به قربانگاه میفرستد.اگر او در آغاز شیوع کرونا سخن از “جنگ بیولوژیکی” دشمن به میان آورده بود، اینبارمریدان ذوب شده در ولایت او از تاریکخانه مالیخولیائی خویش بیرون آمده وبیان داشتند که “این واکسن ها مخصوص ایران است که مردم را اخته کنند ومبتلا به سرطان نمایند” وبدین گونه اگر درآغاز شیوع ویروس به پنهانکاری وتحویل دادن دروغ به مردم پناه بردند این بار در لباس فتوا جنایات تبهکارانه خود را به پیش میبرند.

در چهارم دیماه رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که دویست میلیون دلار ارز برای پرداخت به”کواکس” اختصاص یافته و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.چند روز بعدتر سخنگوی ستاد مقابله با کرونا مدعی شد که پنجاه ودو میلیون دلار برای خرید واکسن “کواکس” پرداخت شده که با این مبلغ برای هشت میلیون وچهارصد هزار نفر واکسن خریداری شده است. وزارت بهداشت رژیم هم اعلام کرد که واکسنی خریداری میشود کهمورد تأئید سازمان بهداشت جهانی بوده و در کشور تولید کننده استفاده از آن آغاز شده باشد و میدانیم که همه این شرط وشروطها در مورد واکسن های مورد استفاده صدق میکردند.  فتوای خامنه ای اما نقطۀ پایانی بر همه این ادعاها گذاشته وپس از سخنان وی سازمان حلال احمر که پیشتر گفته بود که برای خرید واکسن ساخت شرکت “فایزر – بیون تک” محصول مشترک آمریکا وآلمان اقدام کرده، اعلام نمود که واردات این واکسن را متوقف میکند. وسپس مریدان خامنه ای یکی پس از دیگری در مقابل دوربین ها ظاهر شده ویاوه های او را “پدرانه” و “منطقی” خواندند.

تصمیم خامنه ای موج گسترده ای از اعتراضات عمومی مردم در مدیاهای مجازی و انتشار اطلاعیهو بیانیه هائی از جانب تشکلهای مستقل کارگری، بازنشستگان وفرهنگیان را به همراه آورد. سندیکای شرکت واحد با اعلام این که”واکسیناسیون کرونا باید فوری و رایگان برای همه افراد کشور انجام شود” بیان داشت که “چند ماه پیش از کرونا تورم افزایش شدیدی داشت و طبقه کارگر حدود هفتاد درصد قدرت خریدش را از دست داد و با شیوع کرونا به رغم اینکه بخشی از طبقه کار گر بیکارشد ودرآمد بخش وسیعتری از طبقه کارگر کاسته شد واما تورم سیر صعودی داشته است و هیچ رمقی برای طبقه کارگر نمانده که در انتظار واکسن ساخت کشور بماند که هنوز میزان تأثیرش و زمانئ تولیدش مشخص نیست”.

“انجمن صنفی بازنشستگان کشوری” در بیانیۀ خود نوشتند که “ما بازنشستگان به حکومت میگوئیم که فقط میخواهیم زنده بمانیم. شما وظیفهذاتی وقانونی خود را اجراء کنید. فکر نمیکنیم این مطالبه زیادی باشد” .

“کانون صنفی فرهنگیان قزوین” نوشتند “یک سال پس از همه گیری بیماری مرموز کرونا در سراسر جهان، سهم ایران نیز پنج میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل و تعطیلی دها شغل، بیکاری و فقر گسترده  و کودکانی که درحسرت گوشی هوشمند برای آموزش طناب دار را برگزیدند. خود تحریمی داروئی برای مردمی که در زیرشدیدترین فشار اقتصادی به سر میبرند پیامدی جز اشغال قبرستانها ندارد”.

واقعیت این است که این رژیم در طول بیش از چهار دهه از حاکمیتش این جامعه را به پرتگاه نیستی  کشانده وکارنامه ای خونین ازکشت وکشتارو جنایات را داراست . فتوای خامنه ای ادامه همین سلسله جنایات است. تنها با اعتراض میلیونی گسترده میتوانیم بختک این رژیم را از روی سر مردم برداریم. ایجاد جنبش برای واکسیناسیون رایگان با استاندادهای بهداشت جهانی برای کلیه ساکنین ایران” وظیفه مرکزی در لحظه کنونی است.