حزب کمونیست ایران

دفاع از دفاع ناپذیر

حکومت اسلامی  مزدوران خود را تحت نام لشکر سایبری به دنیای اینترنت و فضای مجازی کشانده است و به خرابکاری ، جمع آوری اطلاعات از کاربران اینترنتی ، پخش دروغ و تحریف رویدادها ، فضا سازی علیه مخالفین سرشناس  ، هک کردن و سرقت اطلاعات در ارتباط با حکومت ها و سیاستمداران ،به دزدی و جمع آوری اطلاعات علمی از مراکز آموزشی و تحقیقی و بسیاری فعالیتهای غیر قانونی و خرابکارانه دیگر می پردازد .

گسیل مزدوران و سخنگویان حکومت اسلامی به کلاب هاوس ، تویتر ، فیسبوک و دیگر پلاتفرم های اجتماعی ناشی از این واقعیت است که رژیم خود نیز پی برده است  که رسانه های حکومت اسلامی هیچگونه اعتباری ندارند و مردم بیش از پیش به رسانه های خارج کشوری و به رسانه های اجتماعی روی آورده اند .

حکومت اسلامی که رسانه های مستقل را یک پس از دیگری بست ، روزنامه نگاران را بیکار ، زندانی و یا ناچار به مهاجرت کرد و تلاش کرد به دستور بازجو – قاضی های چون مرتضوی جامعه ایران را به زور سرکوب و استبداد یک صدایی و آن هم به روایت یک جناح از حکومت اسلامی تبدیل نماید ، در پروژه ارتجاعی خود شکست خورده است .

برای مدتی وابستگان حکومت اسلامی تحت عناوین تحلیلگر ، کارشناس ، استاد دانشگاه، روشنفکران دینی، تلاش کردند آنچه را که مردم از رژیم اسلامی نمی پذیرند با دروغ و شیادی در رسانه های خارج کشور مطرح نمایند. این شگرد خیلی زود آشکار شد  و بسیاری از عوامل آنها  منزوی و رسوا شدند . رسانه های حکومتی با صرف هزینه کلان و به کار گیری هزاران مزدبگیر ، بیننده و خواننده ندارند . اقشار شهری ، کارگران؛ زنان ، اقلیت های ملی و مذهبی ، جوانان ، تحصیل کرده ها و متخصصین با بیزاری و نفرت به رسانه های حکومتی می نگرند.

اینک که رسانه های بسیاری در خارج کشور و در شبکه های اجتماعی فعال هستند و ملیونها بیننده ، شنونده و خواننده مطالب متنوع و مختلف دارند ، رژیم به خوبی به کسادی بازار میدیای حکومتی پی برده است و با وحشت نظاره گر رشد این مراکز  اطلاع رسانی است . از اینرو به تکاپو افتاده است که هرطور شده بدیلی برای این وضعیت بیابد .

لشکر سایبری حکومت اسلامی علاوه بر مونیتور و ضبط کردن مباحثات فعالین سیاسی و اجتماعی و استفاده تبلیغاتی از آنها برای سریالهای دستگاههای امینی ، به انحا مختلف در تلاش هستند که جنایات چهل و سه ساله حکومت اسلامی را لاپوشانی و یا تحریف و کمرنگ کنند . آخوندها با ریش و عمامه در کلاب هاوس ها فعال بوده و دفاع از تشیع و حفظ تمامیت ارضی وانمود می کنند که ماورای جمهوری اسلامی تحت  نام دفاع از تشیع و حفظ تمامیت ارضی ایران ، کار می کنند. آنها با شیادی در تلاش هستند مذهبی های خارج از رژیم و بخشی از ناسیونالیست های ایرانی را با خود همراه کرده و یا حداقل از مخالفت آنها با حکومت اسلامی بکاهند .

بدون شک حکومت اسلامی اگر با زور شکنجه و زندان توانست  رسانه های مستقل را تعطیل کرده و روزنامه نگاران را بیکار، زندانی و به ترک کشور مجبور نماید ، در خارج کشور و در  شبکه های اجتماعی  موفق نخواهد شد پروژه ارتجاعی خود را به جریان موثری تبدیل نماید.

نه فشار بر خانواده فعالین سیاسی و رسانه ای ، نه تهدید و رجز خوانی ، نه گسیل لشکر سایبری موفق به کنترل و محدود کردن صدای آزاد توده های ملیونی بیزار از رژیم نخواهد شد . گذشت آن دوره ای که با پارازیت و یا فیلتر کردن صدای مخالفین حکومت اسلامی را خفه کرد. امروز مزدوران لشکر سایبری با دفاع از دفاع ناپذیر ، بیش از پیش حاکمان شیاد و فاسد رژیم اسلامی را رسوا خواهند کرد.