حزب کمونیست ایران

کارگران در پیشاپیش جنبش ضد جنگ

با تشدید نسل کشی در غزه توسط دولت اسرائیل و ارتش آن اقشار بیشتری به جنبش ضد جنگ پیوسته اند. در این میان نقش کارگران در آن جنبش موثر تر می شود. روز دوشنبه ششم نوامبر، برابر با ۱۵ آبان،  کارگران بارانداز بندر بارسلونا در اسپانیا با انتشار یک بیانیه رسما اعلام کردند که از بار کردن تجهیزات نظامی به اسرائیل و دولت های حامی آنها، خوداری خواهند کرد. باراندازان از تمام کارگران بنادر در اسپانیا خواستند به آنها بپیوندند تا برای ناچار کردن دولت اسرائیل و دول پشتیبان آن به توقف نسل کشی و جنگ در فلسطین، مخصوصا در غزه جنبشی بین المللی راه بیاندازند.

اکسیون شجاعانه کارگران بندر بارسلونا ادامه انفجار خشمی است که در میان کارگران اروپا علیه قتل عام دولت اسرائیل علیه مردم در غزه شکل گرفته است. در بلژیک اتحادیه های کارگران حمل و نقل هوائی و دریائی به همراه دو اتحادیه دیگر آن کشور طی یک بیانیه مشترک در ۳۱ اکتبر اعلام کردند که بار کردن و انتقال هرگونه محموله سلاح به اسرائیل را متوقف می کنند.آنها هرگونه همکاری در جهت انتقال سلاح به اسرائیل را سهیم شدن در نسل کشی ساکنین غزه خواندند. کارگران یونانی در دوم نوامبر در فرودگاه بین المللی آتن اعتراضاتی علیه جنایات دولت اسرائیل در غزه راه انداختند.آنها از باراندازان سراسر کشور خواستند از حمل سلاح متعلق به دول عضو ناتو برای اسرائیل خوداری کنند.

روز دوشنبه ششم نوامبر، برابر با ۱۵ آبان ساکنان بندر تاکوما،در ایالت واشنگتن آمریکا، همزمان با اعتراضات خود راه ارسال سلاح به اسرائیل را سد کردند. آنها برای مدت ۷ ساعت از بار شدن تجهیزات نظامی به کشتی ام وی کیپ اورلاندو جلوگیری کردند. این کشتی که عازم اسرائیل بود برای وزارت دفاع کار کرده و قبلا تجهیزات لازم برای تجاوز به عراق و افغانستان و تداوم اشغال آندو کشور را فراهم کرده بود. فعالان ضد جنگ و حامیان مردم فلسطین سه روز قبل از اکسیون یعنی از روز جمعه هزاران تقاضا برای توقف ارسال سلاح به اسرائیل به وزارت دفاع آمریکا فرستاده بودند که بی پاسخ مانده بود. بنابراین معترضین به طرزی سازمان یافته قبل از طلوع آفتاب روز دوشنبه در مقابل کارخانه غول پیکر اسلحه سازی “بوئینگ سنت چارلز” در صفوف طولانی روی زمین خوابیدند و راه عبور انتقال تجهیزات نظامی را به طور کامل بستند. اکسیون بوسیله شاخه محلی” حزب سوسیالیست های دموکراتیک آمریکا” سازمان داده شده بود. در بندر اوکلند، واقع در ایالت کالیفرنیا نیز، معترضین یکی از کشتی های نظامیِ حمل سلاح به اسرائیل را برای چندین ساعت متوقف کردند.

در دانمارک فعالین ضد جنگ در روز ۳۰ اکتبر ورودی کارخانه اسلحه سازی ترما را به عنوان اعتراض سد کردند. آنها صاحبان این کارخانه را به دست داشتن در تجارت خونین متهم کردند. این کارخانه قطعات بمب افکن های اف –۱۶ و اف–۳۵ را به وزارت دفاع اسرائیل فروخته است.معترضین و فعالان ضد جنگ در بریستول بریتانیا راه ورودی دفاتر مرکزی کارخانه اسلحه سازی البیت را سد کردند. این کارخانه قطعات هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل را تامین کرده است.

اکسیون های ذکر شده در ادامه تظاهرات ها و تجمع های اعتراضی بوسیله انساندوستان و فعالین ضد جنگ در شهرهای بزرگ جهان علیه نسل کشی ارتش اسرائیل در غزه انجام گرفتند. فعالیت ضد جنگ اسرائیل علیه فلسطینی ها در ابتدای حمله حماس در هفتم اکتبر به مناطق اشغالی اسرائیل و پخش اخبار مربوط به جنایت های حماس علیه اسرائیلی ها و مهمانان در یک کنسرت موسیقی بسیار ضعیف بود. اما با ازدیاد قربانیان فلسطینی در غزه و کرانه غربی و نیز افشای اطلاعات بیشتر در زمینه نقش غیر مستقیم خود دولت اسرائیل در تحریک حماس در حمله به مناطق اشغالی اسرائیل این جنبش تقویت شد. اکنون که تعداد قربانیان تجاوز ارتش اسرائیل به عزه به بیش از ده هزار نفر شامل بیش از ۴ هزار کودک رسیده این جنبش در حال رشد است و فشار زیادی بویژه بر امپریالیست های آمریکا و بریتانیا برای وادار کردن دولت اسرائیل به توقف جنگ وارد کرده اند.گرچه آنها در هفتم نوامبر قطعنامه ۱۰عضو غیر دائم شورای امنیت، جهت توقف فوری جنک در غزه را وتو کردند. اماجو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تحت فشارهای یاد شده از دولت اسرائیل خواست جنگ را برای سه روز متوقف کند.

در ایران متاسفانه مردم پشتیبانی جمهوری اسلامی از حماس را با خود مردم فلسطین یکی گرفته اند. اما واقعیت اینست که اقدامات نیروهای کهنه پرست اسلامی و شبه نظامیان آنها نه تنها ربطی به آرمان مردم فلسطین ندارند، بلکه به شدت به آن زیان رسانده اند. اکنون که تحولات تجاوز اسرائیل به غزه دارد زیان هایش برای جمهوری اسلامی عیان تر می شود.  در چنین شرایطی لازم است فعالین کارگری، حقوق بشری و کنشگران سایر جنبش های اجتماعی مردم حق طلب و آزادیخواه را در ایران به شرکت در جنبش جهانی ضد جنگ تشویق کنند و از قافله یکی از حرکت های بسیار مهم بین المللی عقب نمانند.