حزب کمونیست ایران

حکومت اسلامی و  راه کار های مضحک برای حل بحران‌های موجود در جامعه

آخوند “حمید نیکزاد”، مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش، از طرح آشنایی معلمان با روش‌های تدریس در حوزه‌های علمیه خبر داده است!

آخوند نیکزاد گفته است که براساس این طرح، معلمان و به‌ویژه «نو معلمان» می توانند از روش‌های تدریس و پژوهش‌های حوزه‌های علمیه برخوردار شوند.او اضافه کرد که در این طرح، معلمان از مدرسان حوزه‌های دینی بهره‌مند خواهند شد.

حکومت اسلامی و حاکمان فاسد و مرتجع آن قادر به درک بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی موجود در جامعه نیستند. بحران‌هایی که خود آنها در بوجود آوردن و تعمیق و گسترش آن نقش اساسی و تعیین کننده داشته و دارند.

امروز وجود بحران های مختلف، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی در جوامع تحت حاکمیت دولتهای سرمایه داری عملاَ به بخشی از موجودیت آنها تبدیل شده است. اما هیئت حاکمه آنها برای حل و کنترل بحران‌ها به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقی، نهادهای اجتماعی و سیاسی، نظر سنجی ها و مشاورت با مردم می پردازند تا از  رشد و تعمیق بحران جلوگیری کرده و بحران‌ها را از بحرانی به بحرانی دیگر کنترل نموده و در واقع آنرا مدیریت کنند.

اما روشها در جمهوری اسلامی به گونه ای دیگر است. جمهوری اسلامی در گام اول، وجود بحران‌ها را کتمان و انکار می‌کند. کسان و بخش‌هایی را که از بحران سخن می گویند را عامل خارجی معرفی کرده و سپس آنها را دستگیر، شکنجه، بعضاَ اعدام و یا ناچار به مهاجرت از کشور می نمایند .

حکومت اسلامی  شاید یکی از عقب افتاده ترین و مرتجع ترین  قدرتهای سیاسی  در جهان است که برای حل بحران‌های موجود در جامعه در عرصه داخلی و خارجی راهکارهای عقب افتاده، نامربوط و قلدرانه در پیش می گیرد . این رژیم  بجای حل مسئله، کل مسئله را نادیده می گیرد و به حذف صورت مسئله می پردازد.

مردم از حکومت مذهبی ناراضی هستند، خواهان جدایی دین از دولت بوده و به دخالت و فساد روحانیون معترض هستند. دانشجویان، دانش آموزان و فرهنگیان علیه حکومت اعتراض می کنند، اما سران حکومت راه حل پیشنهادی را حضور و دخالت بیشتر آخوندها و حوزه های مذهبی در آموزش و پرورش می دانند.

آیت‌الله محمد‌علی تسخیری  رئیس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و از مشاوران خامنه ای در زمینه بحران محیط زیست گفته است: « امروز بشر دریافته‌ است که‌ بحران‌ محیط‌ زیست‌ را تنها با دین‌ و اعتقاد دینی‌ می‌تواند حل‌ کند و آن‌ هم‌ ادیان الهی»!

در دوره اوج بحران کرونا سپاه پاسداران در حضور فرماندهان بالی این سپاه از دستگاه عجیب و غریبی رونمائی کرد که گویا از فاصله صد متری ویروس کرونا را شناسائی می کند و روشهای احمقانه دیگری که جان عده زیادی را گرفت. در مورد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی نمونه های از این دست فراوانند.

این حکومت فاسد و جنایتکار متعلق به جهان امروز نیست و تنها با زور و جنایت بر اریکه قدرت تکیه  داده است. جنبش زن . زندگی . آزادی در چهار ماه گذشته نشان داد که چرا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و حل  جدی و عملی بحران‌های موجود در جامعه  هستند .