حزب کمونیست ایران

جمهوری اسلامی و فروش اعضای بدن

با قدم زدنی در تعدادی از خیابانها و بویژە در مجاورت بیمارستانها و مراکز پزشکی بە اطلاعیه ها و دست نوشته های بسیاری برای فروش اعضا بدن برخورد میکنیم.

فقر و تنگدستی ، فقدان بیمه های اجتماعی، مشکلات متعدد خانوادگی ناشی از معضلات مالی و اجتماعی ، متاسفانه عده ای از مردم را در ایران  ناچار به فروش اعضاء بدن کرده است. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی جزو معدود کشورهای جهان است که در آن بخشی از محرومین برای بقای حود و اعضای خانواده‌اشان ناچار به فروش اعضاء بدن می شوند.

شبکه دلالان ،واسطه های مراکز درمانی ، بخشی از جامعه پزشکی که جز پول و ثروت به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند در تجارت ننگین و ناانسانی فروش اعضاء بدن درگیر هستند .

معمولاً یکی از اعضای خانواده که نان‌آور هم می باشد، برای پیدا کردن کار ، هزینه درمان ، تامین خوراک و کرایه خانه به هر دری میزند . هرچه را در بساط دارند از قالی و یخچال تا تلویزیون ، از جواهرات مراسم ازدواج تا دوچرخه و غیره را بفروش میرسانند. از بقال و سوپرماکت سر کوچه تا دوست و آشنا قرض میکنند . وقتی چیزی برای فروش نماند و امکان گرفتن قرض هم ته کشید  ، فکرها و نقشه های ناگزیر از سر ناامیدی و استیصال سر می رسند .

دزدی ، تن فروشی ، اعتیاد ، خودکشی و بالاخره فروش اعضا بدن. ثروتمندان ، بیمارانی که امکان خرید اعضا بدن را دارند ، با دلالان و شبکه پزشکان فاسد در کمین هستند . نرخ هر عضو بدن به میزان اهمیت آن در حیات انسان و برای هر سن و جنسیتی تعیین شده است . قرار و مدار بسته می شود . روز عمل تعیین میگردد . اقدامات قانونی و اداری انجام میگیرد.

حکومت اسلامی که خود باعث این تجارت ننگین است در جریان بوده و بعضی از مقامات و مسئولین رژیم در سود ناشی از تجارت اعضا بدن شریک هستند .

مقامات حکومتی ، آخوندهای حاکم ، فرماندهان جنایتکار نظامی ، نمایندگان مجلس اسلامی و آقازاده‌های دزد و فاسدشان که بر ثروت و قدرت این کشور تکیه زده اند، مسبب این فقر و فلاکت هستند. در کشوری که بر دریایی از نفت و گاز نشسته است، شهروندانش به دلیل تهیدستی ناچار می شوند پاره هائی حیاتی از وجود خود را هم در معرض فروش بگذارند. اینک دیگر فروش کلیه و چشم ، چاره ساز نیست و اینجا و آنجا آگهی فروش قلب نیز بر در و دیوار نقش بسته است . خرید اعضاء بدن از فقرا و محرومین یک تجارت جنایتکارانه است. فساد حتی تعدادی از پزشکان را به قصابهای که بدن انسان را برای بدست آوردن پول مثله می کنند تبدیل کرده است. این گونه پزشکان شبکه های دلالان و واسطه های فروش بدن انسان خاص خود را دارند. جمهوری اسلامی و شبکه پزشکی فاسد و سود گجو مسبب این وضعیت ناانسانی و خشونت بار هستند.

نظام سرمایه داری ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی یکی از ناانسانی ترین اشکال نظام سرمایه داری است. بقای این رژیم  هر روز شمار بیشتری از مردم رابه ورطه فلاکت خواهد کشاند و به فجایع انسانی بیشتری منجر خواهد شد.